Видається
з 1960 року
П'ятниця
17 листопада
2003 року
№17
(2065)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н А    П А Н О Р А М А

Д у ш а   з а в ж д и   м о л о д а
Урочисто й широко відзначив колектив нашого університету 85-річчя ВЛКСМ. 28 жовтня комсомольський актив різних поколінь зустрівся в аудиторії 253 з ректором професором С.Б. Бєліковим і колишнім секретарем парткому Б.П. Борисовим. Тут ішлося про вмілу цілеспрямовану роботу комсомольських організацій та їх ватажків у минулі роки. Навчання і трудова дисципліна, будівельні загони і військово-патріотичний рух, студентська науково-дослідницька робота - ці та інші напрямки діяльності комсомолу згадувалися на зустрічі того дня. І кожен, хто хотів висловитися, свідчив про добрі справи молоді, які відзначалися на обласному, республіканському і всесоюзному рівнях. Микола Галюк, Віталій Рибицький, Олександр Собакар, Володимир Клочко, Георгій Глущенко, Тетяна Смирнова, Людмила Богданова пригадували найцікавіші справи молоді, комсомолу, наводячи конкретні приклади. Говорили й про те, що в колективі має бути самостійна молодіжна організація, а не лише студсектор профкому, як зараз. Необхідно спрямувати молодь на краще навчання і зразкову поведінку, запалювати її на патріотичні справи.
Ректор С.Б. Бєліков сказав, що планується видати книгу спогадів про історію комсомольсько-молодіжного руху в ЗНТУ. Це підтримали всі присутні на зустрічі.
Після цього гості ознайомилися із змінами в університеті, які відбулися останнім часом, оглянули навчальні аудиторії та лабораторії. Активісти комсомольського руху поклали квіти до пам'ятника загиблим у війні викладачам, студентам і працівникам "машинки" та сфотографувалися на пам'ять.
Затим у молодіжному кафе відбувся вечір -зустріч комсомольців різних поколінь.
29 жовтня комсомольські активісти ЗНТУ взяли участь у міському мітингу на честь 85-річчя ВЛКСМ біля пам'ятника "Тривожна молодість".
Власн. інформ.

           Гість університету
Перебуваючи у Запоріжжі,Валерій Пустовойтенко - народний депутат України, голова комітету ВР відвідав ЗНТУ (третій праворуч), ознайомився з новими технологіями у навчальному процесі.

        Школа студентського активу
Вона вдруге працювала в нашому університеті. В її робот! взяли участь активісти громадської роботи, які поділилися досвідом.
Учасників школи вітали ректор ЗНТУ С.В. Беліков, голова обкому галузевоё профспілки В.С. Альохін та заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрацїї І.В. Мещан.
Учасники школи обговорили питання студентського самоврядування, оздоровления студент!\ів, культури і спорту, підтримання громадського порядку в колективах.

                   Гості з Німеччини

5 листопада ЗНТУ відвідала делегація індустріально-торговельної палати м. Магдебурга (Німеччина): Клаус Хікманн, Дітер Рауе, Вольфганг Мерц, Херман Кюнле і Фальк Шиллінг. Гості оглянули бібліотеку, мультимедійний клас кафедри іноземних мов, центр інформаційних технологій, лабораторію "DELСАМ", кафедру металорізальних верстатів та sнструментsd.
Під час зустрічі з ректором ЗНТУ С.Б. Бєліковим обговорені питання двостороннього співробітництва, а саме зміцнення ділових зв'язків, обмін делегаціями, передовим досвідом.
Лариса ДУЙКО, методист вищої категорії відділу міжнародних зв'язків
Фото О.Пастушенка

Портрет студента
І КОМП'ЮТЕР, І ПІСНЯ
Ще під час навчання в авіаційному технікумі Микола Комочкін обрав собі спеціальність, пов'язану з обробкою металів, - налагодження верстатів, їй не зрадив хлопець і в нашому університеті, хоча й називається вона дещо інакше - "Металорізальні верстати та інструмент". А для кращого засвоєння Микола серйозно займається комп'ютерним програмуванням, зокрема геометричним моделюванням на персональному комп'ютері. Цьому він приділяє більше уваги, ніж потрібно за навчальною програмою, щоб краще засвоїти предмет, тим паче, що на кафедрі вже другий рік вивчають програмні продукти англійської фірми "ДЕЛКАМ". Це вже якісно новий підхід до розробки тривимірних моделей керуючих програм обробки деталей на верстатах з числовим програмним керуванням. Така технологія значно скорочує час підготовки виробництва. Багато знань і навичок перейняв Микола від старшого викладача Ірини Миколаївни Павлюченко, за що і вдячний їй, як і його ровесники з групи М-219. Микола Комочкін - "Почесний відмінник ЗНТУ", з першого курсу ніколи не отримував навіть "четвірки", одні лише "п'ятірки". Зараз Микола вже на п'ятому курсі, тому все частіше замислюється над темою магістерської роботи. Постійно вдосконалює знання і навички з Майбутньої спеціальності. Торік брав участь у міжнародній науково-практичній конференції, яка відбулася в місті Тольятті. Тут обговорювали проблеми з користування програмними продуктами фірми "Делкам". На конкурсі, який проводився тут, в одній з трьох номінацій Микола Комочкін здобув третє місце.
Хлопець серйозно захоплюється не лише комп'ютерним програмуванням, й піснями. Він закінчив музичну школу-семирічку, не пориває зв'язків з музикою. Полюбляє співати старі і сучасні пісні в концертах. Сам записує на комп'ютері фонограму, щоб краще виступити на сцені. Миколі як солісту аплодували слухачі концертів і в нашому університеті, і в БК імені Т. Шевченка, де він виступав.
Василь СОЛОХА, заступник декана машинобудівного факультету

