Видається
з 1960 року
Вівторок
12 листопада
2002 року
№ 17
(2044)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Перша полоса
 

 

 

     

 

      

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії запорізького міського голови
У переповненій навчальній аудиторії №381 в урочистій обстановці 11 листопада запорізький міський голова О.В. поляк вручив посвідчення про призначення стипендії 120 кращим студентам університету. Вони призначені на поточний навчальний рік за поданням Вченої ради ЗНТУ і рішенням міськради відмінникам навчання та активістам громадської роботи.
Зустріч студентів з О.В. Поляком відкрив ректор університету С.Б. Бєліков, подякувавши міську раду і особисто його голову за визнання заслуг студентів і матеріальну підтримку їх. Отже знову, як і торік кожен із 100 студентів отримуватиме щомісяця по 100 гривень.
Серед тих, кому вручені посвідчення - Інна Лепьохіна (ФЕУ), Вадим Дубина (ЕТФ), Юрій Дорош (РПФ), Людмила Косицька (ІФ), Катерина Порвіна (МФ) та інші.
Зі словами щирої подяки за матеріальну підтримку майбутніх фахівців звернулися до О.В. Поляка студенти-відмінники Олена Стеблюк та Андрій Іванченко.
Відомо, що стипендії міського голови своєчасно виплачуються студентам.

На знімках Антона Кал касова: С.Б. Бєліков та О.В. Поляк; О.В. Поляк вручає посвідчення студента; в аудиторії.

Олександр АНДРІЄНКО, проректор

Будні кафедр
МЕХАНІКИ ПОТРІБНІ СКРІЗЬ
Без інженера-механіка не обійдеться зараз жодне виробництво; хлібопекарня, кондитерська, швейна або взуттєва фабрики, тим паче машинобудівне підприємство. Інженер-механік потрібен для проектування, виготовлення та експлуатації обладнання. Управління сучасним обладнанням здійснюється за допомогою мікропроцесорної техніки та комп'ютерних систем. Тому змінилися і вимоги до випускників кафедри.
Кафедра "Металорізальні верстати та інструмент" щорічно готує понад 30 інженерів-механіків та 2-3 магістра за фахом "Металорізальні верстати та системи". Очолює кафедру професор, доктор технічних наук Івщенко Л.Й.
Викладацький склад кафедри, до якого входять два професори, д.т.н., п'ять доцентів, к.т.н. та три старших викладача, які постійно підвищують рівень підготовки фахівців.
Фундаментальні дисципліни викладають: професор, доктор технічних наук Ю.М. Внуков - "Теорію різання"; професор, доктор технічних наук Л.Й. Івщенко - "Принципи інженерної діяльності"; доценти С.М. Песочин і В.В. Циганов - "Ріжучий інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва"; доцент В.В. Солоха - "Експлуатацію та обслуговування верстатів"; доценти Є.Г. Ковтун, В.В. Петрикін і старший викладач В.М. Мінаков - "Взаємозаміність стандартизацію і технічні вимірювання".
Окрім традиційних фундаментальних дисциплін, на кафедрі викладають також: "Трибологію", "Основи систем автоматизованого проектування" ,"Математичне модулювання процесів різання", "Технічне діагностування і сертифікація металоріжучого обладнання", "Комп?ютерні графічні системи", "Комп?ютерне конструювання", "Програмне забезпечення мехобробки в технологічних системах", "САПР технологічних процесів", "САПР технологічної оснастки", "САПР інструментального виробництва". Над методичним забезпеченням нових дисциплін працюють: професор Івщенко Л.Й., доценти Дядя С.И., Фролов М.В. та старші викладачі Левченко Б.М. і Павлюченко І.М.
Багато уваги колектив кафедри приділяє підготовці студентів до користування стандартними комп'ютерними програмами розрахунків; ріжучого інструменту, кінематики металорізальних верстатів, вала, шпинделя та керуючих програм. Це вимогає від викладачів постійної методичної роботи над удосконаленням програмного забезпечення.
Знайомство з комп'ютерними системами на кафедрі студенти розпочинають з другого семестру навчання. Більшість розрахунків і креслень, які потрібні в процесі навчання та при виконанні курсових і дипломних робіт, студенти виконують у комп'ютерному залі машинобудівного факультету на сучасному обладнанні.
Наприкінці навчання кожен випускник кафедри добре працює в середовищі операційної системи "WINDOWS", досконально володіє методиками розрахунків деталей машин і програмами комп'ютерного проектування, серед яких; "AutoCAD", "Компас 2D/3D", PowerSHAPE. Студенти створюють математичні моделі деталей з використанням поверхневого, або твердотільного проектування, використовують їх при складанні технологічних процесів і керуючих програм для механічного обладнання у автоматизованих системах; "Автопроект", "ГеММа", "PowerMILL".
Кафедра має ліцензіонне програмне забезпечення фірми "Delcam plc", що дає можливість комплексного підходу до вирішення задач конструювання, виготовлення та контролю продукції.
На базі спеціальності "Металорізальні верстати та системи" відкрита спеціалізація "Комп?ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання", а з 2002 року здійснюється набір групи студентів на спеціальність "Дизайн". Студенти мають можливість вивчати і додаткові предмети, такі, як "Промисловий дизайн", "Комп'ютерне моделювання та дизайн верстатного обладнання", "Дослідження та випробування верстатів", "Математичне моделювання верстатів".
Окрім указаних викладачів, із студентами працюють члени спілки художників України О.І.Деміденко. і М.Г.Дудник. До речі, Олександр Іванович Деміденко нещодавно звітував з персональною виставкою власних творів у виставковому залі Запорізької національної спілки художників Украіни.
Випускники кафедри "Металорізальні верстати та інструмент" є фахівцями з питань проектування, виготовлення та експлуатації обладнання, інструменту і приладів. Вони спроможні підготувати конструкторську і технологічну документацію, розробити керуючі програми для верстатів з числовим програмним керуванням та організувати виробництво. Вони користуються великим попитом на промислових підприємствах. Тільки цього року заявок було подано втричі більше, ніж підготовлено.
Кафедра має оснащені на сучасному рівні навчальні лабораторії: вимірювальної техніки, виробництва металорізального інструменту, та одну з найкращих в університеті за інтер'єром лабораторію металорізального обладнання. На кафедрі є лабораторії в яких проводяться наукові дослідження:
Під керівництвом , професора, доктора технічних наук Ю.М.Внукова:
· Інженер В.М.Рябікіна досліджує стійкість дифузійного покриття інструменту з метою підвищення його ріжучих можливостей
· Доцент В.В.Солоха досліджує точність металорізальних верстатів в залежності від температурного режиму окремих вузлів
· Старший викладач І.М.Павлюченко і аспірант В.Ю.Клименко розробляють автоматизовані системи підготовки виробництва зубчатих коліс
Під керівництвом , професора, доктора технічних наук Л.Й.Івщенко:
· Доцент В.В.Циганов, завідувачі лабораторіями В.І.Чорний, В.С.Трохіна та аспірант В.О.Афонін досліджують трибологічні властивості матеріалів та їх зносостійкість за екстремальних умов.
· Доценти Є.Г.Ковтун і С.І.Дядя працюють над діагностуванням точності металорізальних верстатів для оцінки їх надійності.
· Доцент В.В.Петрикін та старші викладачі Б.М.Левченко і В.М.Мінаков досліджують єлектроєрозійну обробку електропровідних матеріалів.
На базі кафедри діє Запроізький регіональний центр прогресивних технологій металообробки з метою впровадження їх на підприємствах Південно-східного регіону.
При кафедрі діє аспірантура, в якій навчається 4 аспіранта. Наукові керівники; проректор з наукової роботи ЗНТУ, професор, доктор технічних наук Ю.М.Внуков та директор машинобудівного інституту, професор, доктор технічних наук Л.Й.Івщенко. За час її існування захищено 15 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
У наукових дослідженнях кафедри беруть участь і студенти, які щорічно звітують про досягнення на університетських конференціях і міжвузовських олімпіадах. Так студенти, яких готувала старший викладач І.М.Павлюченко, здобули призові місця на міжвузовській олімпіаді - "САПР і комп'ютерне модулювання в машинобудуванні" у Києві; Віталій Кліменко - перше місце і Юрій Мягков - четверте. Студенти; Андрій Макаренко, Микола Комочкін, Наташа Бідунова, Деніс Лобанов і Марія Мошкевич, яких готував ст. викладач Б.М.Левченко теж були призерами всеукраїнських олімпіад.
Підготував Б.М Левченко старший викладач кафедри

