Головна
 Денне відділення
 Заочне відділення
 Листування


Розклад занять:
1 пара - 08:30 - 09:50
2 пара - 10:05 - 11:25
3 пара - 11:55 - 13:15
4 пара - 13:35 - 14:55
5 пара - 15:05 - 16:25
6 пара - 16:35 - 17:55
7 пара - 18:05 - 19:25
8 пара - 19:35 - 20:55

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Адреса:
69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського 64,
ауд. 362

Телефон:
(061)7698-332,
(061)764-33-61

E-mail:


7.080402 “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ”

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів

Профілююча кафедра“Програмні засоби”

Кваліфікація Спеціаліст з інформаційних технологій проектування

Форма навчання Денна

Основні дисципліни спеціальної підготовки
Об'єктно-орієнтоване програмування; архітектура комп'ютерів; системне програмування і операційні системи; технологія програмування та створення програмних продуктів; організація баз даних та знань; комп'ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні); системи штучного інтелекту; системи автоматизації проектування; системи та технології паралельних обчислень; САПР програмного забезпечення; системи підтримки прийняття рішень; захист інформації в комп'ютерних інформаційних системах; програмне забезпечення геоінформаційних систем; Інтернет- технології та додатки; мікропроцесорні системи керування технологічними процесами.

Сфери діяльності фахівця;

  • вивчення і застосування передового вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань розробки комп'ютерних інформаційних технологій і систем;
  • маркетингові дослідження ринку інформаційних технологій і систем, продаж програмної продукції та інформаційних послуг;
  • дослідження та розробка нових комп'ютерних інформаційних технологій за допомогою програмних і технічних засобів, локальних і глобальних комп'ютерних мереж;
  • проектування та адміністрування баз даних і знань, розробка систем штучного інтелекту, систем автоматизованого проектування, технологічної підготовки виробництва та управління підприємством;
  • розробка, експлуатація прикладного програмного та технічного забезпечення комп'ютерних інформаційних систем і технологій;
  • проектування, експлуатація і управління комп'ютерними мережами, проектування інформаційних вузлів мережі Internet
  • контроль цілісності даних, працездатності системного і прикладного програмного забезпечення.