Видається
з 1960 року
18 грудня
2008 року
№16
(2062)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВІТАЄМО!
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1121/2008
Про присудження Державних премій України в галузі
науки і техніки 2008 року:
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2008 року:
- за розробку та впровадження інтегрованих комплексних, технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління):
БЕЛІКОВУ Сергію Борисовичу - докторові технічних наук, ректорові Запорізького національного технічного університету
ВНУКОВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук, проректорові Запорізького національного технічного університету
КАЧАНУ Олексію Яковичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету
Президент України
Віктор ЮЩЕНКО
1 грудня 2008 рок
Щиро вітаємо колег з визнанням їх наукових досягнень! Бажаємо подальших творчих успіхів у розвитку науки та освіти України! Щастя і козацького здоров'я вам на довгі роки!
Ректорат, профком

Вітаємо Будника Анатолія Олександровича з 70-річчям!
Коли він навчався на автомобільному факультеті, на заводі "Комунар" виготовляли мікролітражки "Запорожець". Так що спеціальність студента цінувалася дуже високо. Але сталося так, що Анатолій Будник закінчив з відзнакою "машинку" І966 року і його залишили працювати на кафедрі "Опір матеріалів". Так з того часу він і працює на цій кафедрі, яка згодом об'єдналася з кафедрою "Механіка". Працював інженером-даслідником, викладачем, нині він - доцент кафедри "Механіка". Анатолій Олександрович багато зусиль доклав і докладає розробленню і впровадженню нових технологій при дослідженні міцності і довговічності елементів конструкцій, зокрема металургійних виробів. З цих проблем захистив кандидатську дисертацію. Він розробив програмний комп'ютерний комплекс для самостійної роботи і перевірки знань студентів з курсу "Опір матеріалів". А.О.Будник постійно працює над науковими дослідженнями міцності і витривалості елементів конструкцій в умовах механічного і температурного навантаження. Написав та опублікував понад 50 наукових праць у журналах і збірниках, підготував майже 20 методичних розробок для студентів.
А.О.Будник бере активну участь у громадській роботі транспортного факультету і кафедри, залучає до наукової роботи студентів. Його поважають колеги і студенти за скромність, доброзичливість, порядність.
Вітаючи Вас, вельмишановний Анатолію Олександровичу, з визначним ювілеєм, щиро бажаємо Вам козацького здоров'я, нових здобутків у праці й науці, особистого щастя!
Колектив транспортного факультету
Колектив кафедри "Механіка"

Увага : конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад :
завідувача кафедри "Теорія та практика перекладу" - 1
доцента кафедри "Обладнання і технологія зварювального виробництва" -2
доцента кафедри "Психологія" - 2
старшого викладача кафедри "Психологія" - 2
старшого викладача кафедри "Правознавство" - 1
викладача кафедри "Психологія" -1
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на ім'я ректора університету.
Заяву перед поданням зареєструвати в канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Міжнародні зв'язки ЗНТУ
Навчаємося за програмою імені Фулбрайта
Програма ім. Фулбрайта - найстаріша і найбільш відома у світі наукових обмінів. Вона діє з 1946 року в 150 країнах світу. Спільними зусиллями з науковими спільнотами інших країн США створили програму, за якою науковці, студенти і громадські діячі мають змогу побувати в Америці, а американці - в інших країнах світу.
У Запорізькому національному технічному університеті проведено презентацію програми ім. Фулбрайта. Координатор програм для навчання в університетах США Інна Бариш прибула з Києва і запропонувала нашим науковцям, викладачам і випускникам участь у таких програмах:
Обмін науковцями (Fulbright Scholar Program). Програма передбачає проведення досліджень в університетах США тривалістю від 4-х до 9-ти місяців. У програмі можуть взяти участь кандидати і доктори наук - співробітники ВНЗ, молоді дослідники без наукового ступеня, аспіранти останнього року навчання, фахівці з бібліотекарства та журналістики, які вільно володіють англійською мовою.
Обмін студентами на рівні аспірантури (Fulbright Graduate Student Program). Випускники ВНЗ, аспіранти, студенти старших курсів можуть отримати стипендії для здобуття магістерського ступеня в університетах США.
Програма ім. Фулбрайта для молодих науковців (Fulbright Faculty Development Program). Дослідницька програма для молодших викладачів і науковців. У конкурсі можуть брати участь науковці та спеціалісти з дворічним професійним досвідом, віком до 35 років, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту дисертації).
Українські вищі навчальні заклади можуть запросити американських науковців на термін від двох до шести тижнів або від одного семестру до двох.
Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Учасники програми мають заповнити анкету і подати докладний проект дослідження. Кандидати повинні вільно володіти англійською мовою. З 2007 року до пріоритетних галузей спеціалізації, крім гуманітарних та соціальних наук, включені точні, технічні і природничі дисципліни. До участі у програмі запрошуються всі бажаючі.
Отримати анкети можна на сайті: www.fulbright.org.ua або у відділі забезпечення міжнародної діяльності (а. 329а).
Лариса Дуйко, начальник відділу забезпечення міжнародної діяльності

