Головна
 Денне відділення
 Заочне відділення
 Листування


Розклад занять:
1 пара - 08:30 - 09:50
2 пара - 10:05 - 11:25
3 пара - 11:55 - 13:15
4 пара - 13:35 - 14:55
5 пара - 15:05 - 16:25
6 пара - 16:35 - 17:55
7 пара - 18:05 - 19:25
8 пара - 19:35 - 20:55

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Адреса:
69063, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського 64,
ауд. 362

Телефон:
(061)7698-332,
(061)764-33-61

E-mail:


8.091503 “СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ”

 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів

Профілююча кафедра “Комп'ютерні системи та мережі”

Кваліфікація Спеціаліст зі спеціалізованих комп'ютерних систем

Форма навчання Денна, заочна

Основні дисципліни спеціальної підготовки
Комп'ютерна електроніка; аналіз і побудова алгоритмів; програмування на мові Сі; програмування на мові асемблера; архітектура комп'ютерів; цифрові ЕОМ; системи управління базами даних; моделювання систем; операційні системи; комп'ютерна графіка; системне програмування; системне програмне забезпечення; інтерфейси та пристрої зв'язку з об'єктом; обробка сигналів та зображень; комп'ютерні системи контрольно-вимірювальних комплексів; мережні інформаційні технології; сучасні Інтернет-технології; проектування обчислювальних мереж; програмне забезпечення обчислювальних систем; бортові та навігаційні ЕОМ; проектування мікропроцесорних систем; архітектура спеціалізованих комп'ютерних систем; основи захисту інформації; фахова англійська та німецька мови.

Місце роботи випускників
Посада інженера у конструкторських бюро промислових підприємств, наукових інститутах, які розробляють та експлуатують складні системи управління на основі бортових та промислових комп'ютерів та контролерів у галузях зв'язку, авіації, енергетики, космічних досліджень, у відділах експлуатації та проектування комп'ютерних мереж підприємств та банківських установ, державних і громадських організацій. Можливість роботи в міжнародних організаціях за фахом.

Наукові напрями кафедри

  • Підвищення ефективності комп'ютерних систем та мереж;
  • Розробка методів комп'ютерного моделювання;
  • Створення алгоритмів та програмних засобів для спеціалізованих комп'ютерних систем;
  • Дослідження та розробка систем цифрової обробки сигналів;
  • САПР для розробки і моделювання цифрових систем на програмованих інтегральних схемах;
  • Дослідження паралельних та високопродуктивних обчислювальних систем.