Спеціальність "Електричні апарати" - 8.092206.02

Готує фахівців кафедра електричних апаратів за трьома спеціалізаціями: мікроелектронні електричні апарати, електричні апарати високої напруги, експлуатація і діагностика електричних апаратів. Студенти за час навчання оволодівають проектуванням, виготовленням та експлуатацією різних типів електричних апаратів. Заняття проводяться у спеціалізованих аудиторіях в університеті, а також у філіалі кафедри на ВО "Перетворювач". Тут викладають і провідні спеціалісти підприємства. Базові підриємства кафедри -Український інститут трансформаторобудування, Інститут силової електроніки, ВО "Перетворювач", завод високовольтної апаратури, електроапаратний завод, де студенти проходять тривалу практику.

Електротехнічний факультет