Запорізький національний технічний університет
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра програмних засобів


Звіт з проекту TEMPUS PROMENG за 12 місяців

1.     Видано наказ №4 віз 12 січня 2011 р. "Про створення керівної групи для виконання та впровадження в ЗНТУ міжнародного проекту програми "Темпус".

2.       Було проведено засідання/наради за участі керівництва ВНЗ, на яких розглядалися  наступні питання виконання плану проекту з метою контролю якості:

2.1.   Проведено презентацію проекту для викладачів та студентів.

2.2.    Затверджена методика аналізу учбових планів.

2.3.   Затверджено план оновлення програм учбових дисциплін та модулів.

2.4.   Затверджена пілотна група студентів, для проходження навчання з програми "Основи Модерн Тріз".

2.5.   Затверджені робочі групи за напярмами робот, пов'язаних з оновлення учбових програм.

2.6.   Узгоджено список літератури для придбання та розробки.

3.      З розповсюдження інформації про проект було виконано наступні матеріли.

3.1.   Розроблено та підготовлено постери й рекламні буклети проекту.

3.2.   Інформація про проект розміщена у періодичних виданнях м. Запоріжжя - "Позиція" №9 (350) березень 2011, "Інженер Машинобудівник" від 10 лютого 2011 р.

3.3.   Представлено 2 доповіді на міжнародній стартовій конференції проекту "Promeng" у м. Самара:

Пархоменко А.В. Исследование актуальности обновления действующих учебных планов подготовки магистров в области «Профессионально-ориентированных магистерских программ по инжинирингу/ Пархоменко А.В., Андриенко А.Н., Притула А,В., Кудерметов Р.К.

Миронова Н.А. Методика анализа состояния учебных планов магистров в инжиниринге / Миронова Н.А., Табунщик Г.В., Пархоменко А.В., Притула А.В.

3.4.   Представлено доповідь на щорічній науково-практичній конференції "Тиждень науки ЗНТУ-2011":

Пархоменко А. В. Анализ состояния учебных планов магистров в инжиниринге /Пархоменко А. В., Табунщик Г. В., Миронова Н. А. // Зб.  тез доп.  щоріч.  наук.-практ. конф.  викладачів,  науковців,  молодих учених,  аспірантів,  студентів ЗНТУ  (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.).В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 57-58

4.      Стан робіт з оновлення дійсних учбових планів/дисциплін.

4.1.   Виконано аналіз стану дійсних в ЗНТУ учбових планів/дисциплін підготовки магістрів з 7 спеціальностей/42 дисциплін, пов'язаних з Electrical Engineering. У таблиці 1 наведено назви оновлюваних учбових планів.

4.2.   Введено в учбові плани спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Програмне забезпечення систем" на 2011/2012 рік навчання дисципліна "Теорія та практика вирішення інженерних задач (Модерн-ТРІЗ)".

Таблиця 1 - Перелік учбових планів/дисциплін підготовки магістрів у Запорізькому національному технічному університеті, що планується оновити, та список викладачів, відповідальних за оновлення

Назва оновлюємого учбового плану/дисципліни

ПІБ відповідального, кафедра, факультет, посада

План з підготовки магістрів за спеціальністю   "Програмне забезпечення систем"

Притула Анатолій Вікторович, кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою

План з підготовки магістрів за спеціальністю  «Комп’ютерні системи та мережі»

Кудерметов Равіль Камілович, кафедра Комп’ютерни систем та мереж, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою

5.      Викладачами ЗНТУ було вивчено матеріали з дисциплін, що були отримані з ТУ - Берлін, Лесіус, ВГТУ (таблиця 2).

