Видається
з 1960 року
12 грудня
2007 року
№25
(2045)
4.gif (17854 bytes)
ГАЗЕТА   ЗАПОРІЗЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  ТЕХНІЧНОГО   УНІВЕРСИТЕТУ

 

Варіант для друку (pdf-файл)

 

 

 

 

Архів:

2007 рік

№01

№02

№04

№05

№07

№08

№10

№11

№13

 

2006 рік

№01

№02

№04

№05

№06

№07

№08

№10

№11

№13

№14

№16

№17

2005 рік

№1

№2

№4

№5

№7

№8

№10

№11

№13

№14

№16

№17

2004 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

2003 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№7

№8

№10

№11

№13

№14

№16

№17

№19

№20

2002 рік

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20

2001 рік

4

5

6

7

9

10

12

13

15

№16

№18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОРІЗЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ ІНСТИТУТУ 50 РОКІВ

К а д р и     в и р і ш у ю т ь    у с е
Машинобудівний інститут був створений на базі Запорізького інституту сільськогосподарського машинобудування. 1957 року він мав три факультети Р машинобудівний, ливарний, де за денною формою навчалися 2090 студентів. Ректором інституту став Павло Андрійович Михайлов, який перебував на цій посаді понад 20 років. Це була людина, яку знали і поважали всі в колективі: до всього у нього доходили руки. Особливо ректор переймався справами молоді, бо добре розумів: якщо молодь організована, відчуває піклування, постійну увагу, то і справи будуть кращі Р у навчанні, праці, громадській роботі. Комсомольські ватажки називали його Ткомсомольський ректорУ. А для спортсменів, науковців, співробітників він був своїм, завжди готовим прийти на допомогу. Це відчував на собі не тільки автор цих рядків.
Студенти інституту брали приклад з нього і його випускників, серед яких - відомі державні діячі, організатори народного господарства країни: Заступник Голови Ради міністрів СРСР М.О. Лисечко, Міністр електротехнічної промисловості СРСР А.І. Майорець, Герой Соціалістичної Праці генеральний директор ЗПО "Моторобудівник", д.т.н. В.І. Омельченко, Заслужений будівельник України, керуючий трестом "Запоріжалюмінбуд", к.т.н. Б.Г. Беліков та інші.
Тоді життя колективу інституту було різноманітним, цілеспрямованим на студентів, їх навчальну і наукову роботу на кафедрах "Деталі машин", "Технологія ливарного виробництва", "Опору матеріалів" та інших. Цього часу створюються і розвиваються нові напрямки наукової роботи під керівництвом Ю.А. Шульте, Б.С. Натапова, Б.П. Борисова, А.М. Каморкіна, П.М Кічаєва, М.Т. Гармаша, В.В. Абрамова. Прискореними темпами інститут готував фахівців без відриву від виробництва. З вересня 1958 року почало діяти заочне відділення (з 1960 року - загальнотехнічний факультет), де готували спеціалістів за трьома спеціальностями: технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент, машини і технологія ливарного виробництва, електрифікація промислових підприємств та установок. Підготовку фахівців здійснювали у два етапи: перший - загальнотехнічний (на перших трьох курсах) за уніфікованими навчальними планами. Тоді ж введено спеціальності: "Технологія авіаційних двигунів" (машинобудівний факультет) та "Автомобілі і трактори" (ливарний факультет). Наприкінці 60-х років студенти впродовж перших двох років поєднували навчання з роботою за обраним фахом.
    На машинобудівному факультеті студенти, які не мали спеціальності до вступу до інституту, протягом 4-х місяців працювали слюсарями, токарями на заводі "Комунар", отримуючи необхідну кваліфікацію. Однією з найважливіших ланок роботи інституту була навчально-методична. Створювалися методичні комісії. З метою підвищення рівня якості підготовки спеціалістів проводились огляди в академічних групах, про що повідомляла інститутська багатотиражка "Інженер-машинобудівник".
   Визначною подією в житті машинобудівного інституту стало створення 1961 року лабораторії гарячого різання металів при кафедрі ЗВерстати та інструментИ, якою керував доцент Б.Я. Борисов. Лабораторія була міцною базою для підготовки фахівців вищої кваліфікації.
Перший проректор ЗМІ П.А.Михайлов (1957-1978)
З вересня 1964 року ливарний факультет був реорганізований у механіко-металургійний.
На той час машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря мав 5 факультетів: машинобудівний, автомобільний, механіко-металургійний, електротехнічний і загальнотехнічний, 25 кафедр, які випускали спеціалістів за 12 спеціальностями. 1967 року почала діяти перша галузева науково-дослідна лабораторія зносостійких та холодостійких сплавів для підприємств Мінкольормету. Згодом ще 7 галузевих лабораторій було організовано в ЗМІ.
   Велика увага приділялася підготовці наукових кадрів як у аспірантурі інституту, так і в інших наукових закладах Радянського Союзу. Рівень підготовки фахівців був високий. Випускників ЗМІ охоче приймали до аспірантури найпрестижніші ВНЗ Москви, Києва. Це й не дивно, бо абсолютна успішність наших студентів, наприклад у 1970-1980 р.р., була висока (94 - 96,5 відсотка).
Студентське життя в інституті вирувало. Юнаки і дівчата працювали в студентських будівельних загонах, на цілині, в Донбасі, в Тюмені, в районах Запорізької області, Чехословаччині. Високі досягнення в студентській науковій роботі, спорті, художній самодіяльності визначали ТмашинкуУ передовим інcтитутом серед ВНЗ країни. Він готував висококваліфікованих фахівців для народного господарства.
На базі ЗМІ ім. В.Я. Чубаря 1980 року відкрилася спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій зі спеціальностей: "Матеріалознавство у машинобудуванні"; "Механіка твердого деформованого тіла". 1981 року Запорізький машинобудівний інститут нагороджений орденом "Знак Пошани", а група викладачів одержала почесні звання і відзнаки УРСР.
Ветерани інституту
 
