Мова сторінки:

ukr | rus | eng

Під час становлення Запорізького інституту сільськогосподарського машинобудування була заснована об’єднана кафедра опору матеріалів та деталей машин. Тоді її очолив доцент Гуревич А.І. Першим викладачем, хто читав курс "Деталі машин" був доцент Діденко А.Г. У 1939 р. спеціалізація "Деталі машин" виділилась в окрему кафедру, якою до 1950 р. керував доцент Говоров М.О. В 1950-1957 рр. кафедрою завідував доцент Кічаєв П.М. З 1957 р. на протязі 21 року очолював кафедру професор, лауреат Державної премії УРСР Михайлов П.А., який одночасно працював ректором інституту. У 1979 р. завідувачем кафедри було обрано доцента Житницького С.П., а в 1989 р. – доктора технічних наук, професора Павлова В.О. Протягом 17 років кафедру очолював кафедру академік ПТАНУ, кандидат технічних наук, відмінник освіти України Мартовицький Л.М. У вересні 2010 року завідувачем кафедри було призначено д.т.н. Камеля Г.І.

Нині кафедрою керує декан машинобудівного факультету, доцент, к.т.н., академік ПТАНУ Глушко В.І.

З 1969 р. кафедра готує інженерів-механіків по дослідженню, конструюванню, ремонту і експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і механізмів. Поряд з денним відділенням у 1971 р. був відкритий набір на вечірнє відділення. План набору студентів коливався від 50 до 100 осіб, але з 1990 р. набір на вечірнє відділення було припинено. Перший випуск інженерів з ПТМ (28 осіб) відбувся у 1974 р. і кафедра офіційно набула статусу профілюючої за назвою – кафедра "Деталей машин і підйомно-транспортних механізмів".

З 1981 р. на кафедрі розпочалася підготовка інженерів за спеціалізацією "Механіка роботів". Перший випуск інженерів з робототехніки (28 осіб) відбувся в 1986 р. У 1988 р. при кафедрі було відкрито спеціальний факультет для перепідготовки інженерних і керівних працівників з робототехніки.

Розподіл молодих спеціалістів-випускників до 1990 р. здійснювався за заявками міністерства у всі регіони колишнього СРСР, включаючи Урал, Приморський край, Казахстан, Прибалтику. З 1991 р. основним є розподіл фахівців за багатосторонніми договорами та індивідуальними замовленнями підприємств. Значна кількість випускників працює в м. Запоріжжі або в Запорізькій області.

Серед випускників кафедри багато іноземних громадян з Польщі, Німеччини, Індії, Куби, В’єтнаму, Нікарагуа, Монголії, Уганди, Нігерії, Лівану, Кампучії, Афганістану, Йорданії. За підготовку фахівців для Німецької демократичної республіки доцент Вільчек О.І. нагороджений медаллю міністра освіти НДР.

На базі кафедри створено відділення Підйомно-транспортної Академії наук України, яке очолює доцент кафедри, академік ПТАНУ Л.М. Мартовицький. Членами Академії обрано також зав. кафедри В.І. Глушка та доцента О.М. Руднєва. Професор Павлов В.О. є академіком Нью-Йоркської Академії наук, а доцент Волков Г.П. – член-кореспондент Української Академії триботехніки. Доцент Білий Є.Т. – лауреат Державної премії УРСР.

У 2011 році кафедра успішно пройшла акредитацію спеціальності „Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” та отримала ліцензію на надання освітньо-кваліфікаційних послуг до 2021 року.

Кічаєв Михайлов Житницкий Павлов Конкін Мартовицький Камель Глушко

Адреса кафедри:

Запоріжжя, вул. Жуковського 64, ЗНТУ, кафедра "Деталі машин і підйомно-транспортні механізми", 5-й корпус, ауд. 543.

-----------------------------------

e-mail: kafedra_dm_ptm@zntu.edu.ua, dm_ptm@zntu.edu.ua

Телефони: (0612) 64-31-82 (Зав.каф.), 769-82-02 (Зав.лаб.), 769-84-20

Будівництво ЗНТУ

© DM-PTM ZNTU, 2012 | All right reserved. | XHTML | CSS | Сайт створив В.О. Лятуринський | e-mail: vasilyliat@gmail.com