Видається
з 1960 року
Вівторок
28 жовтня
2003 року
№16
(2064)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9    ж о в т н я  -   8 5   р о к і в   В Л К С М
Хай не згасне комсомольський вогник!
   Ця організація виховала десятки мільйонів громадян України. Саме в комсомолі молоді люди відчували ососбисту відповідальність за доручену справу, отримували навички колективної роботи, спілкування з людьми.
  Комсомол разом з державними інститутами формував свідомість юнаків і дівчат як високоосвічених громадян, патріотів та інтернаціоналістів, вихованих на ідеях соціальної справедливості та гуманізму.
Із постанови Верховної Ради України

ХРОНІКА КОМСОМОЛЬСЬКИХ СПРАВ "МАШИНКИ"
Багато добрих справ на рахунку комсомольців і молоді нашого інституту в минулі десятиріччя. Про них розповідала газета "Інженер-машинобудівник"
На суботнику на Дніпрогесі.
Значну допомогу надають студенти нашого інституту будівельникам Дніпрогесу-2. Як завжди, вони ударно працюють тут під час суботників: впорядковують територію, виконують допоміжні роботи на будмайданчику.
У кожному суботнику бере участь не менше 150 студентів. Лише у квітні вони відпрацювали на Дніпрогесі-2 майже 6 тисяч людино-днів. Відзначилися комсомольці автомобільного факультету та факультету електронної техніки.
С. СОЛОД, заст. секретаря комітету комсомолу (18 квітня 1980 р)
Наші лауреати.
У Києві відбулася V республіканська науково-теоретична конференція студентів іноземними мовами, в якій взяли участь студенти ЗМІ. Журі відзначило як кращі доповіді Вікторії Даншиної (ЕТ-230) "Психологічний бік американської торгової реклами", Сергій Тищенко (А-139) здобув друге місце за доповідь "Розрахунок напруг у дисках від центробіжних сил". Треті місця присуджені Вірі Орловій, Андрію Андреєву, Олександру Конкевичу і Сергію Помазану.
М.Урядова, старший викладач, зав. секції німецької мови (12 червня 1981 р.)

                                                     Спогади
Б А Ж А Н Н Я   Б У Т И   П О П Е Р Е Д У
У шістьдесяті роки, коли я очолював комітет комсомолу ЗМІ (1967-1970), у навчанні і праці студенти відзначалися заповзятістю, особливою енергією, бажанням бути попереду. Я нічого не перебільшую. Так воно було і в групах, і на факультетах, і в комітеті комсомолу інституту.
Наша організація була найбільшою за кількістю членів ВЛКСМ серед вищих і середніх навчальних закладів області. В усіх молодіжних справах наша організація теж була першою. Вона діяла на правах районного комітету комсомолу, у нас був свій сектор обліку.
Комсомольська організація "машинки" протягом багатьох років поспіль здобувала першість в області, посідала перші або призові місця на республіканських і всесоюзних конкурсах. Лауреатами конкурсів на кращу студентську наукову працю із суспільних проблем і молодіжного руху в ті роки стали Сергій Бєліков, Євген Карташов, Віктор Понеділко, Олександр Семенченко, Микола Дєдков та інші, загалом понад 40 студентів - відмінників навчання.
У ті роки значно розширилася географія місць, де працювали наші студентські загони: Україна, Росія, Казахстан. Молодь споруджувала промислові об'єкти, тваринницькі ферми, житло, клуби, спортивні майданчики. Студенти завжди поверталися з нагородами - почесними грамотами, подарунками. А ще студенти "машинки" працювали на селі: допомагали хліборобам та овочівникам збирати врожаї фруктів, овочів. А у вільний від роботи час проводили бесіди і лекції серед сільського населення, виступали з концертами. Кращими командирами будзагонів були Олександр Березняк, Володимир Козирев, Олександр Андрієнко, Олег Коньков, Микола Лукін, Михайло Дорошенко, Володимир Андрієнко, Анатолій Стоянов.
Неабиякий внесок у будзагонівський студентський рух зробили Володимир Березовський, Микола Галюк, Олександр Рассальський, Олександр Котляр, Людмила Богданова та інші. Більшість із них одержали урядові нагороди, грамоти і значки ВЛКСМ та ЛКСМУ. За участю в трудових семестрах комсомольська організація нашого інституту теж була першою в області.
З метою підвищення успішності в академічних групах ми проводили конкурси-огляди, регулярно підводили підсумки. Кращі групи відзначалися путівками до Києва, Москви, Ленінграда, преміями, подарунками, перехідними кубками.
Наші комсомольці брали активну участь у шефстві над сільськими організаціями в розвитку спорту і художньої самодіяльності, військово-патріотичному вихованні молоді.
У серпні 1970 року наш комітет комсомолу звітував про свою діяльність на бюро ЦК ЛКСМ України, де отримав схвальну оцінку. Досвід роботи нашого комітету був узагальнений і розповсюджений серед усіх вищих навчальних закладів України.
Хочу сказати добре слово про ректора "машинки" професора Павла Андрійовича Михайлова, який був безпосередньо причетний до комсомольських справ, завжди підтримував нас і словом, і ділом. Таке не забувається!
Володимир МЕТЕЛЬСЬКИЙ, секретар комітету комсомолу ЗМІ(1967-1970 рр.), заслужений працівник освіти України, професор, декан електротехнічного факультету