Проректор ЗМІ, доцент А.М.Каморкін
Декан машинобудівного факультету ЗМІ, доцент С.П.Житницький
   1994 року за результатами атестації ЗМІ здобув найвищий, 4-й рівень акредитації. Він отримав статус державного технічного університету і розпочав підготовку фахівців за багатоступеневою системою освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр. 1997 року за згодою конференції трудового колективу університету ректором ЗДТУ був затверджений д.т.н. професор С.Б. Беліков. 2001 року університету надано статус Національного.
2002 року проведено реструктуризацію університету і створено 5 інститутів: машинобудівний (директор - д.т.н., проф. Івщенко Л.Й.), фізико-технічний (директор - д.т.н, проф. Луньов В.В.), інформатики та радіоелектроніки (директор - д.т.н, проф. Піза Д.М.),
економіко-гуманітарний (директор - к.е.н., доц. Прушківський В.Г.), безперервної освіти (директор - к.т.н, доц. Яримбаш С.Т.).
  2007 року до складу університету увійшов інститут управління і права (директор - к.п.н., проф. Зайцева В.М.).
Нині відроджений машинобудівний інститут - це два факультети: машинобудівний (декан - к.т.н., доц. Глушко В.І.) і транспортний факультет (декан - к.т.н., доц. Козирев В.Х.). Вони готують фахівців за 10 спеціальностями. Викладацький склад інституту нараховує понад 200 осіб, з яких 90 мають наукові ступені і вчені звання, зокрема - 13 докторів наук, професорів.
   Машинобудівний інститут є провідним у ЗНТУ, він щороку випускає майже 350 спеціалістів за денною формою навчання і 200 Р за заочною. Навчання в інституті проводиться за новітніми компХютерними технологіями. Цього року інститут став учасником міжнародного проекту TEMPUS з компХютерної підготовки в межах Європейського союзу. Підтримуємо ділові стосунки з науковими школами Великобританії ("Delcam"), Німеччини (Дрезденський технічний університет), Росії ("Аскон"). Студенти щороку беруть активну участь у міжнародних конкурсах, всеукраїнських олімпіадах, де стають переможцями і лауреатами.
Ділові стосунки інститут підтримує з провідними підприємствами регіону : ВАТ "Мотор Січ", "МКБ ЗІвченко-Прогрес", ЗАТ "ЗАЗ", ВАТ "Завод високовольтної апаратури", ЗАТ "Запоріжкран", де діють філії кафедр. І як результат плідної роботи - від 2 до 4 замовлень на працевлаштування кожного випускника. Вчені інституту активно проводять наукову роботу, виконують її на загальну суму понад 800 тисяч гривень щороку. Це дозволяє залучати до виконання наукових договорів студентів та аспірантів.
   Останнім часом видано понад 20 монографій та підручників, майже 250 наукових публікацій. Щороку машинобудівний інститут у складі ЗНТУ бере участь у міжнародних тематичних виставках ЗСучасна освіта в УкраїніИ, де стає лауреатом, а також на міжнародних тематичних виставках "Двигунобудування" (Москва) і "Московський аерокосмічний салон"("МАКС-2007").
Ми пишаємося нашими випускниками різних років, ставимо їх молоді за приклад. Це В.О.КБогуслаєв - д.т.н. проф., Герой України, президент ВАТ "Мотор Січ"; Є.Г. Карташов Р к.ф.н., Запорізький міський голова; С.Б. Беліков - д.т.н., проф., ректор ЗНТУ; О.Х. Папашев - віце-президент Української автомобільної корпорації; М.М. Євдокименко - гендиректор ЗАТ "ЗАЗ", І.С. Пресняк - гендиректор казенного підприємства "Іскра", Г.І. Пейчев. - головний інженер - технічний директор ЗМКБ "Івченко-Прогрес"; Б.С. Зарнадзе - головний інженер ВАТ "ЗВА", Ю.П. Яковенко - голова наглядової ради ВАТ "Трест "Запорожалюмінбуд" та інші.
2007 року з нагоди сторіччя ВАТ "Мотор Січ" в ЗНТУ була презентована новостворена благодійнім коштом моторобудівників лабораторія авіадвигунів. Її очолив провідний вчений д.т.н. проф. О.Я. Качан.
   Основна проблема, якою постійно опікується колектив машинобудівного інституту, як і весь університет у цілому, - підготовка викладацьких кадрів. Тому ми шукаємо й залучаємо до навчання і керівництва підрозділами молоді здібні кадри. Уважно придивляємося до студентів, залучаємо їх з 3-4 курсів до наукової роботи. Запрошуємо для проведення занять і семінарів провідних фахівців з підприємств. Завжди памХятаємо життєве кредо: кадри вирішують усе.
У день 50-річчя інституту щиро бажаю усім колегам, студентам, нашим випускникам міцного здоровХя, творчої наснаги, нових здобутків у навчанні і праці !
Леонід ІВЩЕНКО, директор машинобудівного інституту ЗНТУ, доктор технічних наук, професор, випускник ЗМІ ім. В.Я.КЧубаря