Новини з бібліотеки
Книги наших викладачів
Інженерні помилки: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Г.Р.Перегрін, Л.І.Башмакова, І.Є.Поспєєва, О.О.Соріна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 289 с.
Розглянуто і проаналізовано широкий спектр різноманітних інженерних помилок, методи та способи виявлення і попередження їх появи на всіх етапах життєвого циклу технічних систем.
Посібник рекомендовано для студентів технічних ВНЗ з напрямку "Електронні апарати".

Кабак В.С. Функціональні пристрої телефонів мобільного зв'язку: Навчальний посібник/ В.С.Кабак, Р.В.Уваров.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 370 с.
У посібнику розглядаються основні принципи побудови і функціонування мобільних телефонів систем стільникового зв'язку на прикладі телефонів стандарту GSM. Розглянуті схемотехнічні аспекти реалізації мобільних телефонів на підставі функціональних пристроїв радіоелектроніки, проаналізовані прийняті для використання в стільниковому зв'язку види цифрової модуляції.
Посібник призначений для студентів спеціальностей з напрямів "Телекомунікації", "Радіотехніка".
Онуфрієнко Г.С. Риторика: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Центр учбов. літератури, 2008.- 592 с.
У навчальному посібнику в оригінальний спосіб систематизовано основоположні поняття і категорії загальної та прикладної риторики. Завдання до матеріалів спрямовані на розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності та піднесення культури усного мовлення.
Для всіх, хто прагне досконало знати принципи, закони, норми, правила, механізм та секрети переконливого ефективного вербального спілкування.
Повзло О.М. Етика й естетика: Опорний конспект лекцій/ О.М.Повзло, В.В.Гордійченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2007.- 227 с.
Опорний конспект лекцій з курсу "Етика й естетика" розкриває предмет, сутність і завдання етики та естетики, історію етичних вчень і розвиток естетичної думки, вищі моральні цінності, а також естетичне освоєння праці, виробництва і техніки.
Технология производства авиационных двигателей: Учебник для вузов. Ч. 1. Основы технологии производства авиационных двигателей/ В.А.Богуслаев, А.Я.Качан, А.И.Долматов, В.Ф.Мозговой; Под общ. ред. В.А.Богуслаева.- 2-е изд., доп.- Запорожье: Мотор Сич, 2007.- 518 с.
У підручнику викладені основні поняття і положення технології виробництва авіаційних двигунів. Розкриті питання базування, точності обробки, забезпечення якістю поверхонь деталей і технологічності конструкцій.
Посібник рекомендовано для студентів, що вивчають технології виробництва авіадвигунів. Він може стати у пригоді науковим та інженерно-технічним працівникам космічної та авіаційної техніки та інших підприємств машинобудівного профілю.
Щекотихін О.В. Волоконно-оптичні прилади та пристрої в телекомунікаціях: Навч. посібник. Ч. 2. Активні компоненти ВОЛЗ/ О.В.Щекотіхін, Д.М.Піза, Р.Ю.Корольков.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.- 160с.
У посібнику наведені принципи побудови, технічні характеристики та приклади використання джерел випромінювання, приймачів випромінювання і оптичних підсилювачів, які використовуються у волоконно-оптичних лініях зв'язку (ВОЛЗ).
Книга призначена студентам та аспірантам, а також інженерно-технічним працівникам підприємств електротехнічного зв'язку, систем кабельного телебачення і локальних обчислювальних мереж.

