Кафедра ДМ і ПТМ

Мова сторінки:

ukr | rus | eng

автокран

До вашої уваги представлено веб-сторінку кафедри

«Деталі машин і підйомно-транспортні механізми»

Запорізького національного технічного університету.


Кафедра «Деталі машин і ПТМ» готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів за фахом 8.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання». Випускники найбільш універсальної механічної спеціальності одержують кваліфікацію інженера-механіка і є фахівцями в області проектування, виготовлення, застосування, ремонту й експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання. Ця спеціальність найбільше відповідає стандарту інженера-механіка широкого профілю в машинобудуванні і є найбільш придатною до застосування як на невеликих приватних, так і на великих промислових підприємствах.


Матеріальне виробництво неможливе без процесів цілеспрямованого переміщення фізичних об'єктів різного характеру. Будь-яке підприємство: будь-то металургійний завод, морський термінал, сучасний торгівельний комплекс, чи підприємство харчової промисловості, обов'язково оснащається високопродуктивною вантажопідйомною і транспортуючою технікою (вантажними кранами, ліфтами, конвеєрами, елеваторами, підйомниками, промисловими роботами і т.п.). Вантажопідйомні, транспортні і землерийні машини незамінні в будь-якому будівництві. Будування шляхопроводів та ліній комунікацій сьогодні неможливе без застосування дорожньої і землерийної техніки (екскаваторів, грейдерів, бульдозерів, скреперів та ін.).


Фахівець нашої спеціальності вміє проектувати, ремонтувати, експлуатувати відповідно до правил ті чи інші машини. Фахівці мають гарну підготовку з фундаментальних дисциплін: вищої математики, фізики, опору матеріалів, механіки, а також добре знають і користуються сучасними мовами програмування, системами автоматизованого проектування (CAD, CAM, CAE).

Підготовка фахівців на кафедрі тісно зв'язана з виробництвом і виконується за заявками підприємств. У реальних виробничих умовах студенти вчаться організаційно-виробничим відносинам, вивчають технологічні процеси виробництва вантажопідйомних кранів, слухають теорію, проводять практичні і лабораторні роботи, проходять усі види практик і дипломне проектування. Підготовка фахівців на кафедрі орієнтована на проектні організації і підприємства, що експлуатують підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини й обладнання. Молоді фахівці, випускники кафедри, завжди замовляються виробництвами і працевлаштовуються.


Спираючись на високий загальноосвітній рівень, а також належну спеціальну підготовку в проектуванні, виготовленні, ремонті й експлуатації техніки, наші випускники займають керівні посади на підприємствах, починаючи від майстра чи конструктора і закінчуючи провідними спеціалістами або першими особами в керівництві. Це посади майстрів різних механічних ділянок, начальників цехів, директорів машинобудівних заводів, директорів експлуатаційні - будівельних і монтажних дільниць, начальників майстерень, ремонтних, експлуатаційних контор, проектно-конструкторських бюро по кранам, будівельним і дорожнім машинам, начальників проектних бюро і бюро САПР по зазначеному профілю. Фахівці, які одержали диплом інженера або ступінь магістра, мають можливість вчитися в аспірантурі.


З основною роботою по підготовці висококласних бакалаврів, інженерів - механіків і магістрів зв'язана науково-дослідна робота кафедри. Наукові напрямки кафедри різнопрофільні. За рахунок коштів, отриманих від виконання замовлень підприємств України по діагностики устаткування, кафедра зміцнює свою навчальну і наукову матеріально-технічну базу. Оснащаються і ремонтуються навчальні лабораторії, здобувається устаткування, прилади, обчислювальна техніка.

Всі лабораторії кафедри оснащені реальним діючим обладнанням: вантажопідйомні крани, конвеєри, електроталі, промислові роботи. Є, навіть, діючий сучасний пасажирський ліфт, єдиний у Вузах України. Науковий авторитет і зв'язки кафедри дозволили відкрити Запорізьке відділення Підйомно-транспортної академії наук України (ПТАНУ). Навчальні курси із спеціальності ведуть викладачі з науковими ступенями і званнями, з яких: троє академіків ПТАНУ, академік Нью-Йоркської академії наук, член-кореспондент академії триботехніки України, лауреат державної премії України й інші.

На кафедрі працюють 15 викладачів, в тому числі 1 професор, 2 доктора технічних наук, 10 доцентів, кандидатів технічних наук, 1 старший викладач, 2 асистента.

Кафедра має оснащені на сучасному рівні навчальні лабораторії: вантажопідйомних машин, вантажопідйомних кранів, машин безперервного транспорту, неруйнівного контролю, динамічних випробувань, теорії механізмів і машин, деталей машин та комп’ютерний клас. Все це дозволяє добре організувати навчальну, методичну та науково-дослідну роботу.


По закінченні навчання 100% випускників отримують розподіл на основні підприємства м. Запоріжжя різних форм власності. Кількість заявок від підприємств на працевлаштування значно перевищує кількість випускників кафедри.


За бажанням студенти можуть одночасно отримати другу економічну або комп’ютерну освіту та закінчити військову кафедру (отримати звання офіцера).

бульдозер экскаватор кран

Адреса кафедри:

Запоріжжя, вул. Жуковського 64, ЗНТУ, кафедра "Деталі машин і підйомно-транспортні механізми", 5-й корпус, ауд. 543.

---------------------------------------------

e-mail: kafedra_dm_ptm@zntu.edu.ua, dm_ptm@zntu.edu.ua

Телефони: (0612) 64-31-82 (Зав.каф.), 769-82-02 (Зав.лаб.), 769-84-20

© DM-PTM ZNTU, 2012 | All right reserved. | XHTML | CSS | Сайт створив В.О. Лятуринський | e-mail: vasilyliat@gmail.com