КАФЕДРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

ukr rus eng

Запорізький національний технічний університет

Завідувач кафедри
КОРНІЧ Григорій Володимирович, доктор фіз.-мат. наук, професор.

Співробітники кафедри
1 доктор наук, 9 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладача, 9 асистентів, 5 лаборантів, 1 аспірант.

Учбова робота
Кафедра забезпечує підготовку студентів спеціальності "Системний аналіз", а також вивчення комп’ютерних дисциплін на всіх факультетах університету.

Перелік дисциплін, що викладаються:

 • Чисельнi методи
 • Теорія систем та математичне моделювання
 • Теорiя керування
 • Теоретична фiзика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Системний аналiз
 • Проектування баз даних
 • Проектування Iнтернет ресурсів
 • Програмування та алгоритмічні мови
 • Програмне забезпечення ЕОМ
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Основи iнформатики
 • Обчислювальні методи ситемного аналізу
 • Обчислювальна математика
 • Об'ектно-орієнтоване програмування
 • Методи оптимiзації
 • Математична логіка та теорія алгоритмів
 • Комп’ютерна техніка та програмування
 • Комп'ютерні мережi
 • Експертні системи
 • Дифференційні рiвняння
 • Дискретна математика
 • Випадкові процеси
 • АРМ менеджера
 • Аналiз алгоритмів
 • Алгебра та геометрія
 • Алгоритмічні мови та ПЗ
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Iнформатика та комп'ютерна техніка
 • Iнформатика
 • Сучасні інформаційні технологii
 • Математична фізика
 • Інформаційні системи маркетингу
 • Теорія прийняття рішень
 • Економічна інформатика
 • Основи математичного моделювання
Лабораторна база кафедри
2 комп'ютерних класи, об'єднаних у локальну мережу, з виходом в Інтернет

Аспірантура
по спеціальності "Фізика твердого тіла" (напрямок -01.04.07 “Комп'ютерне моделювання фізичних систем”).

Считаете ли вы специальность системного аналитика престижной?


 

Головна | Новини | Фотогалерея | Історія | Наука | Перевір себе | Абітурієнтам | Контакти