завідувач кафедри
професор, доктор економічних наук
Ґудзь Петро Васильович
тел. 228-16-18 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
 

Кафедра менеджменту знаходиться за адресою:
вул. Жуковського, 64 (головний корпус, к.272), тел. (061) 769-82-54
Головною метою кафедри є підготовка високопрофесійних менеджерів, які сприятимуть розвитку економіки підприємств України, формуванню їх конкурентоспроможності та інтеграції у світовий економічний простір.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

6.030601 «Менеджмент організацій» – кваліфікація бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор (4 роки навчання);

7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» – кваліфікація спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування (1 рік навчання);

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» – кваліфікація магістр з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер (управитель) організації, викладач університетів та вищих навчальних закладів (1,5 роки навчання).

Відкрита аспірантура.

 

МЕНЕДЖМЕНТ. Щодо етимології терміна "менеджмент" цілковитої ясності немає, але одностайно визначається, що сучасний термін "менеджмент" американського походження. Менеджмент означає управління, організаційні заходи і керівництво будь-яким видом діяльності: економікою, виробництвом, фінансами та іншими сферами суспільного життя людини, а термін "менеджер" замінює вживані нами раніше терміни "керівник", "керуючий", "директор", "начальник". Менеджмент визначається і як інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені спеціалісти формують організації і керують ними, визначивши мету і розробивши засоби її досягнення. Процес менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, лідирування, координації, керівництва та контролю, здійснюючи які менеджери забезпечують умови для продуктивної та ефективної праці зайнятих в організації працівників і одержання результатів, що відповідають меті. Тому менеджмент - це ще й уміння домагатися поставленої мети, спрямовувати працю, інтелект, поведінку людей, що працюють в організації.

За роки існування кафедра менеджменту випустила більше 1500 фахівців, які плідно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності як реального, так і фінансового секторів. Навчально - виховний процес кафедри забезпечують 19 викладачів, серед яких 7 доцентів, кандидатів економічних наук, професор доктор економічних наук . За останні 3 роки підготовлено 3 кандидата економічних наук.

Новини кафедри