НА ПРОХАННЯ ГАЗЕТИ "Индустриальное Запорожье"
Ректор ЗНТУ професор Сергій Борисович Беліков на прохання редакції газети ТИндустриальное ЗапорожьеУ відповів на численні запитання читачів. Він розповів їм про нові умови вступу до університету, його будні і свята, завтрашній день ЗНТУ.
"Панорама" ("Индустриалка") відвела для висвітлення розмови ректора з читачами цілу сторінку 29 листопада 2007 року.

"СТУДЕНТ РОКУ-2007"
Підбиті підсумки традиційного конкурсу, який проводиться в ЗНТУ. Переможцями конкурсу в номінаціях стали:
Роман Одайський, факультет інформатики та обчислювальної техніки, номінація "Студент-учений року";
Олена Мігунова, транспортний факультет, номінація "Студент-староста року";
Михайло Цюрток, електротехнічний факультет, номінація "Студент - громадський діяч року";
Ганна та Олександр Мінченки, електротехнічний факультет, номінація "Студентська сімХя року";
Артем Шевцов, факультет інформатики та обчислювальної техніки, номінація "Студент - правоохоронець року";
Поль Кузнецов, ФЕУ, номінація "Студент-артист року";
Любов Король, факультет управління фізичною культурою та спортом, номінація "Студент -спортсмен року".
Переможці відзначені почесними грамотами і грошовими преміями ректорату.
З перемогою вас, друзі!

