Кафедра "Мікро- та наноелектроніки"

Що вибирає нове покоління?

Немислима кількість спеціальностей у вищих навчальних закладах дають нашим абітурієнтам самі широкі можливості знайти своє місце у суспільстві. Правда, у погоні за дипломами модних або престижних спеціальностей абітурієнти та їх батьки іноді забувають про старі і надійні факультети. У наш час “економоманії” і “правоманії” люди іноді не помічають простих речей, а, ганяючись за модою і престижем, забувають пізнавати світ таким, яким він є, куди вже там – відкривати вічні таємниці всесвіту!

          

Утім, в школі завжди будь-який учень без коливань скаже, що самий складний предмет – це фізика. Але для багатьох він же і самий цікавий. І спостерігається така закономірність: люди, які отримали фізичну освіту, легше та й частіше добиваються успіху у житті. І це, в принципі, природно. Фізики не вивчають догми сухих наук – вони доторкаються до основ всесвіту. До речі, виявляється, що фізик завжди може тати економістом і літератором, а ось навпаки, на жаль, неможливо. Факт: фізики не тільки працюють інженерами, конструкторами або вчителями – багато керівників підприємств, заводів та банків мають фізичну освіту.

На кафедрі "Мікро- та наноелектроніки" працює висококваліфікований колектив викладачів, який здатен надати належну освіту.

   ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:

  Погосов В.В. , професор, д.ф.-м.н., завідувач кафедри
  Томашевський О.В., доцент, к.т.н., зам. зав. кафедри

  Матюшин В.М., професор, д.ф.-м.н.

  Сніжной Г.В., доцент, к.ф.-м.н.

  Степаненко С.М., доцент, к.ф.-м.н.

  Жавжаров Є.Л., доцент, к.ф.-м.н.

  Расщупкіна М.С., доцент, к.ф.-м.н.
  Курбацький В.П., доцент, к.ф.-м.н.

  Василенко О.В. доцент, к.т.н.

  Фарафонов О.Ю. доцент, к.т.н.

  Грядун В.І., ст. викладач

  Багінський А.М., ст. викладач

  Нагорна Н.М., ст. викладач
  Шаровський В.А., ассистент
  Коротун А.В., асистент
  Бабіч А.В., асистент

  Вакула П.В., аспірант

  Кравцова Г.Г., аспірант

Підготовка фахівців спеціальності “Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади” розпочата у 1969 р., а спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” – з 2004 р. Перший випуск фахівців відбувся у 1971 р. За всі роки існування кафедра підготувала і випустила 1130 спеціалістів з кваліфікацією “інженер електронної техніки”; “бакалавр, спеціаліст і магістр електроніки”, “інженер з якості, стандартизації та сертифікації”.

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки та проводить велику наукову роботу.

З 1971р. на кафедрі відкрита аспірантура. За науковими напрямками кафедри захищено 17 кандидатських і 3 докторські дисертації, готується 1 докторська та 4 кандидатські дисертації. Опубліковано понад 300 наукових праць у вітчизняних та зарубіжних виданнях і отримано більше 30 авторських свідоцтв. Створені науково-дослідні лабораторії. Робота проводиться в тісному співробітництві з інститутом напівпровідників НАН України, Харківським, Дніпропетровським і Донецьким університетами, Московським інженерно-фізичним інститутом, з Інститутом високих температур Російської АН, Московським фізико-технічним інститутом, Інститутом фізики С.-Петербурзького університету, з науковцями Польщі, Португалії, США, Германії, Великобританії та Швейцарії.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за чотирма напрямами:

Робота групи проф. Погосова В.В. підтримувалась грантами і міжнародними програмами: Soros Scientific Foundation, Російський фонд фундаментальних досліджень, Soros travel grant, Soros Education Program, Wroclaw University Scientific Program, Mianovsky Fund, NATO "Science for Peace" Programme (Russia-Ukraine-Unite Kingdom-Germany). Доц. Сніжной Г.В. одержав грант Soros Scientific Foundation за роботу, пов'язану з математичним моделюванням технологічних процесів.

Видавнича діяльність викладачів кафедри:

На сьогодні розвиток суспільства безпосередньо пов’язаний із розвитком науки і техніки. У теперішній час глобальної автоматизації та комп’ютеризації електроніка проникає в будь-які сфери життєдіяльності людства. Тому постійно зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах з електронної техніки.

