Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Науково–дослідна робота

На кафедрі програмних засобів приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджуються на активізації фундаментальних і пошукових досліджень з пріоритетних напрямків науки. Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контрактів з колегами як в Україні, так і за її межами.

Основні напрями наукової діяльності співробітників кафедри становлять інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень і математичне моделювання у задачах технічної та біомедичної діагностики, зокрема, на основі штучних нейронних та нейро-нечітких мереж, із використанням методів цифрової обробки сигналів і зображень, методів оптимізації.

Наукова діяльність кафедри є складовою частиною роботи наукової школи з технічної кібернетики та інформаційних технологій, що формується в ЗНТУ проректором, директором Інституту інформатики та радіоелектроніки, д.т.н., професором Д.М. Пізою.

Підготовка науково-педагогічних кадрів є складовою частиною роботи кафедри, у якій велика увага приділяється підготовці молодого покоління науковців.

Молоді викладачі, аспіранти та найбільш активні студенти є членами Ради молодих учених і спеіцалістів ЗНТУ, яку очолює доцент кафедри С.О. Субботін.