Кафедра Електропостачання Промислових Підприємств
АбітурієнтуСклад кафедриІсторіяФото-архів  
Розділи
 
Головна

Новини

Історія

Склад кафедри

Абітурієнту

Фото-архів

Наші студенти

Наші випускники

Наукові досягнення

Новини

     17 листопада 2004

Зроблена перша сторінка цього сайту.

подробнее...

Iсторiя кафедри

    Кафедра "Електропостачання промислових підприємств " з 1968 року стала самостійною. Очолив її доцент Михайло Васильович Титаренко. Мета створення кафедри - підготовка спеціалістів та магістрів-електріків для підприємств, електричних систем, мереж, електричних станцій, систем електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства, проектних, науково-дослідних, навчальних і комерційних установ відповідного профілю.

ОСНОВНІ ЛАБОРАТОРІЇ КАФЕДРИ:
  • Електромеханічних та електромагнітних перехідних процесів;
  • Електричних систем та мереж;
  • Електричної частини станцій та підстанцій;
  • Релейного захисту та автоматики;
  • Електропостачання промислових підприємств;
  • Дослідницька лабораторія електротермічних процесів та установок;
У різні роки кафедру очолювали: к.т.н.,доц. М.В. Титаренко (1968-1978) р.р., д.т.н., професор С.О. Юхимчук (1978-1995) р.р., к.т.н., доц. В.П. Метельський(1995-1997) р.р, д.т.н., професор П.Д. Андрієнко (1997-1999) р.р., к.т.н., доц. В.В. Попов (1999-2000) р.р.

З 2001 року кафедрою керує к.т.н., доцент І.В.Авдєєв.

НА КАФЕДРІ ПРАЦЮЮТЬ:
  • 2 професори, 5 доцентів, 4 старших викладача, 4 асистента.;
  • У складі викладачів 2 доктора технічних наук і 5 кандидатів технічних наук.;
    Колектив кафедри зараз - це 21 співробітник: 15 чоловік-викладачі (2 д.т.н., професори, 5 к.т.н., доценти, 4 старших викладачів, 4 асистенти: П.Д. Андріснко, Ю.Г.Качан, І.В. Авдєєв, О.М. Климко, П.В. Махлін, В.В. Попов, О.І.Байша, І.Ю.Война, В.В. Дяченко, О.М.Свідерська, К.В.Строна, О.В.Немикіна, В.Л.Прихно, В.В.Вихованець О.А.Шрам, 0.І. Кузьменко,Л.О. Сперанська, Н.Л. Трофімук, С.М.Метлушан, С.Є. Малишко, О.К.Сорокін). Тут є випускники минулих років: к.т.н., доценти І.В. Авдєєв,О.М. Клімко, П.В. Махлін, В.В. Попов, ст. викладач В.В. Дяченко, асистенти О.В. Немикина, В.В.Вихованець, О.А Шрам. Зав.лабораторіями О.І Кузьменко, ст.технік С.Є. Малишко.

ЕПП - КРОК ЗА КРОКОМ:

     У 1993 році кафедра акредитована четвертим загально освітнім рівнем, має ліцензію на випуск 75 спеціалістів щороку. Попит на випускників кафедри перевищує кількість підготовлених фахівців. Особливої актуальності підготовка кваліфікованих фахівців набула в останні роки, коли загострилися проблеми енергозбереження в Україні. З врахуванням сучасних вимог комп'ютерну підготовку студентів кафедра проводить з використанням загально — факультетських комп'ютерних класів та кафедрального комп'ютерного класу на 15 робочих місць.
     3 1975 року кафедра займається підготовкою іноземних фахівців. Перший випуск відбувся у 1979 році. Кафедра підготувала понад 250 фахівців для країн Близького сходу, Азії, Африки, Латинської Америки та Європи. Робота з іноземними фахівцями була важливою складовою частиною інтернаціонального виховання студентів.

     З 1989 року при кафедрі діють філії – на гідростанції ДніпроГЕСі", Запорізьких електромережах. Тут студенти 3-5 курсів денної форми навчання виконують лабораторні роботи. Проводять заняття викладачі кафедри і провідні спеціалісти підприємств.Згідно з наскрізною програмою виробничих практик студенти кафедри проходять виробничу практику на таких провідних підприємствах: "Запоріжжяобленерго”, комбінат "Запоріжсталь", Запорізький алюмінієвий комбінат, ВАТ "Моторсіч", "АвтоЗАЗ", Український графіт, підприємство електричних мереж, “Радіоприлад," "Укргіпромез", "Запоріжпромбудпроект” "Укрсільенергопроект", "Гіпроелектро" та інші.

    З 1996 року кафедра перейшла на договірневу систему підготовки спеціалістів за планами - бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Захист дипломних проектів приймає Державна екзаменаційна комісія, до складу якої крім викладачів входять керівники енергопідприємств. Теми дипломних проектів узгоджуються з підприємствами і проектними установами, враховують реальні показники споживання електричної енергії.Характерно, що випускники захищають дипломні проекти і за науково - дослідницькими напрямками кафедри. Дипломні проекти рецензують провідні фахівці проектних інститутів та енергопідприємств. 

Важливою ділянкою роботи кафедри з початку її існування була і є науково дослідницька робота.З появою на кафедрі у 1977 році Юхимчука С.О. почався розвиток іншого напрямку наукових досліджень на кафедрі – “Використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів”. З часом на кафедрі був відкритий відділ “Плазмових технологій” галузевої науково-дослідної лабораторії Міненерго УРСР, а згодом і відділ проблемної лабораторії, в яких вже працювали понад 25 наукових співробітників. Викладачі кафедри теж не стояли осторонь цих досліджень.     На кафедрі були підготовлені та успішно захищені дві дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук та сім дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук З 1999 року розпочалася підготовка аспірантів і за спеціальністю 05.09.03 “Електротехнічні комплекси та системи”. В різні роки керували підготовкою аспірантів доц.. к.т.н. Майер В.Я., доц.. к.т.н. Махлін П.В., доц.. к.т.н. Скоробогатова В.І. Зараз підготовкою аспірантів керує професор, д.т.н. Андрієнко П.Д та завідувач кафедрою, доцент, к.т.н. Авдєєв І.В.

Кафедра "Електропостачання промислових підприємств"Україна 69063, Запоріжжя, 64 ЗНТУ к.292
зав. каф. ЕПП
Авдєєв Ігор Вікторович
тел. 698-464, 643-601
E-mail: iva@zntu.edu.ua

 

АБІТУРІЄНТУ      СКЛАД КАФЕДРИ      ІСТОРІЯ      ФОТО-АРХІВ

"ЗНТУ кафеда ЕПП"   Designed by Maxx-Style, © 2004.