|   Кафедра     |    Студент    |    Абітурієнт    |    Наукові розробки    

Home
MapInfo       

Кафедра

 
Лабораторна база
В розпоряджені кафедри ЕПА знаходиться 600 кв.м приміщень, майже 520 кв.м з яких складають навчальні та навчально-наукові лабораторії. Лабораторних приміщень сім:
  • лабораторія теорії електропривода (а. 527)
  • лабораторія автоматизації та типового електропривода (а.198)
  • лабораторія обчислювальної та мікропроцесорної техніки (а.529)
  • лабораторія систем керування електроприводами (а.522)
  • лабораторія теорії автоматичного керування (а.524)
  • лабораторія електроніки (а.523-А)
  • лабораторія метрології та електричних вимірів(а.523)
У цих приміщеннях функціонують конкретні лабораторії, які забезпечують лабораторний практикум студентів своєї спеціальності та студентів шести факультетів університету.
Ці лабораторії забезпечують усі види навальних занять, передбачені навчальними планами спеціальності. В першу чергу це блоки загально-інженерних, спеціальних і профільних дисциплін власної спеціальності 8.092 203 та такі блоки дисциплін спеціальностей, що обслуговує кафедра ЕПА як загально-інженерна:
  -теорія автоматичного керування (на шістьох спеціальностях);
  -мікропроцесорної техніки (на дев'ятьох спеціальностях);
  -теорії електропривода та автоматизованого електропривода (на п'ятьох спеціальностях);
  -метрології та електричних вимірювань (на трьох спеціальностях)
Лабораторно-навчальне та наукове обладнання сучасне і відповідає вимогам підготовки фахівців для сучасного виробництва.
Назване обладнання складається з технологічного устаткування виробничого призначення, яке використовується в лабораторному процесі, як діюче (верстати, роботи, конвеєр) лабораторних стендів промислового виготовлення, стендів спеціального виготовлення, великої кількості електровимірювальних та контролюючих приладів, дослідницької апаратури, цифрової та аналогової обчислювальної і мікропроцесорної техніки, макетів, стендів та інших технічні засоби навчання. листуйте до нас | навчальні аудиторії | розклад    Copyright © 2004 Uragan