Головна
 Денне відділення
 Заочне відділення
 Листування


Розклад занять:
1 пара - 08:30 - 09:50
2 пара - 10:05 - 11:25
3 пара - 11:55 - 13:15
4 пара - 13:35 - 14:55
5 пара - 15:05 - 16:25
6 пара - 16:35 - 17:55
7 пара - 18:05 - 19:25
8 пара - 19:35 - 20:55

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Адреса:
69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського 64,
ауд. 362

Телефон:
(061)7698-332,
(061)764-33-61

E-mail:


8.080403 “ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ”

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Профілююча кафедра“Програмні засоби”

Кваліфікація Спеціаліст з програмного забезпечення автоматизованих систем

Форма навчання Денна, заочна, післядипломна

Основні дисципліни спеціальної підготовки
Організація і функціонування інформаційно-обчислювальних комплексів та систем; об'єктно-орієнтоване програмування; системне програмування і операційні системи; структури та організація даних у ЕОМ; організація баз даних та знань; комп'ютерні мережі; математичні основи представлення знань; лінгвістичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем; логічне та функціональне програмування; системи штучного інтелекту; системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем; обробка та інтерпретація соціально-економічної інформації; системи автоматизації проектування; теорія прийняття рішень; WEB-дизайн.

Сфери діяльності фахівця;

  • розробка компонентів комп'ютеризованих систем обробки інформації, керування комп'ютерними системами, проектування систем штучного інтелекту, системної о програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової і графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, систем автоматизованого проектування, виробництва та управління підприємством;
  • обґрунтування рішень по вибору засобів телеобробки і передачі даних, визначення моделей мереж, вибір необхідного апаратного та програмного забезпечення розподілених мереж та систем телекомунікацій;
  • розробка візуальних і не візуальних компонентів програмного забезпечення в умовах автоматизованого проектування та створення великих програмних продуктів за допомогою сучасних технічних засобів та інтегрованих середовищ розробників;
  • розробка програмних засобів та організаційних заходів щодо захисту інформації баз даних і комп'ютерних мереж в умовах несанкціонованого доступу;
  • виконання маркетингових досліджень на ринку програмної продукції та інформаційних послуг для прийняття управлінських рішень.