|   Кафедра     |    Студент    |    Абітурієнт    |    Наукові розробки    

Home
MapInfo       

Кафедра

 
Обов'язкова практика

Створення електротехнічного факультету взагалі і кафедри електропривода і автоматизації зокрема, їх подальше розширення і розвиток було обумовлено надзвичайно високим електроенергетичним потенціалом Запорізького регіону, його постійним підвищенням. Удосконалення електроенергетичного та електротехнічного промислових комплексів у першу чергу пов'язане з модернізацією технологічного обладнання (переважно це електрообладнання і електропривод), підвищення рівня автоматизації, взагалі технічне переозброєння. Досить розвинений промисловий комплекс Запоріжжя складають у першу чергу підприємства металургійного (комбінат "Запоріжсталь", електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь", Алюмінієвий комбінат, Титано-магнієвий комбінат, завод "Укрграфіт", коксохімічний завод, абразивний комбінат); машинобудівного ("Мотор-Січ", "Автозаз-ДЕУ"); електротехнічного (трансформаторний завод, електроапаратний завод, завод та НДІ "Перетворювач", завод високовольтної апаратури, "Дніпровський" електромеханічний завод) профілів. Енергетичні потужності Запоріжжя (АЕС, ТЕС, ГЕС) забезпечують більш ніж на 25% потреби електроенергії всієї України, що суттєво сприяє розвитку засобів і систем електрообладнання (зокрема електромеханічних) і автоматизації. Попит на спеціалістів кафедри в останні роки перевищує реальну кількість випускників у 1.5-2 рази і складається не тільки на підставі договорів цільової підготовки, а й за клопотаннями підприємств персонально на випускників, які проходять там подовжену виробничу практику після 4-го курсу протягом 22 тижнів.

Протягом навчання студенти за безступеневою системою проходять усього такі практики: - навчальна, 10 днів, 1 курс; - виробнича, 4 тижні, 3 курс; - подовжена виробничої практики, яка включає в себе технологічну, конструкторсько-технологічну та переддипломну частини; 4 тижні, 5 курс, тільки для спеціалістів; - переддипломна, 4 тижні, 5 курс, для спеціалістів і магістрів. Поставлені задачі реалізуються кожним студентом шляхом самостійного вивчення виробництва, окремих виробничих і організаційно-економічних задач в умовах підприємства (установи) згідно програм практики. При цьому вирішуються задачі закріплення знань, що здобуті студентом в процесі теоретичного навчання, отримання нових знань, засвоєння практичних навичок та умінь за фахом у вирішені виробничих питань та навичок організаційної роботи у виробничому колективі. Практика студентів проводиться на електротехнічних, металургійних, машинобудівних та інших підприємствах міста Запоріжжя, Запорізької і Дніпропетровської областях та в Німеччині . На всіх базових підприємствах практики технологічні процеси, системи електроприводів і електрообладнання, системи механізації та автоматизації відповідають профілю спеціальності.

 листуйте до нас | навчальні аудиторії | розклад    Copyright © 2004 Uragan