Кафедра Електропостачання Промислових Підприємств
АбітурієнтуСклад кафедриІсторіяФото-архів  
Розділи
 
Головна

Новини

Історія

Склад кафедри

Абітурієнту

Фото-архів

Наші студенти

Наші випускники

Наукові досягнення

Новини

     17 листопада 2004

Зроблена перша сторінка цього сайту.

подробнее...

Наукові досягнення

    Невід’ємною складовою діяльності викладачів кафедри завжди була науково-дослідницька робота, бо саме проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів у навчальний процес сприяє підвищенню якості навчання, дозволяє підвищити власну кваліфікацію та залучити до досліджень студентів. Співробітники кафедри проводили наукові дослідження як на кошти державного бюджету, так і на замовлення підприємств з багатьох міст колишнього Радянського Союзу.З перших днів створення кафедри на ній під керівництвом доцента к.т.н. Титаренка М.В. почали проводитися дослідження з підвищення надійності та економічності роботи електричних пристроїв в енергетиці та системах електропостачання.

    У цих дослідженнях брали участь викладачі кафедри: Корнілова В.І., Кущ В.В., Ломейко М.І., Назаров А.І., Світельська А.М., Скаповська І.К., Слоневський А.П., Строна К.В. Під керівництвом доцента к.т.н. Железнякова О.Т. викладачами Свідерською О.М. та Цвєтаєвою А.В. виконувалися дослідження з підвищення надійності тягових двигунів. Після того як перший завідувач кафедри доцент Титаренко М.В. переїхав на роботу до Житомира, наукові дослідження на кафедрі з питань електропостачання та електрозбереження очолив доцент к.т.н. Рябошапка О.Т. Під його керівництвом проводилися вимірювання ємнісних струмів замикання на землю в мережах 6-10 кВ промислових підприємств, розроблялися системи керування шахтним підйомом для Марганецького та Таврійського гірничозбагачувальних комбінатів. В цих дослідженнях брали участь старші викладачі Корнілова В.І., Ломейко М.І., Слоневський А.П.,інженери Козлов В.В., Січкарь В.М. Згодом доцент Рябошапка О.Т. очолив кафедру “Теоретичної та загальної електротехніки”, а наукові дослідження з напрямку електропостачання та електрозбереження очолили інші провідні викладачі кафедри: к.т.н. Назаров А.І, к.т.н.Майер В.Я. Досліджувалися показники якості електроенергії на багатьох підприємствах м. Запоріжжя та розроблялися рекомендації щодо їх поліпшення; розроблялася система економічного стимулювання забезпечення електромагнітної сумісності режимів роботи споживачів та енергосистеми; розроблялися методи керування режимами розподільчих та живлячих мереж, що підвищували б якість електроенергії при електропостачанні нелінійних навантажень. В цих дослідженнях брали участь доценти к.т.н. Кущ В.В., Назаров А.І., старші викладачі Голубєв В.М., Корнілова В.І., аспірант Зенія (Мадагаскар), інженери Маслаков С.І., Мащенко О.Я., Моргульов С.А., Петровська Л.Л., Прийомова Т.Ю. Під керівництвом доцента к.т.н. Махліна П.В. проводилися дослідження режимів економічної роботи алюмінієвих електролізерів, досліджувалися втрати потужності в електролізерах та рудно-термічних печах. Разом з ним в цих дослідженнях брали участь доцент к.т.н. Борю Н.В., старший викладач Война І.Ю., інженер Недвига М.Д. Під керівництвом д.т.н. Скоробогатової В.І. виконувалися науково-дослідницькі роботи по розробці елементів САПР електропостачання на провідних заводах області, проводилось оцінювання енергетичних і структурних станів систем внутрішньозаводського і зовнішнього електропостачання. В цих дослідженнях брали участь старші викладачі Д’яченко В.В., Строна К.В., інженери Довбня В.М., Тарчуткін О.Л. З появою на кафедрі у 1977 році тоді ще доцента к.т.н. Юхимчука С.О. почався розвиток іншого напрямку наукових досліджень на кафедрі – “Використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів”. З кожним роком зростав обсяг науково-дослідних робіт, збільшувалася кількість наукових співробітників, що працювали на кафедрі. Все починалося з кількох інженерів, які працювали в науково-дослідницькому секторі кафедри. З часом на кафедрі був відкритий відділ “Плазмових технологій” галузевої науково-дослідної лабораторії Міненерго УРСР ( завідувач с.н.с. Волгін О.К), а згодом і відділ проблемної лабораторії (завідувач с.н.с.,к.т.н. Сліпченко В.Г.) в яких вже працювали понад 25 наукових співробітників. Викладачі кафедри теж не стояли осторонь цих досліджень.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

На кафедрі були підготовлені та успішно захищені дві дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук :
  • Юхимчук С.О. у 1987 році за спеціальністю 05.09.10 “Електротермічні процеси та установки”;
  • Скоробогатова В.І. у 1999 році за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”;
З 1981 року на кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 05.09.10 “Електротермічні процеси та установки “. Під керівництвом професора д.т.н. Юхимчука С.О. цю аспірантуру успішно закінчили та захистили дисертації на здобуття вченого ступеня к.т.н. :
  • Попов В.В. у1988 році;
  • Климко О.М. у 1989 році;
  • Авдєєв І.В. у 1991 році;
  • Байша О.І. у 1993 році;
  • Баюд Абдул-Хакім Наджиб (Йорданія) у 1993 році;
  • Ламонов І.М. у 1994 році;
  • Ріхан Мохамад Салах (Афганістан) у 1996 році.
З 1999 року розпочалася підготовка аспірантів і за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”. В різні роки керували підготовкою аспірантів доц.. к.т.н. Майер В.Я., доц.. к.т.н. Махлін П.В., доц.. к.т.н. Скоробогатова В.І. Зараз підготовкою аспірантів керує професор, д.т.н. Андрієнко П.Д та завідувач кафедрою, доцент, к.т.н. Авдєєв І.В.

Кафедра "Електропостачання промислових підприємств"Україна 69063, Запоріжжя, 64 ЗНТУ к.292
зав. каф. ЕПП
Авдєєв Ігор Вікторович
тел. 698-464, 643-601
E-mail: iva@zntu.edu.ua

 

АБІТУРІЄНТУ      СКЛАД КАФЕДРИ      ІСТОРІЯ      ФОТО-АРХІВ

"ЗНТУ кафеда ЕПП"   Designed by Maxx-Style, © 2004.