Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Видавнича діяльність

За період 2003–2008 рр. кафедрою видано 1 наукову монографію:

Дубровин В.И., Субботин С.А., Богуслаев А.В., Яценко В.К. Интеллектуальные средства диагностики и прогнозирования надежности авиадвигателей: Монография. – Запорожье: ОАО "Мотор–Сич", 2003. – 279 с.

У 2008 р. підготовлено та заплановано до видання 1 монографію:

Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 375 с.

За період 2003–2008 рр. кафедрою видано 4 навчальні посібники з грифом МОН України.

1. Дубровiн В.I., Субботiн С.О. Методи оптимiзацiї та їх застосування в задачах навчання нейронних мереж: Навчальний посiбник. – Запорiжжя: ЗНТУ, 2003. – 136 с.

2. Томашевський О.В., Рисіков В.П. Комп’ютерні технології статистичної обробки даних: Навчальний посібник.–Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 174 с.

3. Корнієнко С.К. Системи баз даних: організація та проектування: Навчальний посiбник.–Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 252 с.

4. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.

За результатами науково-дослідної роботи за період 2004-2008 рр. співробітниками і студентами кафедри було опубліковано понад 266 наукових праць, з них:

  • статей – 71;
  • тез доповідей – 190;
  • заявок на патент – 2 (отримано 1 патент України).

Найбільш значимі фахові публікації