завідувач кафедри
професор, кандидат економічних наук
Нестеренко Жанна Кирилівна
тел. 228-16-17 
КАФЕДРА ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 
Документ без названия

Перелік професійно-орієнтованих навчальних дисциплін кафедри фінансів і банківської справи, що вивчають студенти:

Спеціальність 7. 050104  "Фінанси"

- Гроші і кредит

- Фінанси

- Бухгалтерський облік

- Бюджетна система

- Місцеві фінанси

- Соціальне страхування

- Фінансовий аналіз

- Податкова система

- Страхові послуги

- Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва

- Основи банківського обліку та аналізу

- Бухгалтерський облік ІІ

- Фінанси підприємств

- Страхування

- Економічний аналіз

- Аудит

- Інвестування

- Банківські операції

- Фінансовий ринок

- Фінанси зарубіжних корпорацій

- Фінансовий менеджмент

- Бюджетний менеджмент

- Податковий менеджмент

- Фінансова санація та банкрутство підприємств

- Управлінський облік