ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

klas Belikov deva deva aer deva

Факультет економіки та управління було створено у складі Запорізького національного технічного університету 16 травня 1994 року.

Нова економічна ситуація, що склалася в Україні на початку 90-х років, викликала до життя необхідність прогнозування, створення організаційно-економічних умов для впровадження нових технологій, інвестицій, оцінки структури ринкових відносин, уміння ризикувати. Підприємства, організації та фірми відчули брак кадрів фахівців-економістів, тому в 1994 році новостворений факультет розпочав набір студентів за такими економічними спеціальностями: організація виробництва, фінанси і кредит, міжнародні економічні відносини.

Перші роки існування факультету були роками його становлення. Багато зусиль було докладено науковцями і співробітниками для того, щоб наш факультет став престижним місцем навчання. Біля його джерел стояли доцент В.В. Палій, проф. В.М. Порохня, проф. В.Г. Прушківський, проф. Л.О. Кримська, доц. Р.Г. Бобровнікова, доц. Т.М. Касич-Пилипенко та багато інших.

Керівництво факультетом спочатку було доручено доц. В.В. Палію, потім за наказом ректора деканом було призначено доктора тех.наук В.М. Порохню. З 1997 року деканом ФЕУ стає зав.кафедри економіки і організації виробництва доцент В.Г. Прушківський, який пізніше очолив нову структурну одиницю університету – Економіко-гуманітарний інститут. З 2002 року посаду декана обіймає доцент В.В. Корольков.

Упродовж усього періоду існування свою кропітку працю сумлінно виконує беззмінний заступник всіх деканів старший викладач С.В. Войтенко, яка стала надійним ланцюжком, що пов’язав студентів, викладачів і співробітників факультету в єдиний чітко працюючий організм.

Гордістю нашого колективу стають студенти-випускники. Дехто з них вже працює на нашому факультеті викладачами, успішно захищає дисертації і продовжує наші традиції. Серед них доценти Білецька І.І., Губарь О.В., Лифар В.В. та інші. На факультеті навчається близько 1000 студентів за денною формою навчання і близько 500 студентів за заочною формою навчання.

Студенти факультету мають можливість проходити військову підготовку протягом двох років на кафедрі військової підготовки і отримати офіцерське звання.

Факультет співпрацює з банками, фінансовими установами регіону, Торгово-промисловою палатою України, а також з промисловими підприємствами різних форм власності.

Керівництво:

Декан факультету: кандидат економічних наук, доцент Корольков Владислав Васильович

Заступник декана: Войтенко Світлана Володимирівна

Заступник декана: Сигида Галина Анатоліївна

На факультеті працюють три профілюючих кафедри:

які готують фахівців за чотирма  спеціальностями:

 

Деканат факультету знаходиться за адресою:

вул. Жуковського, 64 (головн. корпус, к. 278, к. 277б)
тел. 764-34-16 , 769-84-07, 769-82-33, Методисти – 764-23-29

Код Спеціальність
8.030507 Маркетинг
8.030508 Фінанси і кредит
8.030509 Облік і аудит
8.030601 Менеджмент організацій та адміністрування

Для вступу в університет серед абітурієнтів проводитиметься конкурс сертифікатів за такими дисциплінами:

  1. Українська мова та література (≥124).
  2. Математика. Профільний (≥140).
  3. Істрія України або Географія (крім спец. Менеджмент), Географія або іноземна мова (для спец. Менеджмент) (≥124).

Потрібні сертифікати: реєстрація − testportal.gov.ua/>>>>

Прохідний бал розраховується виходячи з кількості балів вищевказаних сертифікатів та середнього балу атестату

Перелік вищих навчальних закладів України, які отримали ліцензії Міністерства освіти і науки...>>>>

Якщо ви бажаєте навчатися за спеціальностями Факультету економіки та управління, будь ласка заповніть АНКЕТУ

Розклад занять усіх форм навчання (doc, 583 КБ)


Читальний зал економічної літератури, зал електронної інформації постійно оновлюються та дозволяють студентам якісно готуватись до практичних та семінарських занять.

Використання відеозасобів сприяє більш плідному засвоєнню лекційних матеріалів. Наукова та методична база факультету еконо-міки та управління ґрунтується на власних розробках програм та методичних матеріалів, що забезпечують навчальний процес у повному обсязі.

Комп'ютерні класи, поєднані у загальну університетську мережу з виходом в Інтернет, активно використовуються під час вивчення профільних дисциплін, що дозволяє отримати повну інформацію та практичні навички роботи з комп'ютером.

Під час навчання студенти мають можливість брати участь в різних наукових заходах (олімпіади, семінари, конференції) університету та інших вищих навчальних закладах України.

Глибокі знання економіки, отримані під час навчання на факультеті економіки та управління, стануть запорукою успішної кар'єри в бізнесі для багатьох наших випускників.


Інститути