Кафедра готує спеціалістів:

Спеціалісти з електронної техніки можуть працювати системотехніками, схемотехніками, конструкторами, технологами з розробки , виготовлення, ремонту радіоелектронної апаратури (РЕА).

Рівень підготовки дозволяє випускнику кафедри знайти собі роботу на будь-якому підприємстві електронної промисловості, в обчислювальному центрі, науково-дослідній, проектно-конструкторській організації м. Запоріжжя та інших міст України. Багато хто з випускників займає керівні посади підприємств, цехів, зав. лабораторіями, секторами, кафедрами.

Наші студенти мають можливість займатися науковою роботою, починаючи з першого курсу.

Для забезпечення направленості підготовки студенти вивчають базові навчальні дисципліни:

В умовах економічного зростання і розвитку промислового виробництва в регіоні важливим є забезпечення конкурентноздатності його продукції. Важлива роль у цьому належить інженерам з якості продукції. Понад 2500 підприємств та організацій Запорізького регіону не мають дипломованих фахівців по управління якістю, стандартизації та сертифікації.

Спеціальність “Якість, стандартизація та сертифікація” дозволить забезпечити промислові підприємства, недержавні структури, малий бізнес відповідними кадрами. Спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації може працювати: в іспитових лабораторіях і відділах з сертифікації якості; в організаціях, які видають вітчизняні і підтверджують закордонні сертифікати якості, без яких товар не може бути розмитнений; в експертних центрах, на підприємствах з оцінки якості і безпеки виробів і виробництв, з технічного аудиту, консалтингу вітчизняних і закордонних фірм; в органах технічного й екологічного нагляду; у структурах стандартизації в усіх напрямках; в експертних відділах банків, які визначають інвестиційну політику; у страхових і оцінних компаніях із страхування й оцінки основних фондів виробництв; у представництвах інофірм і вітчизняних організацій, відділах підприємств із зовнішньоекономічних зв'язків по закупівлі і продажу товарів, технологій і устаткування; в експертних організаціях, які встановлюють готовність різних підприємств до виконання видів робіт, що потребують ліцензування. На цей час у м. Запоріжжі, області та всьому південному регіоні України відчувається гостра потреба у спеціалістах вказаної спеціальності. Як свідчить попередній аналіз, ці випускники повинні мати універсальний характер підготовки, оскільки їх діяльність розповсюджується на будь-яке виробництво з урахуванням сучасних соціально-економічних відносин.

Для забезпечення направленості підготовки студенти вивчають базові навчальні дисципліни:

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

Бакалавр (6.050801 - Мікро- та наноелектроніка; денна форма: ліцензія – 50 місць, 4 роки навчання; заочна форма: ліцензія – 25 місць; 4,5 роки навчання) зi спеціалізаціями на IV-му курсі:
"Моделювання і програмне забезпечення виробів електроніки";
"Якість, стандартизація та сертифікація".

Спеціаліст та магістр (7.05080101 та 8.05080101 - Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої)
7.05080101: Денна форма: ліцензія – 20 місць, 1 рік навчання. Заочна форма: ліцензія – 25 місць; 1,5 роки навчання.
8.05080101:Денна форма: ліцензія – 5 місць; 1,5 рік навчання.

Спеціаліст (7.18010001 - Якість, стандартизація та сертифікація; денна форма: ліцензія – 25 місць, 1 рік навчання; заочна форма: ліцензія – 25 місць; 1,5 роки навчання).

Із Запорізьким електротехнічним коледжем підписаний договір про спільну підготовку спеціалістів за узгодженими програмами, що дає можливість зараховувати випускників коледжу на ІІІ курс.

При бажанні можна отримати другу суміжну спеціальність на умовах часткової оплати за контрактом.

Розподіл випускників

Кафедра щороку продовжує розподіляти випускників по підприємствам. Відгуки на роботу випускників кафедри позитивні. Порівняльний аналіз результатів розподілу дає можливість зробити висновки:

Абітурієнту!!! Інформація про спеціальності кафедри "Мікро- та наноелектроніки". PDF

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій