Видається
з 1960 року
9 грудня
2004 року
№17
(2095)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАФЕДРІ "АВТОМОБІЛІ" - 60 РОКІВ
НА РІВНІ СУЧАСНИХ ВИМОГ
Саме таких інженерів готує кафедра "Автомобілі", яка відзначає своє 60-річчя. Її випускники працюють майже на всіх наших автозаводах і автопідприємствах. Причому багато з них керують об'єднаннями, підрозділами, службами, автотранспортними підприємствами. Генеральним директором ЗАТ "АвтоЗАЗ" є випускник кафедри О.Х. Папашев, його заступниками - теж наші випускники Ю. Плечун, М. Герасько, М. Ластовецький.
Діє кафедра з 1944 року. Очолював її тоді ректор інституту М.Й. Бодзич. Затим кафедра декілька разів змінювала назву і керівників, а також факультети, аж поки 1961 року не влилася в автомобільний факультет, який очолив доцент Б.П. Борисов, а кафедру - доцент В.Д. Ольяк. По суті це було друге народження кафедри. Викладачі, лаборанти, студенти охоче працювали над створенням матеріально-технічної бази: шукали агрегати, деталі, вузли, виготовляли навчальні макети, стенди, обладнували лабораторії, навчальні аудиторії. Все робили власними руками з допомогою напильника, ножівки, ключів. Студенти, які активно працювали над цим, пізніше стали викладачами кафедри: В.В. Брильов, Г.В. Борисенко. Викладачі і студенти обладнали лабораторії електрообладнання та випробовування автомобілів.
Пізніше колектив кафедри власними силами та з допомогою студентів спорудив окремий навчально-лабораторний корпус, в якому створено найкращі умови для підготовки інженерів - автомобілістів.
З перших випускників кафедри її викладацький склад поповнився асистентами В. Борисенком, В. Брильовим, І.Коваленком, В. Козиревим.
Одночасно з навчальним процесом на кафедрі проводяться науково-дослідницькі роботи на замовлення підприємств і фірм. У цьому активну участь брали і беруть викладачі А. Голомидов, В. Черевань, В. Козирев, В. Лях, В. Кузьменко, В. Писаревський, А. Сергієнко, В. Юдін та інші. Характерно, що чимало студентів захоплювалося науковими роботами із суспільних наук, міжнародного молодіжного руху, перемагали на різних конкурсах, у тому числі всесоюзних і республіканських. Лауреатами всесоюзних конкурсів стали студенти Микола Дєдков, Євген Карташов, Віктор Понеділко та інші. Цікаво, що Микола Дєдков і Віктор Понеділко захистили кандидатські дисертації з історії.
Нині колектив кафедри особливу увагу, як і раніше, приділяє підвищенню якості підготовки фахівців, пошуку й вдосконаленню нових форм і методів навчання у сучасних економічних умовах. Магістри у своїх роботах розглядають важливі проблеми розвитку науки й техніки. Під керівництвом викладачів А.М. Артюха та О.В. Дударенка студенти розробили дипломні проекти, які мають практичне значення для автомобільного виробництва.
Кафедра "Автомобілі" готує інженерів за трьома спеціальностями: "Колісні й гусеничні транспортні засоби"(спеціалізація "Автомобіле- і тракторобудування") та "Випробовування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання ", "Двигуни внутрішнього згорання".
За період свого існування кафедра підготувала понад 3700 спеціалістів для промисловості країни, а також 86 - для іноземних держав.
Кафедру "Автомобілі", як і 1944 року, очолює ректор університету, нині - професор Сергій Борисович Бєліков, а тоді біля керма кафедри був ректор М.Й. Бодзич.
Володимир ПИСАРЕВСЬКИЙ, старший викладач, ветеран кафедри
На знімках О. Пастушенка: колектив кафедри; практичні заняття студентів

ВІДЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЇ ДВОХ КАФЕДР
Колективи кафедр українознавства та "Автомобілі" урочисто відзначили їх 65-річчя та 60-річчя. 5-го листопада в актовій залі відбулися урочистості з приводу ювілеїв, в яких взяли участь співробітники кафедр, колишні випускники, керівники університету. З вітаннями ювілярам виступили ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков, проректор Ю.М. Внуков, декани факультетів М.В. Дєдков та В.Х. Козирев, заступник голови профкому Ю.П. Петрушка, гості - представники вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Мінська.
А перед цим на кафедрі "Автомобілі" відбулася міжнародна науково-технічна конференція з проблем сучасного автомобілебудування. Її учасники побували на екскурсіях на ЗАТ "АвтоЗАЗ", по історичних місцях Запоріжжя, ознайомилися також з аудиторіями і лабораторіями кафедри.
На кафедрі українознавства відкрили предметну навчальну аудиторію імені доцента Бориса Васильовича Гордєєва, який лишив по собі добрий слід у серцях колег і багатьох вихованців "машинки", для яких він був учителем і наставником. В аудиторії на планшетах - матеріали, фотографії, які відбивають життя і творчу працю колишнього фронтовика, відомого вченого.
На урочистому відкритті аудиторії зі спогадами про Б.В. Гордєєва виступили ректор ЗНТУ С.Б. Бєліков, перший проректор А.Д. Коваль, директор економіко-гуманітарного інституту В.Г. Прушківський, професор В.В. Погосов, декан гуманітарного факультету М.В. Дєдков, завідувач кафедри загальної мовної підготовки К.С. Бондарчук, начальник патентно - інформаційного відділу Л. Ф. Богданова, лаборант кафедри Г.Н. Бичай, а також вихованці Б.В. Гордєєва - проректор С.Т. Яримбаш, відомі підприємці Олександр Березняк, Станіслав Селін, Костянтин Панасенко та інші.
Увечері в їдальні університету для ювілярів та їх гостей було влаштовано фуршет.

Власн. інф.

