Наукове життя студентів

    Міжнародний благодійний Фонд "Україна 3000" оголошує ІІ Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній інтелект України".
  Конкурс складається з 4 конкурсних номінацій:

 1. Конкурс наукових досліджень з економічної та гуманітарної тематики (на задані організаторами теми).
 2. Конкурс дипломних робіт з економічної та гуманітарної тематики (на задані організаторами теми).
 3. Конкурс бізнес-ідей.
 4. Конкурс соціальних проектів.

     Представлені на конкурс роботи надсилати на адресу Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
  (69107, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 164, конт. тел. 239-05-60). Кінцевий термін подання робіт - 20 грудня 2007 року.
   1. Конкурс наукових досліджень з економічної та гуманітарної тематики.
Економічна тематика:
- Альтернативні джерела енергії: чи врятують вони Україну від енергетичної залежності?
- Моральні засади та добросовісна конкуренція: чи піде український бізнес цим шляхом?
- Охорона природи в Україні: як від красивих гасел перейти до конкретних справ?
- Реформування місцевого самоврядування в Україні: виклик часу чи політичне замовлення?
- Українське "заробітчанство": що робити або чи треба щось робити взагалі?
- Як відродити українське село?
- Які 10 основних пріоритетів економічної та соціальної політики Ви можете запропонувати нинішній та майбутній українській владі?
- Як припинити втечу інтелекту з України?
   Конкурс наукових робіт проводиться у два етапи:
Перший етап - підведення підсумків конкурсу на регіональному рівні, яке відбудеться
протягом січня-лютого 2008 року.
Другий етап - підведення підсумків конкурсу на національному рівні, яке відбудеться
у березні-квітні 2008 року.
Переможці нагороджуються грошовими преміями:
1 місце - 2400 грн.; 2 місце - 2000 грн.; 3 місце - 1600 грн.

   2. Конкурс дипломних робіт з економічної та гуманітарної тематики.
Конкурс проводиться серед бакалаврів, спеціалістів та магістрів віком до 35 років, які
отримали цей ступінь протягом останніх трьох років.
ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПОТРІБНО ПІДГОТУВАТИ АВТОРЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.
Вимоги до автореферату дипломної роботи:

 1. Тема дипломної роботи повинна співпадати (повністю або в основному) із тематикою робіт, які визначені організаторами конкурсу.

 2. Автореферат повинен відображати зміст та основні висновки дипломної роботи.

 3. До автореферату обов'язково додається копія диплому.
Переможці конкурсу дипломних робіт будуть визначені під час церемонії підведення
підсумків Конкурсу, яка відбудеться в березні-квітні 2008 року в Києві.
Переможці нагороджуються дипломами та грошовими преміями:
1 місце - 2000 грн., 2 місце - 1500 грн., 3 місце - 1000 грн.

   3. Конкурс бізнес-ідей.
Опис бізнес-ідеї має складатися з короткого опису ідеї, прогнозованої унікальності
продукції або послуги, загального механізму реалізації бізнес-ідеї.
Переможці конкурсу бізнес-ідей будуть визначені під час церемонії підведення
підсумків Конкурсу, яка відбудеться в березні-квітні 2008 року в Києві.

   Переможці нагороджуються дипломами та грошовими преміями:
1 місце - 5000 грн., 2 місце - 2500 грн., 3 місце - 1500 грн.

ЗА АВТОРАМИ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ТА ГАРАНТУЄТЬСЯ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОДАНІ БІЗНЕС-ІДЕЇ!
ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ - 31 ГРУДНЯ 2007 РОКУ.
   Вимоги до оформлення конкурсної роботи: Робота повинна бути написана державною мовою обсягом не більше 8 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman 14 розмір, інтервал між рядками - 1,5).
   За додатковою інформацією та новинами конкурсу слідкуйте на сайтах: www.ukraine3000.org.ua, www.uamark.org
 Консультації за тел.: (044)332-73-87, 467-67-80.
 e-mail: konkurs@ukraine3000.org.ua

        Kонкурс на кращу наукову роботу.
  З метою активізації та подальшого розвитку науково-технічної творчості
студентів оголошується конкурс на кращу наукову роботу, розробку та проект 2006/2007 навчального року (вузівський тур). Термін проведення конкурсу: вересень-листопад 2007 року.
Роботи подати до сектору роботи з обдарованою молоддю до 30 жовтня 2007 року.
Номінація "Економіка та міжнародні економічні відносини".
Нагороди для студентів:
І премія - 250 грн.;
ІІ премія - 200 грн.;
ІІІ премія - 150 грн.;
ІV премія - 100 грн.
   Роботи, які посіли призові місця, рекомендуються до участі у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт у 2007/2008 н.р. (термін подачі робіт до 1 лютого 2008 р.) та конкурсі облдержадміністрації у галузі науки за номінацією "Економіка" (термін подачі робіт до 20 травня 2008 р.).
Вимоги до оформлення конкурсних студентських наукових робіт
  Обсяг конкурсної роботи не перевищує 30 сторінок, шрифт №14, через півтора інтервали, до 40 рядків на сторінку.
Наукова робота виконується державною мовою.
Вигляд роботи:
1)титульна сторінка;
2)відгук наукового керівника про самостійність, наукову цінність роботи тощо - підписаний;
3) анотація;
4) зміст;
5)текст роботи;
6) перелік посилань;
7) можливі додатки
Окремо роботу супроводжують наступні документи:
1) відомості про авторів та наукового керівника;
2) відгук наукового керівника про самостійність, наукову цінність роботи тощо (підписаний науковим керівником);
3) інші документи, які підтверджують впровадження у виробництво, патенти, авторські свідоцтва тощо;
4) витяг з рішення кафедри про рекомендацію роботи до участі у конкурсі.
   Кафедра інформаційних систем в економіці Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 26-28 листопада 2007 р. проводить VIII Всеукраїнську наукову студентську конференцію "Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі".
Основні тематичні напрямки роботи конференції:
- системи підтримки прийняття рішень;
- інформаційні системи управління виробництвом та малого бізнесу;
- автоматизовані банківські системи;
- інформаційні системи у фінансових установах;
- інформаційні системи у державних установах;
- телекомунікації у бізнесі та електронна комерція;
- проблеми інформатизації.
   До участі у конференції запрошуються студенти III-V курсів.
Заявку на участь у конференції і тези доповідей - електронну версію на дискеті 3,5 та в
роздрукованому вигляді (1 примірник) - необхідно надіслати до 25 жовтня 2007 р.
За більш детальною інформацією звертатися на кафедру менеджменту і маркетингу (к. 270а) до ст. викладача Соріної О.О.

Факультет економіки та управління