Минуле
ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ
У нашому інституті працює майже 300 молодих вчених і спеціалістів, майже половина з них - молоді комуністи та комсомольці. Їх діяльність координує рада молодих вчених і спеціалістів, яка під керівництвом ректорату і спільно з іншими громадськими організаціями проводить постійну роботу для зростання ролі молодих дослідників у вирішенні важливих народногосподарських завдань, залученню молоді до активної творчості, пошуку.
Про активність молодих вчених інституту свідчить їхня постійна участь у конференціях, наукових семінарах, школах, виставках науково-технічної творчості молоді. Багато молодих дослідників є відповідальними виконавцями важливих госпдоговірних тем.
Проте у роботі молодих вчених та спеціалістів ще багато невикористаних резервів. Найголовніший з них - можливість подальшого удосконалення підготовки наукових кадрів. Зараз лише 5 молодих (до 33 років) дослідників мають вчений ступінь, ще кілька осіб захистили дисертації - і все! Такий невисокий результат пов'язаний із несвоєчасною підготовкою робіт до захисту після закінчення аспірантури. Крім суб'єктивних, тут є і об'єктивні причини: затримки з експериментальними дослідженнями, надто довгі строки публікацій, нез'ясовані питання промислового випробування і впровадження результатів досліджень. Тому особливо важливо повніше використовувати таку перспективну форму добору молоді, як інститут стажерів-дослідників. Цього року їх кількість зросла, і тепер головне завдання комсомольських організацій кафедр - допомогти їм якнайшвидше вирости у справжніх дослідників Добирати студентів для роботи стажерами після закінчення ВНЗ треба заздалегідь. Чимало тут можуть зробити відповідальні за УНІРС на факультетах, а також викладачі і співробітники вузу, які, працюють із студентами в рамках УНІРС.
Більше уваги потребують молоді спеціалісти, які навчаються в аспірантурі. Тут також широке поле діяльності для комітету комсомолу, радою молодих вчених і спеціалістів. Чимало користі можуть принести також безпосередні контакти з комітетами комсомолу та радами молодих спеціалістів підприємств міста. Це могло б допомогти вирішити багато гострих виробничих проблем. Роль координатора у цій справі могли б узяти на себе міськком комсомолу, міська рада молодих вчених і спеціалістів. Проте за останній рік ми не одержали від них ніяких рекомендацій, інформативних матеріалів, узагальнення досвіду кращих рад молодих вчених і спеціалістів країни. Було б також корисним перетворити традиційну вже міську конференцію молодих вчених і спеціалістів з механізації ручної праці у конференцію республіканського масштабу, видати збірку доповідей.
С. БЄЛІКОВ, голова ради молодих вчених і спеціалістів інституту (4 грудня 1981 р.)