Спогад
ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ
У 60-80-ті роки в Запорізькому машинобудівному інституті активно діяли різні молодіжні організації - комсомольські, профспілкові - на факультетах і в цілому в інституті. Керували ними комітет комсомолу на правах райкому і профкому студентів. Скільки добрих справ було на їх рахунку - не перелічити! Це і рейди-перевірки з метою поліпшення якості навчання і побуту, і ударна праця студентських будзагонів, і "Комсомольський прожектор", й огляди художньої самодіяльності, і шефство над сільськими школами, й участь у лекційній пропаганді...
Пригадуючи ті роки, коли я працювала завідувачем сектору обліку і фінансів комітету комсомолу, не можу не назвати активістів комсомольсько-молодіжного руху в ЗМІ. Це і рядові комсомольці, і молоді комуністи, секретарі бюро і комітетів, їх заступники. Кожен з них не лише успішно навчався, а й активно, самовіддано займався громадською роботою, бо вважав це за почесний обов'язок. Хочу назвати їх поіменно. Секретарі комітету комсомолу Володимир Метельський, Микола Галюк, Олександр Собакар, їх заступники Євген Карташов, Анатолій Стоянов, Олександр Березняк, голови студентського профкому Микола Лазуткін, Григорій Глиняний, Петро Сімченко, член комітету комсомолу, голова ради молодих науковців і спеціалістів Сергій Бєліков, лектори Віктор Понеділко та Микола Дєдков, командири студентських будівельних загонів Олександр і Володимир Андрієнки, Олександр Рассальський, Володимир Козирев, відмінний будзагонівець Володимир Березовський... Хотіла б назвати усіх, та список буде безкінечним.
Закінчивши інститут, багато хто з них отримав диплом з відзнакою, вони так само сумлінно й наполегливо працювали і працюють на виробництві, проявляючи кращі риси характеру, загартованого в комсомолі. Це сприяло й сприяє їх просуванню по службі, зміцненню іміджу, особистості. Ними пишаються запоріжці не тільки як керівниками, а й як непересічними особистостями. Володимир Березовський був обраний головою Запорізької обласної ради, призначений губернатором області. Євген Карташов успішно справлявся на всіх посадах: очолював обком комсомолу, відділ обкому партії, облдержадміністрацію, був послом України в Казахстані. Тепер запоріжці обрали його міським головою.
Чимало колишніх активістів комсомолу і профспілки стали професорами, доцентами нашого та й інших вищих навчальних закладів. Сергій Бєліков - доктор технічних наук, професор, ректор ЗНТУ, заслужений працівник освіти України, відзначений урядовими нагородами. Володимир Метельський керує електротехнічним факультетом, професор, заслужений працівник освіти України. Олександр Андрієнко працює проректором ЗНТУ. Олександр Рассальський очолює кафедру електричних апаратів у нашому університеті. Микола Дєдков - доцент, декан гуманітарного факультету. Віктор Понеділко обирався народним депутатом України. Різні виробничі підприємства і фірми очолюють наші колишні комсомольські активісти Олександр Березняк, Микола Галюк, Михайло Дорошенко, Анатолій Скуйбіда. Володимир Стоянов - керівник управління спортивних автомобілів ВАЗу. Олександр Багатий - заступник генерального директора казенного підприємства "Іскра". Тетяна Смирнова працює редактором видавничого комплексу ВАТ "Мотор Січ"...
Отже, життя підтвердило відоме правило: якщо людина замолоду виробила в собі кращі якості - самостійність, працелюбність, ініціативу, відповідальність за доручену справу, то й залишиться такою ж, як була в молодості.
Людмила ВОГДАНОВА, начальник відділу інноваційних технологій та захисту інтелектуальної власності, колишній зав. сектору обліку і фінансів комітету комсомолу ЗМІ (1966-1972 р.р.)
На знімку: Олексій Лихочас, Олександр Березняк та Олександр Стоянов одержали
медалі " За поднятие целины". 1968 р.

На початок