Тиждень української мови в ЗНТУ
9 листопада в Україні відзначається як День української писемності та мови. До цієї дати було приурочено заходи до VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Кафедра загальної мовної підготовки відзначила ці події. Уже традиційними стали науково-практичні конференції ЧАктуальні проблеми українського мовознавстваУ. У цьому році на пленарному засіданні виступили з доповідями 12 студентів (наукові керівники доц. Г.С. Онуфрієнко, доц. Т.Г. Біленко, зав. кафедри К.С. Бондарчук), які відзначені грамотами. На секційних засіданнях виступили 35 студентів. Уперше в університеті проведена акція ЧВідчуймо себе українцями. Говорімо українськоюУ, яку ініціювали й провели студенти групи ФЕУ-117. Крім цього, відбулися різні конкурси, зокрема стіннівок та читців української поезії.
У І-му етапі конкурсу ім. П. Яцика взяли участь студенти ГФ, ФЕУ, РПФ. Переможцями стали:
І місце Р Вадим Кеда, студ. гр. ГФ-317,
ІІ місце Р Катерина Ноговіцина, студ. гр. ГФ-317,
ІІІ місце Р Сергій Логінов, студ. гр. ФЕУ-417.
Уперше проведено конкурс на кращу лекцію українською мовою, в якому взяли участь 9 викладачів з різних факультетів. Призові місця посіли:
І місце Р Валентин Данилович Флора, доцент (ЕТФ),
ІІ місце Р Людмила Валеріївна Турчина, доцент (ГФ),
ІІІ місце Р Євген Миколайович Матвійшин, доцент (ІФ).
Переможці студентського і викладацького конкурсів відзначені грошовими преміями.
Катерина БОНДАРЧУК, завідувач кафедри загальної мовної підготовки

