Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Конференції та семінари

На базі кафедри в ЗНТУ в 2007 році з нагоди п’ятиріччя створення кафедри та п’ятнадцятиріччя відкриття в ЗНТУ спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем" проводилася міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи», в якій окрім співробітників кафедри брали участь вчені та практичні фахівці з Російської Федерації (м. Санкт-Петербург, м. Красноярськ), Італії (м. Латина), Казахстану (м. Алма-Ати), провідних науково-дослідних установ міст України: Києва, Харкова, Одеси, Дніпропетровська, Херсона.

В 2003-2010 роках викладачі, аспіранти та пошукувачі кафедри брали участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських наукових і науково-практичних семінарах, конференціях, школах.

 • 9-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в XXI ст.” (м. Харків, 2005 р.): Федорченко Є.М., Миронова Н.О., Пугіна Т.В., Неласа Г.В., Афонін Ю.С., Cубботін С.О.;
 • 10-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” (м. Харків, 2006 р.): Дубровін В.І., Федорченко Є.М., Миронова Н.О. Кіприч Т.В., Неласа Г.В., Чумакова І.Р.;
 • 11-й міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” (м. Харків, 2007 р.) : Афонін Ю.С., Дейнега Л.Ю., Неласа Г.В., Миронова Н.О. , Маніло Т.В., Хафізова К.Ю., Федорончак Т.В., Федорченко Є.М.;
 • 10-я международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации» (м. Харків, 2004 р.): Дубровін В.І., Дейнега Р.В., Дейнега Л.Ю.;
 • International Conference on Modern Problem of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science TCSET’2006 (Львів-Славсько, 2006 р.): Притула А.В., Субботін С.О., Олійник А.О., Табунщик Г.В., Неласа Г.В., Федорончак Т.В., Дейнега Л.Ю., Дубровін В.І., Кіпріч Т.В., Миронова Н.О.;
 • IX Міжнародна науково-технічна конференція "Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці" CADSM’2007 (Львів, 2007 р.): Неласа Г.В., Миронова Н.О., Хафізова К.Ю., Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • International Conference on Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science TCSET’2008 (м. Львів-Славсько, 2008 р.): Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • IX Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика–2007" (м. Москва, 2007 р.): Cубботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • X Всероссийская научно-техническая конференция "Нейроинформатика-2008" (м. Москва, 2008 р.): Cубботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • VIII Всероссийская научно-техническая конференция “Нейроинформатика-2006” (м. Москва, 2006 р.): Кіприч Т.В., Дубовін В.І., Cубботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • VI Всероссийская научно-техническая конференция “Нейроинформатика-2004” (м. Москва, 2004 р.): Дубровін В.І., Cубботін С.О.;
 • XIV міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика–2007" (м. Севастополь, 2007 р.): Маніло Т.В., Дубровін В.І., Афонін Ю.С., Подимський Д.О., Гузенко Г.О., Дубровін В.І., Федорченко Є.М., Cубботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • XXI міжнародна конференція з автоматизованого управління «Автоматика 2005» (м. Харків, 2005 р.): Дубровін В.І., Субботін С.О., Федорченко Є.М.;
 • ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція з автоматичного управління «Автоматика – 2006» (м. Вінниця, 2006 р.): Дубровін В.І., Субботін С.О., Федорченко Є.М., Олійник А.О.;
 • XV міжнародна науково-технічна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2008" (м. Одеса, 2008): Cубботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О.;
 • VI Международная конференция "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2006 (м. Київ, 2006): Кіприч Т.В., Дубровін В.І.;
 • Международная научно-техническая конференция "Интеллектуальные и многопроцессорные системы" (Дивноморське, 2005 р.): Степаненко О.О., Дубровін В.І., Миронова Н.О.;
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій" (м. Запоріжжя, 2008 р.): Олійник А.О., Олійник О.О., Субботін С.О.;
 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій” (м. Запоріжжя, 2006 р.): Афонін Ю.С., Дубровін В.І., Неласа Г.В., Онищенко В.Ф., Притула А.В., Федорченко Є.М., Олійник А.О., Олійник О.О., Субботін С.О.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерне моделювання та інтелектуальні системи" КМІС-2007 (м. Запоріжжя, 2007 р.): Бойченко К.Ю., Іванов Г.О., Ларіонов А.О., Панін Д.В., Сердюк С.М., Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О., Табунщик Г.В., Притула А.В., Пархоменко А.В., Цокуренко І.І.;
