Видається
з 1960 року
Четвер
17 грудня
2002 року
№ 19-20
(2046-47)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Перша полоса
 

ПЕРШИЙ РЕКТОР "МАШИНКИ

ТВОРЦІ МАШИН

     

Ветерани пригадують

      

 

 

 

Свіжий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З і   с в я т о м,  ш а н о в н і   т о в а р и ш і !
45 років тому почав діяти Запорізький машинобудівний інститут
П А М ' Я Т Н І    Д А Т И
1957 рік. Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування ім. В.Я. Чубаря перейменовано в Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря. Факультет сільськогосподарського машинобудування реорганізовано в машинобудівний факультет.
1960 рік. ЗМІ перейшов на самообслуговування: студенти самі прибирали у навчальних аудиторіях і лабораторіях, актовій залі. Керував цим комітет самообслуговування. Працювали студенти в основному пізно ввечері і вночі.
1960 рік. Відділення заочного навчання реорганізоване в загальнотехнічний факультет. Тут навчалися робітники і молодший технічний персонал заводів "Запоріжсталь" і "Дніпроспецсталь".
1960 рік. Дипломні проекти захистили 404 випускники ЗМІ. А всього з 1944 року підготовлено 2707 спеціалістів для народного господарства.
1957-1978 р.р. Ректором ЗМІ працював П.А. Михайлов.
1961 рік. Інституту повернено ім'я В.Я. Чубаря (вперше надане 1930 року).
І962 рік. Організовано автомобільний факультет, деканом якого призначено Б.П. Борисова.
У 50-ті роки інститут готував фахівців прискореними темпами, без відриву від виробництва. На вечірньому відділенні за шістьма спеціальностями в ці роки навчалося понад 1000 студентів.
1980 рік. ЗМІ ім. В.Я. Чубаря нагороджений орденом "Знак Пошани".
1994 рік. Інститутові надано вищий, 4-й рівень, акредитації і перейменовано в Запорізький державний технічний університет.
1996 рік. ЗДТУ розпочав готувати фахівців за багатоступеневою системою - бакалаврів, спеціалістів, магістрів.
Листопад 2000 року. Колектив університету урочисто відзначив своє 100-річчя.
2001 рік. Університету надано статус „Національний".
2002 рік. У структурі університету відбулися зміни: організовано 5 інститутів -- машинобудівний, економіко-гуманітарний, фізико-технічний, інформатики та радіоелектроніки, безперервної освіти.

Є    н а    к о г о    р і в н я т и с я.
У лабораторії "Металорвзальні верстати" машинобудівного інститутуту

На "машинку", на машинобудівний інститут, який почав діяти 1957 року. А ми поки що робимо перші кроки, бо заснований інститут поточного року у структурі нашого університету, як і інших чотири інститути. Перші кроки завжди складні і важкі. Тож треба рухатися вперед обережно, аби не збочити, не припуститися помилок, промахів.
У складі інституту - машинобудівний і транспортний факультети, які об'єднують 12 кафедр, 6 з яких - профілюючі. Студентів у нас понад 2 тисячі - на денній і заочній формах навчання.
Головне завдання згідно зі статутом інституту - підготовка фахівців для промисловості, сільського господарства, науки, культури і освіти. Наші випускники мають поєднувати в собі високу кваліфікацію, інтелігентність, освіченість, культуру, громадську активність. Для підготовки саме таких фахівців в інституті є необхідні умови: досвідчені, здібні викладачі, кафедри й лабораторії, обладнані новітнім устаткуванням, у тому числі електронно-обчислювальною технікою. Про це в цьому випуску газети розповідають декани факультетів В.І. Глушко і В.Х. Козирев.
Ми будемо постійно поновлювати техніку, обладнання аудиторій і лабораторій, впроваджувати інформаційні та комп'ютерні технології. Недавно при кафедрі розпочав діяти центр англійської фірми „Делкам", який дозволяє вести тривимірне проектування деталей на верстатах з ЧПУ.
Наші науковці досліджують проблеми з розробки сучасних технологічних процесів, термодинамічних процесів у двигунах внутрішнього згоряння, витривалості підйомно-транспортних машин, діагностику їх стану, досліджують трибологічні процеси в з'єднаннях, які працюють в екстремальних умовах.
В Інституті діє наукова школа, яка досліджує проблеми підвищення терміну роботи інструменту та якості обробки деталей.
Ми працюємо над розширенням кількості спеціальностей і спеціалізацій у навчальному процесі, над підвищенням рівня підготовки майбутніх машинобудівників і транспортників. У цьому взірець для нас - "машинка".
Леонід ІВЩЕНКО, директор машинобудівного інституту ЗНТУ, доктор т.н., професор

В І Т А Є М О !
С.Б. Бєліков - ректор ЗНТУ
Так вирішила таємним голосуванням Конференція університету - головний орган управління - 9-го грудня. На неї були запрошені керівники обласних організацій і підприємств, члени наглядової ради. Вів конференцію проректор А.Д. Коваль.
С.Б. Бєліков звітував за зроблене ректоратом, усім колективом університету за п'ять минулих років, поставив завдання на майбутнє.
В обговорені доповіді взяли участь і виступили: начальник управління освіти і науки облдержадміністрації О.І. Ульянова, голова обкому галузевої профспілки В.С. Альохін, професори А.Ш. Асатурян, В.В. Погосов, В.С. Попов, доценти В.М. Дєдков, Л.М. Будовська, голова студсектора профкому А.В. Іванченко. Вони високо оцінили зроблене колективом університету, ректоратом і особисто С.Б. Бєліковим для подальшого розвитку навчального процесу, наукової роботи, зміцнення матеріально-технічної бази університету, виховання молоді, поліпшення соціальної сфери.
Таємним голосуванням Конференція знову обрала С.Б. Бєлікова на 7 років.
Сергій Борисович подякував колектив, ректорат, запрошених за високу оцінку його діяльності та одностайну підтримку.
Власн. інф.

З поглядом у завтра
ПЕРШИЙ РЕКТОР "МАШИНКИ"
Не знаю жодного з тих, хто працював разом з Павлом Андрійовичем, щоб схвально не відгукувався про нього. Адже це була людина рідкісного таланту вченого, педагога, організатора, ощадливого господаря.
На його долю випало важке життя повоєнної відбудови країни, зокрема інституту сільськогосподарського машинобудування. Він став ректором Запорізького машинобудівного інституту імені В.Я. Чубаря тоді, коли завершувалась відбудова головного корпусу і починалося спорудження нових
>>>>

ТВОРЦІ МАШИН
У відомій пісні є такі слова: без води - і ні туди, і ні сюди ... Можна їх перефразувати: без машин - і ні туди, і ні сюди. Так, у нашому житті машини - скрізь: на роботі і вдома, у поїздках і на відпочинку. А створюють їх машинобудівники різних спеціальностей. Саме таких фахівців готує наш машинобудівний факультет.
>>>>

В Е Т Е Р А Н И     П Р И Г А Д У Ю Т Ь >>>>


На початок