Ганна Єренбург, бібліограф

До 60-річчя декларації прав людини
Кожен має бути захищеним
Останнім часом в українському суспільстві утвердилася ідея забезпечення прав людини, що закономірно пов'язане із загальними процесами демократизації країни. Про права людини багато говорять і пишуть, активно обговорюють на всіх рівнях - від президента до рядових громадян. Тема прав людини не сходить зі сторінок газет і журналів, екранів телевізорів, незмінно фігурує у промовах державних діячів, політичних лідерів, парламентаріїв.
XX століття привнесло багато нового в життя народів. І це не тільки досягнення у сфері науково-технічного прогресу, які якісно вплинули на виробничу діяльність, повсякденне життя людей, позначились на ньому як благотворно, так і у вигляді екологічних проблем, нових видів і систем зброї, здатних знищити світову цивілізацію тощо. Це великою мірою пов'язане також зі змінами в соціальному, політичному, духовному розвитку людства, характері взаємин між державами.
Вперше у світовій історії виникла необхідність заради збереження життя на Землі, виживання цивілізації шукати шляхи впорядкування розвитку людства в цілому. Це, насамперед, усунення насильства з практики міжнародних відносин, орієнтація на компромісне вирішення будь-яких спірних питань; проведення міжнародним співтовариством погодженої політики; здійснення заходів, що забезпечують стабільність.
Загальна декларація прав людини, прийнята ООН у грудні 1948 року, розглядається світовим співтовариством як система вироблених і погоджених на вищому рівні правил та орієнтирів людського співіснування, як кодекс взаємоприйнятої, цивілізованої поведінки різних країн, народів, а також окремих громадян. Універсальне значення цього документа полягає в тому, що в ньому виражена консолідована воля народів понад 200 держав планети.
Загальну декларацію прав людини слід розглядати як універсальний збірник прав і свобод людини. Сьогодні навряд чи хто візьметься стверджувати, начебто повний перелік основних прав людини обмежений тим, що викладено в цій декларації. Однак 1948 року державам вдалося домовитися про базові засади співробітництва у сфері прав людини. Досить прийнятним є те, що найперший документ, у якому держави спробували окреслити контури своїх спільних дій щодо прав людини, прийнятий саме як рекомендація, а не як юридичне зобов'язання.
Загальна декларація прав людини стала орієнтиром для внутрішньодержавного законодавства. Причому вона покладена не тільки в основу конституцій багатьох держав, але й національного законодавства у широкому розумінні цього слова. Це дуже важливо, тому що національне законодавство - це те, з чим у першу чергу стикається людина у сфері права. Не випадково в преамбулі Загальної декларації відзначено: "...необхідно, щоб права людини охоронялися владою закону". Визначений магістральний шлях міжнародної взаємодії в галузі прав людини: головне - розроблення національних норм, а також діяльність компетентних державних органів з упровадження в життя закону, здійснення необхідних заходів у випадку його порушення.
Загальна декларація заклала підвалини уніфікації у сфері прав людини. У преамбулі Декларації відзначено: "...загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання", тобто вирішено домагатися положення, при якому права людини однаково трактують у державах з різними політичними системами, у різних точках земної кулі. Загальна декларація заклала початок "стандартизації" прав людини. Саме тому її називають "видатним документом в історії людства", "Хартією вільностей для всього людства".
Значимість Декларації в тому, що вона не тільки містить основні права і свободи, обумовивши необхідність державної влади для гарантії, але й сформувала принципи її організації, досить співзвучні з принципами сучасної правової держави. До них відносяться: верховенство закону, представницька форма правління, підзвітність усіх органів і посадових осіб.
Минуло 60 років, але положення Декларації зберігають свою актуальність дотепер. Декларація стала відправною точкою, базисом, а потім і ядром усієї системи універсальних міжнародних актів з прав людини, прийнятих у рамках ООН (близько 200 документів), правовим орієнтиром і стандартом для регіональних і двосторонніх міжнародних договорів, принципів, що становлять у сукупності розгалужену систему прав і свобод людини, механізму їх захисту.
Микола Ясир, доцент кафедра політології та права