 • 7 Международная научно-техническая конференция "Системный анализ и информационные технологии" (м. Київ, 2005 р.): Дубровін В.І., Миронова Н.О.;
 • Друга міжнародна науково-практична конференція ”Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (м. Дніпропетровськ, 2004 р.): Степаненко О.А.;
 • 2-nd International Conference "Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application" (м. Львів, 2005 р.): Неласа Г.В.;
 • 7-я международная научно-практическая конференция "Современные информационные и электронные технологии" (м. Одеса, 2006 р.): Неласа Г.В.;
 • XIV общероссийская научно-техническая конференция “Методы и технические средства обеспечения безопасности информации” (м. Санкт-Петербург, 2005 р.): Неласа Г.В.;
 • II-IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Технології безпеки інформації” (м. Київ, 2004–2006 рр.): Неласа Г.В.;
 • Научная конференция "Методы и технические средства обеспечения безопасности информации" (м. Санкт-Петербург, 2004 р.): Неласа Г.В.;
 • Четверта науково-технічна конференція «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» (м. Київ, 2006 р.): Неласа Г.В.;
 • VIII Международная научно-практическая конференция «Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах» (м. Київ, 2005 р.): Неласа Г.В.;
 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді "Світ інформації та телекомункацій - 2006” (м. Київ, 2006): Неласа Г.В., Сущинський Р.М., Овсяннікова К.С.;
 • International Conference "Artificial neural networks in engineering" ANNIE-2003 (м. Міссурі-Ролла, 2003 р.): Дубровін В.І., Субботін С.О.;
 • International Conference "Artificial neural networks in engineering" ANNIE-2006 (м. Міссурі-Ролла, 2006 р.): Олійник А.О., Олійник О.О., Субботін С.О.;
 • International Conference "Artificial neural networks in engineering" ANNIE-2007 (м. Міссурі-Ролла, 2007 р.): Олійник А.О., Cубботін С.О.;
 • IX Всероссийский семинар "Моделирование неравновесных систем–2006", (м. Красноярськ, 2006 р.): Cубботін С.О., Олійник О.О.;
 • X Всероссийский семинар "Моделирование неравновесных систем–2007", (м. Красноярськ, 2007 р.): Cубботін С.О., Олійник О.О., Олійник А.О.;
 • VIII Всероссийский семинар "Моделирование неравновесных систем–2005", (м. Красноярськ, 2005 р.): Cубботін С.О.;
 • XI Всероссийский семинар "Нейроинформатика и ее приложения" (м. Красноярськ, 2003 р.): Cубботін С.О.;
 • XII Всероссийский семинар "Нейроинформатика и ее приложения" (м. Красноярськ, 2004 р.): Cубботін С.О.;
 • XIII Всероссийский семинар "Нейроинформатика и ее приложения" (м. Красноярськ, 2005 р.): Cубботін С.О., Олійник А.О.;
 • XIV Всероссийский семинар "Нейроинформатика и ее приложения" (м. Красноярськ, 2006 р.): Cубботін С.О., Олійник А.О.;
 • XV Всероссийский семинар "Нейроинформатика и ее приложения" (м. Красноярськ, 2007 р.): Бойченко К.Ю. Cубботін С.О., Іванов Г.О., Панін Д.В.
 • Тиждень науки: регіональна наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя, ЗНТУ: Афонин Ю. С., Верещак М. І. (студ. гр. ІОТ-426), Горбенко Я. В., Гофман Е. А., Дейнега Л. Ю., Живко М.О. (ад’юнкт кафедри ОРД ЛДУВС), Зайцев С. А., Кайнара А. С. (студ. гр ІОТ-424), Каминская Ж. К., Качан О.І., Корниенко С. К., Круглик А. И. (студ. гр. ІОТ-424), Неласа Г. В., Олійник А. О., Олійник О. О., Пархоменко А. В., Притула А. В., Ральченко О. А. (студ. гр. ІОТз 513 ), Рисіков В. П., Сердюк С. Н., Федорончак Т. В., Федорченко Е. Н.;
 • Радіоелектроніка і молодь в XХI сторіччі, міжнародний молодіжний форум, 30 березня – 1 квітня 2009 р., Харків, ХНУРЕ: Миронова Н.А., Льовкін В.М., Олейник Ал. А., Олейник Ан. А., Федорончак Т.В.;
 • Inductive Modeling, міжнародна конференція, 15–19 травня 2008, Київ, НТУУ "КПІ": Oleynik Al., Subbotin S., Oleynik An.;
 • The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, міжнародна конференція, 24-28 лютого 2009, Львів, НУ "Львівська політехніка": Oleynik Al., Subbotin S., Oleynik An.;
 • Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики, всеукраїнська науково-практична конференція, м. Київ, 24 квітня 2009 р., НТУУ “КПІ”: Неласая А.В., Верещак М.И. (студент гр. ІОТ-426);
 • Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям: региональная конф., 23-27 февраля 2009 г., Харьков, ННЦ ХФТИ: Олейник Ал.А., Субботин С.А., Олейник Ан.А.;
 • Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта, международная научная конференция, Херсон, 18-22 мая 2009, Херсонский НТУ: Миронова Н.А., Дубровин В.И.;