МОЛОДІЖНІ НОВИНИ
Зліт відмінників
В актовій залі ЗНТУ відбувся зліт відмінників. Посвідчення відмінників отримали 753 студенти, почесного відмінника ЗНТУ - 116.
Учасників зльоту привітали студенти з інших вищих навчальних закладів міста - ЗДУ, ЗЮІ, ЗІДМУ. Вони ж взяли участь у святковому концерті "Машинка" зустрічає друзів".
Олена СТАФОРОВА, студентка 3-го курсу
Свято на кафедрі
Чергове засідання філософсько-естетичного клубу перетворилося на незвичайне свято. На ньому не лише обговорювали питання "Татуювання: це психотерапія чи мистецтво?", а й демонстрували його наочними прикладами. Присутні студенти й викладачі зрозуміли, що бодіарт - це мистецтво з точки зору естетики.
Тут була влаштована виставка з інтернету: татуювання, шрамування, пірсинг, бодіарт.
Володимир ГОРДІЙЧЕНКО, викладач кафедри філософії
Суботник на дитячій залізниці
Тридцять студентів ЗНТУ взяли участь у суботнику на дитячій залізниці на честь Дня міста Запоріжжя. Вони саджали дерева, прибирали територію від наслідків буревію. А затим відпочивали: відвідали акваріум, зоопарк, каталися на залізниці.
Олексій ЧУГУЄНКО,заступник голови студсектору профкому

                              Сьогодення
ТУРБОТИ СТУДСЕКТОРУ ПРОФКОМУ
Студентський сектор профкому ЗНТУ, створений 1997 року, на чолі з Ігорем Мещаном проводив свою роботу на засадах досвіду колишньої комсомольської організації. За цей час зроблено чимало добрих справ, схвалених молоддю, ректоратом, обласними організаціями. Була створена Асоціація організаторів-правозахисників студентства Запорізької області. Вона об'єднала всіх студентських лідерів навчальних закладів області. 1999 року її представники взяли участь у роботі Форуму молоді України, зустрічі з Президентом України Л.Д.Кучмою. 2000 року голова Асоціації Ігор Мещан взяв участь у парламентських слуханнях з проблем молодіжної політики у Верховній Раді України, виступив там з доповіддю. За період діяльності Асоціації узагальнено досвід роботи профорганізацій і поширено його серед профспілкових організацій вищих навчальних закладів України, в тому числі й ЗНТУ.
Студсектор налагодив ділові зв'язки з колегами з інших закладів міст і країн СНД. Діє програма оздоровлення студентів, завдяки чому наші студенти можуть відпочивати під час канікул за пільговими путівками в Криму, Львові, Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, інших містах. Діє у нас і програма працевлаштування студентів у вільний від навчання час. Студсектор профкому турбується і про побутові умови студентів. Проведені огляди-конкурси гуртожитків сприяли поліпшенню умов проживання в них молоді. Кращим у місті Запоріжжі визнано 4-й гуртожиток, де мешкають в основному студенти електротехнічного факультету. Ми сприяємо також реалізації творчого потенціалу студентів. 1999 року спільно з іншими молодіжними організаціями, ректоратом, галузевим обкомом профспілки започаткували міжнародний фестиваль СТЕМів "Студентські жарти". Вперше проведений на базі ЗНТУ, він зібрав майже 200 учасників з України, Росії, Білорусі, Молдови. Ми проводимо також за підтримкою ректорату відкриті турніри команд КВК, огляди-конкурси "Студентська весна". Щороку відбуваються обласні рок-фестивалі, святкування Дня студента.
На базі ЗНТУ засновано обласний комітет молодіжних організацій. Завдяки йому об'єдналися лідери молодіжного руху області.
У нашому університеті регулярно відбуваються культурно-масові заходи: тематичні вечори, концерти, фестивалі. Їх організовують разом студсектор профкому і центр культури і дозвілля студентів. Про те, що вони подобаються молоді, свідчить переповнена актова зала. До речі, в ЗНТУ проходять концерти, фестивалі й на міському, обласному, всеукраїнському й міжнародному рівнях.
Студсектор профкому, кафедра фізвиховання при підтримці ректорату проводять спартакіади, змагання, які стали традиційними. Чимало наших студентів стали чемпіонами і рекордсменами обласних і всеукраїнських змагань, а команда зі спортивної аеробіки - чемпіон України, учасник міжнародних змагань.
Ми підтримуємо багатолітні зв'язки з молодіжними організаціями вищих навчальних закладів України й Росії. Завдяки цьому наші студенти мають можливість відпочивати під час канікул у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, у Карпатських і Кримських горах, Карелії, на Азовському узбережжі. Лише цього навчального року майже 200 наших студентів оздоровилися й відпочили на базах наших друзів влітку і 230 - взимку. Студенти й аспіранти мають можливість оздоровлятися за пільговими путівками на курортах України, зокрема в Криму. Без відриву від навчання студенти оздоровлюються у нашому санаторії-профілакторії за пільговими путівками.
Наш турклуб "Романтик" спільно зі студсектором організовує зльоти й походи, в яких щороку бувають десятки, сотні юнаків і дівчат.
Користується повагою серед молоді міський спецпідрозділ "Щит", який діє на базі ЗНТУ, підтримує порядок на усіх масових заходах.
Студсектор допомагає студентам-сиротам, а також студентам з малозабезпечених сімей матеріально. Вони мають право на безкоштовне проживання у гуртожитку, харчування, а також особисту стипендію.
Студсектор за підтримкою ректорату і профкому постійно дбає про розвиток організаційної, культурно-масової, спортивної роботи серед молоді університету. Молодь задоволена цим і підтримує нас.
Андрій ІВАНЧЕНКО, голова студентського сектору профкому, голова обласної студентської ради