Портрет переможця конкурсу
Мотор, різець і пензель
Ці зовсім різні речі природно поєднуються в житті однієї людини - п'ятикурсника транспортного факультету Юрія Нечепуренка. Вони визначають його характер та уподобання. Техніка й мистецтво, як фізика та лірика, доповнюючи одне одного, існують разом в одній людині, немовби два кольори в одній квітці. Про це знають і викладачі, і студенти групи Т-114, старостою якої є Юрій. Навчається він відмінно, охоче береться за науково-дослідні роботи. А вдома, коли є час, сідає за малювання картин (пейзажі рідного краю) чи вирізьблює по дереву. Квартира Нечепуренків в одному з багатоповерхових будинків у Хортицьому районі неначе художня виставка.
- Тяжіння до техніки - від дідуся Олега Яковича, який багато років працював головним механіком автотранспортного підприємства, - розповідає Юрій - у нього я навчився ремонтувати мотори, розбирати і складати їх. У дідуся була тоді "Шкода.Фаворит". А захоплення малюванням і різьбленням по дереву успадкував від дядька Валерія Вовкогона, колишнього армійського офіцера…
Дідусь і батько Анатолій Михайлович, слюсар "Запоріжсталі", порадили Юрієві, щоб він після школи вступив до технічного університету, вивчився на інженера-автомобіліста. Юрій і сам хотів цього, мріяв про це ще в школі.
Коли викладачі розповідають про будову автомобіля, особливо про мотор, Юрій старається не тільки з'ясувати все до дрібних деталей, а й на лабораторних роботах закріпити матеріал. Тому й бере участь у наукових дослідженнях. Зокрема Юрій захопився дослідженням коробки передач - основного вузла автомобіля. Допомагає йому в цьому декан транспортного факультету Володимир Хомич Козирев. Він і став науковим керівником студентської роботи "Обґрунтування вибору передаточних автомобілів малого класу". Юрій розробив новий метод, при якому використовують нову технологію. Це дає змогу значно зменшити час розрахунків передаточних чисел, до кількох хвилин. Це допомагатиме фахівцям при конструюванні коробки передач.
З цією роботою Юрій взяв участь у всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт у Севастополі, Харкові, а також у науково-технічній конференції в Кременчуці. Ця розробка високо оцінена фахівцями, опублікована у збірниках.
Цього року Юрій Нечепуренко став переможцем студентського конкурсу ЗНТУ в номінації "Науковець року", з чим його привітали і студенти групи, і його науковий керівник В.Х. Козирев.
Завершується навчання в університеті, а попереду робота над дипломним проектом. Юрій уже мріє про аспірантуру (хоче стати викладачем) і стажування у Магдебурзі (Німеччина), де за угодою наші студенти стажуються.
Я не сумніваюсь у тому, що Юрій досягне своєї наукової мети, здійснить свої мрії. У нього вистачить для цього і знань, і навичок, і характеру.
Володимир Миколенко

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок