Головна
 Денне відділення
 Заочне відділення
 Листування


Розклад занять:
1 пара - 08:30 - 09:50
2 пара - 10:05 - 11:25
3 пара - 11:55 - 13:15
4 пара - 13:35 - 14:55
5 пара - 15:05 - 16:25
6 пара - 16:35 - 17:55
7 пара - 18:05 - 19:25
8 пара - 19:35 - 20:55

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Адреса:
69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського 64,
ауд. 362

Телефон:
(061)7698-332,
(061)764-33-61

E-mail:


7.080203 “СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І УПРАВЛІННЯ”

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів

Профілююча кафедра“Обчислювальна математика”

Кваліфікація Спеціаліст з системного аналізу і управління

Форма навчання Денна, заочна

Основні дисципліни спеціальної підготовки
Програмування; чисельні методи; методи оптимізації; програмне забезпечення ЕОМ; системне програмування; математичне моделювання та системний аналіз; методи оптимізації; теорія керування; автоматизовані системи управління; теорія систем; системи та методи прийняття рішень; автоматизовані системи управління; основи менеджменту та маркетингу; математичне моделювання фізичних, соціальних та економічних процесів; основи інформаційних технологій; методи та засоби інформаційних технологій; основи проектування інформаційних систем; технології документального забезпечення управління; інформаційне забезпечення статистичних досліджень; системний аналіз складних процесів та об'єктів; обробка і інтерпретація соціальної та економічної інформації; мережі ЕОМ; підтримка рішень у соціальних системах; основи наукових досліджень управління проектами; математична економіка; моделювання економічних та соціальних систем; фахова англійська та німецька мови.

Місце роботи випускників
Посада системного аналітика в промислових і торгівельних підприємствах, банках, фірмах, установах, що займаються обробкою Інформації, державних і громадських організаціях. Дослідник в наукових інститутах і університетах. Можливість роботи в міжнародних організаціях за фахом.

Наукові напрями кафедри

  • Комп'ютерне моделювання взаємодії енергетичних іонів з твердим тілом;
  • Розробка питань теорії обчислень та методів математичного моделювання;
  • Створення алгоритмів та програмних засобів для обчислень на графах;
  • Математична постановка задач логічного аналізу за даними пасивного експерименту;
  • Чисельно-аналітичне дослідження об'єктів та процесів;
  • Математичне моделювання та аналіз дисперсних систем;
  • Моделювання нестаціонарних процесів в електрогідравлічних пристроях;
  • Автоматизація наукових досліджень;
  • Розробка методів дослідження робастної стійкості керованих систем.