Кафедра проводить підготовку бакалаврів (4 роки), спеціалістів (5 років) та магістрів (5 років).

    Спеціальність "Металорізальні верстати і системи":
  • спеціаліст (7.090203);
  • магістр (8.090203).

Спеціалізація: Комп'ютерне проектування та дизайн верстатного обладнання.

Напрямок підготовки "Інженерна механіка (0902)

    Спеціальність "Технічний дизайн":
  • бакалавр (6.020200);
  • спеціаліст (7.020210).

Напрямок підготовки: Мистецтво (0202)

На кафедрі працюють 26 викладачів, в тому числі 4 професора, 2 доктора технічних наук, 2 доктора математичних наук, 9 доцентів із них 6 кандидатів технічних наук, 4 старших викладача, 9 асистентів та 4 аспіранта.

Адреса:
Жуковського, 64, ЗНТУ, кафедра
"Металорізальні верстати та інструмент"
e-mail:
Телефони: (061) 7698237; (061) 7698341; (061) 2647483

Догори   

Дизайн: ; програмування: Марченко Д.В.; консультант з HTML&PHP: (Россія)