НА ЧЕСТЬ 60-річчя ВИЗВОЛЕННЯ ЗАПОРІЖЖЯ
Наше місто урочисто й широко відзначило 60-річчя визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників ( 14 жовтня 1943 року). Скрізь відбулися масові торжества: збори ветеранів, зустрічі визволителів з міською владою, мітинги біля монументів ратної слави тощо. Відзначили ювілей і в нашому університеті. 14-го жовтня відбувся мітинг біля пам'ятника загиблим викладачам, співробітникам, студентам "машинки", в якому взяли участь ветерани війни, викладачі, студенти, співробітники.
3 вітанням і побажанням здоров'я учасникам Великої Вітчизняної війни звернулися ректор ЗНТУ С.В.Бєліков, голова профкому М.С.Гамов, учасниця війни, колишній викладач інституту Валентина Миколаївна Вагіна, голова студсектору профкому Андрій Іванченко.
Після покладання квітів до монумента учасники мітингу сфотографувалися на пам'ять.
В університетській їдальні було влаштовано святковий обід з бойовими ста грамами.
Колишнім фронтовикам від ректорату і профкому вручили матеріальну допомогу.
Власн. інф.
Фото О.Пастушенка

КАФЕДРА ВІДЗНАЧИЛА ЮВІЛЕЙ
Урочисті збори співробітників і випускників кафедри "Металорізальні верстати та інструмент" на честь її 70-річчя відбувся 10 жовтня в аудиторії 381. Відкрив їх завідувач кафедри, директор машинобудівного інституту Л.Й.Івщенко. Ректор ЗНТУ С.Б.Бєліков, привітавши присутніх з ювілеєм, коротко розповів про найстаріший в університеті колектив, який утримує першість у впровадженні новітніх технологій у навчальний процес і в науково-дослідницькі розробки. Сергій Борисович подякував усім, хто прийшов на урочистості, викладачам і співробітникам кафедри. Відзначив також і те, що кафедра готує традиційних спеціалістів нетрадиційними методами.
Л.Й.Івщенко, продовжуючи збори, згадав основні віхи у житті колективу, назвав завідувачів кафедри, викладачів, співробітників. У ці хвилини на екрані монітору з'являлися їх обличчя.
Затим випускники кафедри різних років групами і поодинці вручали квіти завідувачеві кафедри Л. Й. Івщенку, дякували йому і його колишнім колегам - викладачам за науку, за те, що дали путівку в життя. Сердечно вітали присутніх з ювілеєм професор А.Д.Коваль і голова облпрофради Г.І.Гапоненко - колишні випускники кафедри, а також професори В.В.Луньов, А.М.Каморкін, В.К.Яценко, декан машинобудівного факультету В.І.Глушко, декан інженерно-фізичного факультету А.О.Шумілов та інші.
Після зборів їх учасники - гості кафедри - оглянули навчальні аудиторії і лабораторії, сфотографувалися на пам'ять.
Гості і співробітники кафедри увечері спілкувалися, пригадуючи роки навчання, своїх наставників за святковим фуршетом, влаштованим у їдальні.
Власн. інф.
На знімку О. Пастушенка директор машинобудівного інституту, завідувач кафедрою Л.Й. Івщенко пояснює принцип роботи комплексу Л.А.Сизінцовій - заступнику голови облдержадміністрауії (ліворуч)

Портрет студента
Завжди у творчому пошуку
Андрій Сіренко, п'ятикурсник радіоприладобудів- ного факультету, виявив здібності до наукової роботи ще в школі № 76 міста Запоріжжя. Він краще за своїх ровесників навчався з математики, фізики, інформатики. Учитель Володимир Ісакович Письменний визначив його майбутній науковий напрямок: "Ти будеш, Андрію, вченим, - сказав він у розмові з учнем. - Я бачу в тебе такі здібності ..."
Так воно і сталося. З першого курсу в ЗНТУ, Андрій серйозно захоплюється радіотехнікою, бере участь в олімпіадах і наукових студентських конференціях. Його доповідь "Проблеми діагностування технічного стану радіоелектронної апаратури" відзначило журі всеукраїнської наукової конференції "Політ - 2002", яка відбувалася в Києві. Через два роки Андрій взяв участь у другому етапі всеукраїнської олімпіади з радіотехніки у Севастополі. І теж мав схвальні відгуки про роботу.
Андрій Сіренко - почесний відмінник ЗНТУ. - Навчанням і науковими працями виправдовує це звання. Зараз він допомагає деканату в організації навчального процесу на факультеті. Він поєднує навчання з працею у конструкторському бюро "Іскра", де розробляє нову радіолокаційну техніку. Цікавиться цифровою обробкою сигналів в реальному часі, аби використовувати новинку не лише в радіолокації, а й у медичній апаратурі.
Андрій виконує науково-дослідницьку роботу на кафедрі механіки університету, науковим керівником якої є ректор ЗНТУ професор С.Б. Бєліков. Фундаментальні знання з математики і математичної статистики дозволяють студентові на рівні науковців займатися проблемами підвищення надійності і довговічності конструкційних матеріалів. Вони використовуються в апаратах, що працюють в агресивному середовищі і при механічному навантаженні. Вчені визнали ефективною його розробку матеріалів для відновлення деталей методом наплавлення.
Під керівництвом заслуженого винахідника України доцента О.Б. Колотілкіна Андрій Сіренко розробив матеріал для наплавлення. Ця розробка виконана на рівні винаходу "Сплав на нікелевій основі" і захищена патентом.
Матеріал має багатоцільове призначення: його можна використовувати в приладобудуванні, у різних галузях машинобудування. Найближчим часом новинку планують впровадити у виробництво.
Андрій Сіренко активно працює з ровесниками і викладачами кафедри з метою модернізації обладнання лабораторії. Це дозволить розширити обсяг наукових досліджень на рівні винаходів.
Людмила Богданова, начальник відділу інноваційних технологій і захисту інтелектуальної власності ЗНТУ

На початок