Вітаємо МАТЮШИНА Володимира Михайловича з 50-річчям!
Практично майже все свідоме життя Володимира Михайловича пройшло в ЗМІ - технічному університеті. Після закінчення кафедри конструювання і виробництва радіоапаратури 1975 року молодий спеціаліст був направлений на виробниче об'єднання "Гама", де протягом двох років працював інженером-дослідником конструкторського бюро. А 1977 року повернувся до інституту, аби займатися науковими дослідженнями. Закінчив аспірантуру і 1983 року захистив кандидатську дисертацію. З того часу працює на кафедрі мікроелектроніки та напівпровідникових приладів. Уміло поєднує наукову працю з педагогічною. Володимир Михайлович багато років виконував наукову роботу з проблеми "Дослідження впливу атомарного водню на поверхню, об'єми кристалів напівпровідників"...
В.М. Матюшин охоче передає свої знання і досвід студентам, молодим викладачам. Його учні Р. Мартинюк та Є. Жавжаров навчаються в аспірантурі при кафедрі. Володимир Михайлович підтримує ділові зв'язки з провідними підприємствами - ВАТ "Гама" та "Елемент-Перетворювач". Там впроваджує свої розробки та ідеї у виробництво. Протягом 19 років опублікував понад 80 наукових праць, отримав 5 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Зараз працює над докторською дисертацією.
Вітаючи з ювілеєм, щиро бажаємо Вам, шановний Володимире Михайловичу, міцного здоров'я, творчого натхнення, успіхів у праці і науці!
Колектив кафедри "Мікроелетроніка та напівпровідникові прилади"

На початок