ТРАНСПОРТНОМУ ФАКУЛЬТЕТОВІ Р 45 РОКІВ
НА РІВНІ СУЧАСНИХ ВИМОГ
   На початку 60-х років у машинобудівному інституті був створений автомобільний факультет. Цей день відзначається як дата народження факультету. Його деканом був призначений к.т.н. Борисов Борис Петрович.
  Спершу головна увага приділялася комплектуванню професорсько-викладацького складу і кафедр факультету. Наступний крок організаторів факультету - прийом студентів. На допомогу абітурієнтам інститут організував підготовче відділення і курси.
У надзвичайно складних умовах доводилося навчатися першим студентам факультету. З метою одержання якісної практичної підготовки студенти проходили півторарічну практику. З першого по третій семестри вони працювали в три зміни на підприємстві, а навчалися в дві зміни в інституті. Переддипломна практика тривала півроку на місцях, куди майбутні молоді спеціалісти одержували направлення на роботу. Термін навчання в ті роки у ВНЗ складав 5 років 4 місяці.
   Перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю "Автомобілі і трактори" відбувся у грудні 1964 року. 23 випускники одержали професійну теоретичну і практичну підготовку, стали кваліфікованими спеціалістами з автомобілебудування, активними організаторами нового виробництва. У цей час в інституті розпочали готувати спеціалістів з авіаційних двигунів, перший випуск яких відбувся 1963 року.
Нині факультет готує фахівців за такими спеціальностями: "Колісні та гусеничні транспортні засоби" (спеціалізації "Автомобілебудування", "Випробування і діагностика автомобіля, діагностичне обладнання"), "Двигуни внутрішнього згоряння", "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті", "Організація і регулювання дорожнього руху", "Транспортні системи" за спеціалізацією "Вантажні перевезення і логістичне управління на транспорті промислових підприємств".
   На факультеті вже підготовлено понад 4000 спеціалістів з конструювання, виробництва та експлуатації автомобілів, з них - понад 100 осіб для Куби, Афганістану, Сирії, Монголії, Індії, країн Африки, Латинської Америки та інших країн. Підготовлено 2500 фахівців зі спеціальності "Організація перевезень", 350 - зі спеціальності "Технологія будування авіаційних двигунів", 200 - зі спеціальності "Обладнання для обробки металів тиском", 50 - зі спеціальності "Організація і регулювання дорожнього руху".
   Ми пишаємося випускниками, які працюють на різних посадах і виконують ті чи інші виробничі функції: Беліков С.Б. Р д.т.н., проф., ректор Запорізького національного технічного університету; Богуслаєв В.О. Р народний депутат України, Герой України, президент ВАТ "Мотор Січ", д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України; Карташов Є.Г. - к.ф.н., Голова міської ради м.Запоріжжя, академік Транспортної академії України; Папашев О.Х. Р віце-президент Всеукраїнської асоціації роботодавців автомобільної промисловості, заступник голови правління корпорації "Укравто"; Костюченко Л.А. - начальник управління транспорту і звХязку Запорізького міськвиконкому; Риженьких М.В. - генеральний директор ВАТ "Запоріжелектротранс"; Лихасенко Ф.І. - заступник начальника Державної інспекції навколишнього середовища головного управління екології Запорізької області; Петров Б.Ф. - народний депутат України; Москалюк А.М. - к.т.н., начальник цеху Волзького автомобільного заводу; Іванов І.Є. - начальник Запорізького державного обласного автотранспортного управління; Івщенко Л.Й. - д.т.н., проф., директор машинобудівного інституту ЗНТУ, зав. кафедри "Металорізальні верстати та інструменти" та інші.
Деканами факультету в різні роки були: доцент Борисов Борис Петрович (з 1961р. до 1985р.), доцент Козирев Володимир Хомич (заступник декана з 1973р. до 1985р., декан з 1985р. по 1998р., з 2000 р. до сьогодні), доцент Явтушенко Олександр Вікторович (з 1998р. до 2000р.). Добру згадку про себе залишив доцент Гавров Євген Вікторович, який деякий час працював заступником декана, а нині керує кафедрою "Нарисна геометрія та креслення".
   1-го вересня 1972 року була створена кафедра "Промисловий транспорт" у складі машинобудівного факультету. Першим завідувачем кафедри був доцент Завгородній Іван Павлович. У звХязку з рішенням ради інституту спеціальність "Промисловий транспорт" з машинобудівного факультету переведена на автомобільний факультет. Перший випуск спеціалістів з промислового транспорту відбувся 1974 року. Нині кафедра успішно розвивається під керівництвом д.т.н., проф. Г.Ф. Бабушкіна.
Значний внесок у підготовку спеціалістів роблять загальноінженерні кафедри, які були засновані в різні роки - кафедра механіки (1930 р.), кафедра нарисної геометрії і креслення (1930 р.), кафедра теплотехніки і гідравліки (1944 р.).
Кафедра нарисної геометрії і креслення увійшла до складу створеного в червні 1980 року механіко-технологічного факультету.
З жовтня 1986 року до складу автомобільного факультету ввійшли кафедри: автомобілів, промислового транспорту, теплотехніки і гідравліки, опору матеріалів, теоретичної механіки, теорії механізмів і машин.
Нині до складу транспортного факультету входять 5 кафедр: дві профілюючі (автомобілів, транспортних технологій) і три загальноінженерні (теплотехніки і гідравліки, нарисної геометрії і креслення, механіки).
З перших років свого існування колектив транспортного факультету активно проводить науково-дослідну роботу: науково-видавнича діяльність, авторські свідоцтва і патенти, держбюджетні роботи, виконання госпдоговірних тем. Постійно залучаємо студентів до наукових розробок.
Студенти факультету беруть активну участь у науковій роботі на кафедрах і в лабораторіях. За результатами наукових досліджень щорічно проводяться науково-технічні конференції студентів. У науковій роботі дотримуємося принципу: тематика наукових робіт випускаючих кафедр повинна бути якомога ближчою до навчального профілю кафедри.
Вагомий внесок у розвиток наукового і меодичного потенціалу факультету зробила кафедра опору матеріалів, яку з 60-х років очолював провідний вчений д.т.н., проф. В.В. Абрамов. Нині ці традиції продовжує колектив кафедри "Механіка" (завідувач кафедри к.т.н. доцент В.Г. Шевченко).
1973 року була відкрита аспірантура на кафедрі теплотехніки і гідравліки. Співробітники кафедри захистили три докторські дисертації (Я.О. Єгоров, Л.В. Морозов, П.Г. Краснокутський) і сім кандидатських. Нині підготовка кадрів вищої кваліфікації ведеться на всіх кафедрах факультету.
Студенти факультету брали активну участь у конкурсах-змаганнях аматорів, неодноразово виборювали призові місця, про що свідчать нагороди ректорату і профкому університету. Самоврядування у студентському житті як вияв активності і демократії - це участь студентів у діяльності ради факультету, інституту і студентських рад у гуртожитках. Це сприяє поліпшенню побуту, створенню доброзичливої атмосфери. Турбується студентська рада і про організацію дозвілля. У кімнаті для відпочинку можна подивитися телепередачі, почитати газети та журнали, послухати лекцію.
Колектив факультету вдячний підприємствам, де працюють наші випускники, за допомогу в комплектуванні та обладнанні наших кафедр, аби вони відповідали сучасним вимогам.
Володимир КОЗИРЕВ, декан факультету, доцент
На знімках: учасники першої Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Організація і регулювання дорожнього руху", проведеної на базі кафедри "Транспортні технології" 2007 року.
Перший декан факультету Б. П. Борисов

