Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Аспірантура та докторантура

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технологіїї, у якій навчається 2 аспіранта:

 • під науковим керівництвом к.т.н., професора В.І. Дубровіна: Льовкін В.М., Люсін М.С.;
 • під науковим керівництвом к.т.н., доцента С.О. Субботіна: Зайцев С.О., Гофман Є.О.
 • під науковим керівництвом к.т.н., доцента Г.В. Табунщик: Шитікова О.В., Халіна Д.С.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування, у якій навчається 2 аспіранта:

 • під науковим керівництвом к.т.н., професора В.І. Дубровіна: Маніло Т.В.;

Аспірантами і здобувачами кафедри дисертації готуються за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.13.03 – системи та процеси керування;

Докторські дисертаційні роботи

 1. Дубровін Валерій Іванович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування в системах управління якістю" / 05.13.06 – інформаційні технології.
 2. Субботін Сергій Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології побудови автоматизованих систем технічного діагностування" / 05.13.06 – інформаційні технології.

Кандидатські дисертаційні роботи

 1. Миронова Наталя Олексіївна "Методи, моделі та програмне забезпечення прийняття групових рішень" / 05.13.03 – системи та процеси керування (стаж роботи – 6 роки, наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 2. Афонін Юрій Сергійович "Методи та моделі захисту газотурбінного двигуна при аварійному роз’єднанні його трансмісії" / 05.13.03 – системи та процеси керування (стаж роботи – 5 роки, наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 3. Клименко Володимир Анатолійович "Прогнозування залишкового ресурсу ріжучого інтсрумента на основі нейромережевих моделей його зношування" / 05.13.03 – системи та процеси керування (стаж роботи – 4 роки, наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 4. Юр Тетяна Василівна "Методи та програмні засоби синтезу моделей об’єктів вібродіагностики на основі вейвлет-аналізу" / 05.13.03 – системи та процеси керування (стаж роботи – 3 рік, наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 5. Качан Олександр Іванович "Розробка комп’ютерної моделі взаємозалежних електричних, магнітних та теплових кіл для дослідження трансформаторів" / 05.09.01 – електричні машини й апарати (стаж роботи – 12 років, наук. керівник – доцент кафедри ТЗЕ С. М. Тиховод ).
 6. Зайцев Сергій Олексійович "Методи, моделі та інформаційні технології діагностування на основі імунокомп'ютинга" (стаж роботи – 2 рік, наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 7. Гофман Євген Олександрович "Інтелектуальні інформаційні технології діагностування на основі дерев рішень" (стаж роботи – 2 рік, наук. керівник – доцент С.О. Субботін).
 8. Льовкін Валерій Миколайович "Методи, моделі та інформаційні технології прийняття рішень в процесі управління проектами з урахуванням ризиків" (стаж роботи – 1 рік, наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 9. Люсін Михайло Сергійович "Методи, моделі та інформаційні технології для побудови розподіленої системи інтеграції системи електронного документообігу з іншими інформаційними системами на авіадвигунобудівному підприємстві" (наук. керівник – професор В.І. Дубровін).
 10. Халіна Діана Сергіївна "Розробка моделей, методів та метрик оцінювання якості планування гнучких програмних проектів" (наук. керівник – доцент Г.В. Табунщик).
 11. Шитікова Олена Вікторівна "Модельно-орієнтовні методи планування випробувань газотурбінних установок наземного використання" (наук. керівник – доцент Г.В. Табунщик).