КАФЕДРІ УКРАЇНОЗНАВСТВА - 65 РОКІВ
КУЗНЯ ЛАУРЕАТІВ
1939 року в нашому інституті створена єдина кафедра суспільних наук - кафедра "Основи марксизму-ленінізму", 1964 року вона перейменована на кафедру історії КПРС, 1990 року перетворена на кафедру політичної історії, а 1993 року реорганізована в кафедру українознавства. Тоді вона складалася з двох секцій - історичної і філологічної, до якої увійшли викладачі української та російської мов.
У різні часи кафедру очолювали К.І. Колодій, І.Г. Шевченко, П.Т. Кривчик, М.О. Лисенко, Б.В. Гордєєв, а з 1993 року - М.В. Дєдков. Нині працівники кафедри викладають історію України, культурологію, країнознавство, історію дипломатії, дипломатичну та консульську службу, історію мистецтв та архітектури.
Науковий доробок викладачів кафедри - не менше 1000 дослідницьких праць, серед яких - 20 монографій, 40 брошур, збірники матеріалів наукових конференцій, статті в академічних та енциклопедичних виданнях, у журналах і газетах. У 70-ті роки співробітники кафедри під керівництвом М.І. Тепера, В.П. Катрича, М.Д. Ясира, І.І. Островерхого написали "Історію Запорізького феросплавного заводу", історії виробничого об'єднання "Запоріжтрансформатор", Запорізького суднобудівного заводу, тресту "Запоріжбуд". Колектив кафедри підготував також до друку книгу "Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900 - 2000) - до 100-річчя університету". Викладачі кафедри М. В. Дєдков, Ю.В. Іващенко, Г.Л. Кладова та інші підготували навчальний посібник "Історія України". Наші викладачі беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Особливу активність у цьому виявляє професор Г.І. Шаповалов.
Створення кафедри українознавства стало одним із чинників, який стимулював увагу до такого перспективного напрямку наукових досліджень, як вивчення етнокультурних процесів, що відбувалися на Півдні України. За результатами таких досліджень колектив кафедри провів п'ять всеукраїнських науково-практичних конференцій, підготував видання збірників наукових праць. У цих форумах взяло участь понад 700 осіб.
На кафедрі захищені 20 кандидатських дисертацій (перша 1953 року - П.Т. Кривчик, а остання 2002 року - В.М. Чоп). Вихованці кафедри доценти М.В. Дєдков, О.П. Сарнацький, М.Д. Ясир завершують роботу над докторськими дисертаціями. На кафедрі діє аспірантура. Перші її випускники захистили кандидатські дисертації Л.В. Турчина, В.М. Чоп (науковий керівник доцент М.В. Дєдков).
Протягом майже чотирьох десятиліть кафедра проводить конкурси студентських наукових робіт. Кращі з них рекомендовані для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах і отримували високі оцінки: 7 лауреатів іменних премій, 3 лауреати премії Академії наук України. Це - С.Б. Бєліков, Є.Г. Карташов, А.І. Стрюк, П.Б. Баулін, В.І. Понеділко, М.В. Дєдков, І.В. Чумаков, К.Г. Панасенко, В.Л. Пазюк. Вони, як і 150 інших переможців різних конкурсів із суспільних наук, є вихованцями Бориса Васильовича Гордєєва. Вчорашні лауреати працюють викладачами, керівниками підрозділів університету, різних підприємств та організацій, обиралися народними депутатами України.
Керівництво студентськими науковими роботами було й залишається важливою складовою частиною діяльності кафедри. Найбільш вагомий внесок у цю роботу - професора Ю.В. Іващенка, доцентів Г.Л. Кладової, Т.П. Щербини, В.В. Кузьменко, старших викладачів Г.А. Сигиди, В.К. Орла.
Понад 20 років при кафедрі діяв факультет молодого лектора. Його закінчили понад 2000 студентів, які оволоділи навичками ораторської майстерності. За успіхи в роботі цього факультету керівник Б.В. Гордєєв нагороджений дипломом і медаллю ВДНГ СРСР.
65-річчя кафедри збіглося з 60-річчям визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тяжкими фронтовими дорогами війни пройшли співробітники кафедри, орденоносці - К.І. Колодій, І.Г. Шевченко, Г.М. Кальченко, І.Т. Мельник, Й.Д. Путятін, Д.І. Курносенко, І.І. Островерхий, В.М. Вагіна, Б.В. Гордєєв. Був сином полку професор Ю.В. Іваненко. Їх життя і досвід - надбання молодих викладачів.
Віктор КАТРИЧ, доцент кафедри українознавства

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
ЗНАЙ НАШИХ!
На факультеті інформатики і обчислювальної техніки нашого університету навчається чимало здібних програмістів, які вже добре зарекомендували себе на змаганнях різного рангу. До складу команди входять Олександр Риман, Костянтин Лютий і Дмитро Невеженко. До змагань їх готують доценти Галина Леонідівна Козіна і В'ячеслав Павлович Пінчук.
Наша команда програмістів була призерами студентської олімпіади у Вінниці, регіональних змаганнях в Одесі, вдало виступила також на міжнародній олімпіаді в Румунії.
Усі троє - відмінники навчання, Олександр Риман та Костянтин Лютий отримують стипендію запорізького міського голови. Олександр планує після закінчення університету продовжити навчання в аспірантурі, аби вдосконалювати знання і навички з програмування. Його кредо: завжди прагнути успіху. Костянтин запевняє, що він ніколи не зупиниться на досягнутому. У вільний час вдосконалює знання англійської мови. Дмитро виключно працьовитий, сам планує своє майбутнє, тобто заняття програмуванням, за яким, як він вважає, - майбутнє у техніці й науці.
Отака вона, наша команда, якою пишаються не лише студенти і викладачі факультету, а й університету. Ви бачите їх на знімку: Д. Нежевенко, О. Риман, К.Лютий і доцент Галина Леонідівна Козіна.
Валерія КОРНИЧ, студентка ІОТ-513

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок