завідувач кафедри
професор, доктор економічних наук
Ґудзь Петро Васильович
тел. 228-16-18 
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
 
Discipliny

Перелік професійно-орієнтованих навчальних дисциплін кафедри менеджменту, що вивчають студенти:

Спеціальність 6.030601 «Менеджмент організацій» Спеціальності 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • Теорія організації
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями
 • Стратегічне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Конфліктологія
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Логістика
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Публічне адміністрування
 • Корпоративне управління
 • Управління змінами
 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент організацій