 • Информационные процессы и технологии «Информатика - 2009», всеукраинская студенческая науч.-техн. конф., 21-24 апреля 2009 г., Севастополь, СевНТУ: Дубровін В.І., Льовкін В.М.;
 • Комп’ютерні науки та інженерія, міжнародна конференція молодих вчених, Львів, 14-16 травня 2009, Національний університет “Львівська політехніка”: Льовкін В.М., Зайцев C., Субботін C.;
 • Международная конференция по нейрокибернетике. 3-й Симпозиум по Нейроинформатике и Нейрокомпьютерам, Ростов-на-Дону, 23-25 сентября 2009 г., Южный федеральный университет: Олейник Ал. А., Субботин С. А., Олейник Ан. А.;
 • Інформаційна безпека, всеукраїнська конференція, м. Київ, 26-27 березня 2009 р., Держвний університет інформаційно-комунікаційних технологій: Неласа Г.В., Гулевський М.C. (студент гр. РП-814);
 • Моделирование неравновесных систем, всеросс. семинар, 9–11 октября 2009 г., Красноярск, Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения РАН: Зайцев С.А., Субботин С.А., Олейник Ан. А., Олейник Ал. А.;
 • Нейроинформатика, её приложения и анализ данных, всеросс. семинар, 2–4 октября 2009 г., Красноярск, Институт вычислительного моделирования Сибирского отделения РАН: Олейник Ал. А., Субботин С. А.;
 • Системи та засоби штучного інтелекту, міжнародна наукова молодіжна школа, 28 вересня – 3 жовтня 2009 р., пос. Дивноморське, Краснодарський край, Росія, Інститут проблем штучного інтелекту НАН і МОНУ: Зайцев С.А., Субботин С.А.;
 • Системный анализ и информационные технологии, международная научно-техническая конференция, 26-30 мая 2009 г., Киев, НТУУ «КПИ»: Миронова Н.А., Дубровин В.И.;
 • Тиждень науки: регіональна наук.-техн. конф., 12–16 квітня 2010 р., Запоріжжя, ЗНТУ: С.К. Корнієнко, В.І. Дубровін, Е.М. Федорченко, В.М. Льовкін, А.В. Пархоменко, С.М. Сердюк, Ж.К. Камінська, А.О. Олійник, Г.В. Неласа, Л.Ю.Дейнега, Т.В.Юр, Е.О.Гофман, Г.В.Табунщик;
 • Нейроинформатика-2010, Всероссийская научно-техническая конференция, Москва, МИФИ, 28-30 січня 2010: С. О. Зайцев, С. О. Субботін;
 • Інформаційно-комп'ютерні технології 2010, Міжнародна науково-технічна конференція, Житомир, ЖДТУ, 20-22 травня 2010: С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник;
 • Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science, Lviv, Lviv Polytechnic, 23-27 of February, 2010: А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін, С. О. Зайцев, Г. В. Табунщик;
 • Автоматика-2009, міжнародна конференція, Чернівці, ЧНТУ, 22-25 вересня 2009 р.: А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін;
 • Sesje Pionu Hutniczego, міжнародна конференція, Krakow, kademia g?rniczo-hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 6 maja 2010: С. О. Субботін;
 • Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, міжнародна конференція, Запоріжжя, ЗНТУ, 22–24 вересня 2010: С. О. Субботін, С. О. Зайцев, А. В. Пархоменко, А. О. Олійник, О. О. Олійник, Г. В. Неласа, В. І. Дубровін, Г. В. Табунщик, Т. В. Юр, Н. О. Миронова, В. М. Льовкін;
 • Системный анализ. Информатика. Управление, Всеукраинская научно-практическая конференция, Запорожье, КПУ, 04-05 марта 2010: С. К. Корнієнко;
 • Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії, Міжнародна науково-практична конференція, Харків, Харківський університет Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 9–11 грудня 2010: А. В. Пархоменко, Г. В. Неласа, Г. В. Табунщик, В. І. Дубровін, Н. О. Миронова;
 • Практика и перспективы развития партнерства в сфере высшей школы, Международный научно-практический семинар, Таганрог, ТТИ ЮФУ, 14-17 июня 2010 г: А. В. Притула, А. О. Олійник;
 • Системний аналіз. Інформатика. Управління. Регіональна наук.-практ. конф., Запоріжжя, КПУ, 4-5 березня 2010: Г. В. Табунщик;
 • Радиоелектронника и молодежь в XXI веке, Міжнародна науково-практична конференція, Харків, ХНУРЕ, 18-20 березня 2010: Г. В. Табунщик, В. М. Льовкін;
 • Системний аналіз та інформаційні технології, Міжнародна науково-технічна конференція, Київ, НТУУ “КПI”, 25-29 травня 2010: Г. В. Табунщик;
 • Автоматика, міжнародна конференція, Харків, ХНУРЕ, 27-29 вересня 2010: В. І. Дубровін, Т. В. Юр;
 • Авиационно-космическая техника и технология, Международный конгресс двигателестроителей, Харьков, ХАИ, 14 – 19 сентября 2010: В. І. Дубровін, Т. В. Юр;
 • Комп’ютерні науки та інженерія CSE-2010, Міжнародна наукова конференція, Львів, Львівська політехніка, 25-27 листопада 2010.: В. І. Дубровін, Н. О. Миронова;