НА МІЖНАРОДНОМУ КОНГРЕСІ
У Києві відбувся Міжнародний конгрес, який обговорював проблеми ТУкраїнська освіта у світовому часі і просторіУ. У ньому взяли участь учені з регіонів України, а також Росії, Болгарії. Молдови, Польщі, Німеччини, Іспанії, Швеції. Від ЗНТУ з доповіддю ТАлгоритмізація мовної освіти у вищих навчальних закладах України в умовах Болонського процесуУ виступила доцент Галина Онуфрієнко (кафедра загальної мовної підготовки).
Конгрес проходив під патронатом Президента України Віктора Ющенка за ініціативою Міністерства освіти і науки, ТНауково-дослідного інституту українознавства і Міжнародної асоціації ТУкраїна і світове українствоУ.

ГОТУЄМО КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Одним з елементів сталого розвитку університету є колективний договір. Згідно з ратифікованою Україною Конвенцією Міжнародної організації праці про сприяння колективним переговорам Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально - економічних відносин, узгодження інтересів працівників, власників або уповноважених ними органів.
Незважаючи на те, що наш університет належить до бюджетних установ, дуже багато норм чинного законодавства України дієздатні тільки за умови включення їх до колективного договору.
Ми починаємо роботу над внесенням змін і доповнень до колективного договору Запорізького національного технічного університету на 2008-2009 роки.
Профспілковий комітет викладачів і працівників звертається до адміністрації університету: незважаючи на певні фінансові труднощі, не можна допустити зниження рівня економічних, трудових і соціально-побутових пільг працівникам.
Просимо кожного члена профспілки і трудові колективи структурних підрозділів університету надати пропозиції з корегування колективного договору до профспілкового комітету і профспілкових бюро.
Звітну конференцію трудового колективу плануємо провести у грудні цього року. Вона розгляне підсумки виконання колективного договору і ухвалить новий договір на 2008-2009 роки.
Микола ГАМОВ, голова профспілки викладачів і співробітників

