Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Кафедра програмних засобів

Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем» вперше в Запорізькому регіоні була відкрита в 1991р. саме в нашому університеті на кафедрі конструювання та технології виробництва радіоапаратури (КТВР).

На базі спеціальності в 2002 р. була створена кафедра програмних засобів шляхом відокремлення від кафедри КТВР. До 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент Притула Анатолій Вікторович, який має великий досвід педагогічної діяльності та практичної роботи в промисловості.

З 2012 року кафедру очолює професор Дубровін Валерій Іванович.

Природно, що більшість викладачів кафедри становлять її ж випускники.

Кафедра веде підготовку студентів за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Програмна інженерія". У 2004 р. на кафедрі відкрито нову спеціальність "Інформаційні технології проектування".

На кафедрі вивчають наступні технології, мови програмування та програмне забезпечення:

 • C++
 • C#
 • Assembler
 • php
 • perl
 • Java
 • Lisp
 • Prolog
 • UML
 • Rational Rose
 • Rational Functional Tester
 • HTML
 • MS Office
 • MS Windows
 • Unix-системи
 • JavaScript
 • MySQL
 • AutoCAD
 • Photoshop
 • CorelDraw
 • Flash Professional
 • Matlab
 • інше

Основними науковими напрямками кафедри є інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та математичне моделювання.

Кафедра має наукові зв'язки з провідними науковцями і ВНЗ України (Києва, Харкова, Львова, Донецька, Одеси, Дніпропетровська) та країн СНД (Москви, Санкт-Петербурга, Красноярська), фахівцями і підрозділами промислових підприємств регіону. На базі ВАТ "Мотор Січ" створено філію кафедри програмних засобів, в рамках діяльності якої ведеться спільна наукова робота та проводяться заняття із студентами.

Кафедра приймала участь у міжнародному освітньому проекті «Joint Master Course in Software Engineering» «Європейсько-український ступінь магістра з програмної інженерії» Європейської освітньої програми TEMPUS (2006-2009 рр.).

В даний час кафедра приймає участь у міжнародному освітньому проекті PROMENG «Професійно-орієнтовані магістерські програми в галузі інжинірингу в Росії, Україні, Узбекистані» Європейської освітньої програми TEMPUS (2010-2013 рр.).

Практика має важливе значення не тільки з погляду підвищення професійної підготовки майбутніх фахівців, але вона найчастіше є місцем першої зустрічі майбутнього фахівця з майбутнім роботодавцем, тобто практика сприяє працевлаштуванню й кар’єрному просуванню студентів. Студенти кафедри проходять практику, а випускники працевлаштовуються на провідних промислових підприємствах регіону (ВАТ “Мотор Січ”, ЗМКБ “Прогрес”, ВАТ “ЗАЗ”, ВАТ “Запоріжсталь”, ВАТ “Хартрон”).

Завдяки фундаментальній підготовці в області програмної інженерії та інформаційних технологій, випускники кафедри легко знаходять роботу практично в будь-якій сфері діяльності.

Наші випускники займають такі посади, як програміст (С++, С#, Java, РНР, 1С та інше); архітектор IT-проектів; розробник програмного забезпечення; директор IT-відділу; адміністратор комп’ютерних мереж і баз даних; системний адміністратор UNIX; науковий співробітник (програмування); розробник веб-сайтів; фінансовий директор; аналітик; логістик; економіст тощо.

Останнім часом все більше випускників кафедри влаштовуються на роботу та успішно працюють на відомих зарубіжних фірмах, зокрема, Google; IDE Group; Global Logic; BMW, Volterra, GEM system, OPEN Services&Innovations Informatiques, в таких країнах, як Швеція, Англія, Франція, Чехія, Польща, Німеччина, США.