Таблиця 2 - Перелік викладачів, відповідальних за вивчення матеріалів, отриманих від ТУ - Берлін, Лесіус, ВГТУ для подальшої розробки власних учбових планів та матеріалів

Дисципліна/модуль

ПІБ відповідального, кафедра, факультет, посада

1. Applied informatics and digital data transmission systems (Прикладна інформатика та цифрові системи передачі даних)

Кудерметов Р.К., кафедра Комп’ютерни систем та мереж, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою

2. CAD|CAM|CAE for Electrical Engineers (CAD|CAM|CAE проектування для інженерів)

Пархоменко А.В., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

3. Quality Engineering (Инженерія якості)

Табунщик Г.В., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

4. Environmental Management and Engineering (Інжиниринг та управління охороною навколишнього середовища)

Нестеров А.В., кафедра Охорони праці та навколишнього середовища, к.т.н., доцент, завідувач кафедрою

5. Problem solving for Engineers (Теорія та практика рішення інженерних задач (Модерн-ТРІЗ))

Олійник О.О., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

6. Modeling of production systems (Моделювання виробничих систем)

Олійник А.О., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

6. Re- Engineering of existing machine shops (Реінжинирнг існуючих механічних цехів)

Субботін С.О., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

6. Audit and certification according ISO (Аудит та основи сертифікування систем на базі стандартів серії ІСО)

Табунщик Г.В., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

7. Soft Skills for Engineers (Soft Skills для інженерів)

Неласа Г.В., кафедра Програмних засобів, факультет інформатики та обчислювальної техніки, к.т.н., доцент

6.      Розроблено та затверджено план приміщення для аудиторії 57 (54,5 м2) кафедри програмних засобів для створення комп’ютерного класу CAD/CAM/CAE систем.

7.      Розроблено та затверджено план приміщення для аудиторії 50 кафедри комп’ютерних систем та мереж для створення лабораторії прийому-передачі сигналів (18,6 м2).

8.      Виконано відбір викладачів для тренінгів в університетах ЄС у 2012 році. Критеріями відбору являлись - володіння англійської мови на рівні "розмовний", наукові інтереси в досліджуваних областях, попереднє вивчення матеріалів, наданих країнами-партнерами.

Притула А. В. - к.т.н., доцент, завідувач кафедрою програмних засобів.

Кудерметов Р. К. - к.т.н., доцент, завідувач кафедрою комп’ютерних систем та мереж.

Пархоменко А.В. - к.т.н., доцент кафедри програмних засобів.

Табунщик Г.В. - к.т.н., доцент кафедри програмних засобів.

Олійник А.О. - к.т.н., доцент кафедри програмних засобів.

Неласа А.В. - к.т.н., доцент кафедри програмних засобів.

9.      Проводиться підготовка до акредитації оновлених розроблених учбових планів.

9.1.      Розроблено та затверджено робочі програми дисциплін "Прикладна інформатика та цифрові системи передачі даних", "CAD|CAM|CAE проектування для інженерів", "Інженерія якості", "Інжиниринг та управління охороною навколишнього середовища", "Теорія та практика вирішення інженерних задач", "Моделювання виробничих систем", "Реінжиниринг існуючих механічних цехів", "Аудит та основи сертифікації систем на базі стандартів серії ІСО", "Soft Skills для інженерів" (протокол №1 засіданя кафедри програмних засобів від 29.08.2011).

9.2.      Проводиться робота з оновлення планів з підготовки магістрів за спеціальностями "Програмне забезпечення систем", "Комп’ютерні системи та мережі", "Спеціалізовані комп’ютерні системи" та розробка плану з підготовки магістрів за спеціальністю "Інформаційні технології проектування".

9.3.      Планується затвердити розроблені плани з підготовки магістрів в НМК з "Програмної інженерії" та "Комп’ютерної інженерії".

10      Проведено повторни опит студентів 5 курсу (6 студентів) та 3 курсу (52 студента) зі спеціальності "Програмне забезпечення систем" з метою вивчення їх думки щодо розробки оновлених планів.

11.      Проводиться навчання пілотної групи студентів з програми "Основи Модерн Тріз". Студент Севрюк Євген (ІОТ-618) успішно завершив даний етап навчання.