СТАРТИ І ФІНІШІ
За програмою обласної студентської спартакіади в Запоріжжі відбулися змагання з шахів і шашок. Збірна команда ЗНТУ здобула у цих видах спорту першість.
Команду тренує Тетяна Напалкова, викладач кафедри фізкультури і спорту.
У спорткомплексі ЗДІА завершились змагання з волейболу серед студентів. Наша команда посіла 2 місце, а 1- волейболісти Таврійського агротехнічного університету (м. Мелітополь).
У чемпіонаті міста Запоріжжя з баскетболу команда ЗНТУ-1 перемогла суперників із ЗІДМУ(89:52) і стала лідером.
Баскетболісти команди ФЕРО-ЗНТУ на виїзді в Алчевську зіграли з місцевою командою ТСтальУ внічию, записавши на свій рахунок 3 очки. Тепер вони посідають 4-те місце у турнірній таблиці вищої ліги України.
Дебютанти вищої ліги України з гандболу - команда ЗНТУ-ЗАБ - перемогли суперників з "Буревісника"(Луганськ).
Валентин БАКУШ, голова спортклубу ЗНТУ

ЗДОРОВПУНКТ ЗНОВУ ПРАЦЮВАТИМЕ
Тривалий час вирішувалося питання про відновлення роботи в ЗНТУ здоровпункту для викладачів і співробітників. І от нарешті є дозвіл Управління охорони здоровХя Запорізької міськради на відкриття здоровпункту при державному закладі ТЗапорізька басейнова лікарня МОЗ УкраїниУ, яку обрали наші викладачі і співробітники. Укладений тристоронній договір адміністрацією ЗНТУ, профкомом викладачів і співробітників університету та адміністрацією Запорізької басейнової лікарні, передбачає:
плановий профілактичний огляд викладачів і співробітників,
прийом лікаря-терапевта, невідкладна допомога, планові маніпуляції, флюорографія, електрокардіограма, висновок терапевта,
профілактичний огляд лікарями (ЛОР, окуліст, невропатолог, хірург та інші) працівників, які потребують медичної допомоги зі шкідливими умовами праці віком до 21 року (раз на рік),
при необхідності Р стаціонарне лікування викладачів і співробітників,
прийом та обслуговування викладачів і співробітників, які потребують медичної допомоги лікарями (ЛОР, окуліст, невропатолог, хірург та інші).
Прийом лікаря-стоматолога здійснюватиметься в санаторії-профілакторії ЗНТУ(гуртожиток №3, вул. Горького, 161а).
За обслуговування передбачене внесення Запорізькій басейновій лікарні благодійного внеску Р 40 тисяч гривень на рік. Якщо всі викладачі і співробітники погодяться на такі умови, то сума благодійного внеску кожним становитиме 52 гривні на рік. Його необхідно внести до 20 грудня цього року. У подальшому той, хто захоче обслуговуватись у здоровпункті, може внести благодійний внесок будь-коли протягом усього 2008 року.
Кошти збирають профорги кафедр та підрозділів за відомостями і передають їх до відповідного профбюро, а ті перераховують внески на розрахунковий рахунок Запорізької басейнової лікарні. Якщо сума становитиме понад 40 тисяч гривень, то ці кошти підуть на поліпшення матеріальної бази здоровпункту. У ньому згідно зі штатним розкладом працюватимуть лікар-терапевт, лікар-стоматолог, завідувач здоровпункту і медсестра. Не будуть обслуговуватися ті, хто не сплатить благодійного внеску, а також ті, хто не є членом профспілки ЗНТУ.
Здоровпункт діятиме з 1-го січня 2008 року. Всім, хто буде обслуговуватись, необхідно повернути медичні картки.
ПРОФКОМ ВИКЛАДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ ЗНТУ

УВАГА: КОНКУРС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
доцента кафедри "Фінанси і банківська справа" - 1
старшого викладача кафедри "Фізичної культури і спорту" - 1
Термін подання заяв - один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті.
Документи подаються на імХя ректора університету.
Заяву перед поданням необхідно зареєструвати в канцелярії університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Редактор
Микола
КЛИМЕНКО

Редакційна колегія:
С.Т.Яримбаш - проректор, голова;
М.В.Клименко - заступник голови

Адреса редакції:
69063, Запоріжжя,
вул..Жуковського, 64 Телефони: 69-84-75,
внутрішній - 4-75

На початок