Кафедра дизайну
готує бакалаврів (6.020207)
та спеціалістів (7.020210) денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки „Дизайн”
і за спеціалізаціями „Дизайнер з інтер’єру”, „Дизайнер промислових виробів”

                Сучасний спеціаліст з дизайну промислових виробів готується до художньо- проектної діяльності, спрямованої на розробку промислових виробів з високими споживчими якостями. Ця діяльність охоплює проектування найрізноманітніших предметів та їх комплектів для подальшого виготовлення промисловим способом. Сюди входять побутові речі, промислові прилади, апарати, верстати, засоби транспорту, меблі, одяг і т.п. Дизайн промислових виробів вимагає від фахівця всебічної підготовки. Необхідно поєднувати професійне художнє чуття із знаннями з інженерно - технічної галузі, ергономіки, маркетингу, екології та багатьох інших дисциплін.
Сучасний спеціаліст з дизайну інтер’єру готується до проектування комплексних об'єктів з предметно-просторовим і соціокультурним оточенням з метою створення гармонійного середовища. Дизайн інтер’єру пов'язаний з проектуванням чи реконструкцією цивільних, виробничих і житлових комплексів, міського середовища проектування інтер’єрів і обладнання тощо.
Студенти кафедри "Дизайн" отримують фундаментальну підготовку з історії дизайну, основ методики дизайну, історії мистецтв та архітектури, основ ергономіки, формоутворення, композиції, кольорознавства, макетування, прикладної механіки, основ комп'ютерної техніки, проектно-комп'ютерних технологій, скульптури, живопису, рисунка, проектування та конструювання обладнання, інтер’єрів, будинків та архітектурних конструкцій, реклами, маркетингу, нових технологій матеріалів, патентознавства, проектування. Оволодівають основними методами, професійними засобами та навичками проектно-художньої діяльності.
У навчальному процесі широко використовується комп'ютерна техніка і нові комп'ютерні технології та системи.
Глибокі знання за спеціальністю дизайн, міцні професійні вміння і навички забезпечують випускникам спеціальності "Дизайн" високу конкурентоспроможність на ринках праці і гарантують забезпечення працевлаштування в установах будь-якої форми власності і сфери ділової, виробничої і художньо-проектної діяльності.