Історія кафедри
Викладачі
Матеріали конференції:
за 2003р.; за 2005р.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України", яка відбудеться 1-3 жовтня 2009р. в Запорізькому національному технічному університеті... Далі >>>>
Кафедра українознавства
   Початок існування кафедри українознавства відноситься щонайменше до 1939 року, коли в Запорізькому інституті сільгоспмашинобудування була створена єдина кафедра суспільних наук - кафедра "Основ марксизму-ленінізму". В 1964р. кафедра була перейменована в кафедру історії КПРС. У січні 1990р. перетворена в кафедру політичної історії. В 1993 р. згідно з міністерським розпорядженням реорганізована в кафедру українознавства.
   3 1994 по 2002 рік кафедра складалася з двох секцій: історичної та філологічної. Остання з'явилася на кафедрі в результаті приєднання до неї в 1994р. групи викладачів кафедри російської мови, які займались викладанням української мови серед студентів університету. У 1998р. до кафедри рішенням ректорату були приєднані і викладачі кафедри російської мови, які навчають іноземних студентів. Таким чином кафедра українознавства перетворилася в одну з найчисельніших кафедр університету.
Співробітники кафедри українознавства
  Упродовж 1993 - 2002рр. на кафедру було покладено надзвичайно відповідальну функцію - показувати приклад самій і надавати необхідну допомогу іншим кафедрам та структурним підрозділам університету щодо впровадження української мови в навчальний процес і діловодство. Колектив кафедри одним із перших в університеті повністю почав здійснювати навчальний процес українською мовою.
З 01.04.2002р. у зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів ЗНТУ на основі філологічної секції кафедри українознавства створено окрему кафедру загальної мовної підготовки, яку очолила ст. викладач Бондарчук К.С.
  На кафедрі в даний момент працюють зав. кафедри Дєдков М.В, д-р. іст. наук, професор Шаповалов Г.І., кандидати історичних наук, доценти Катрич В.П, Щербина Т.П, Кузьменко В.В, Турчина Л.В., Чоп В.М, кандидати історичних наук, старші викладачі, Васильчук Т.В., Спудка І.М., старший викладач Сигида Г.А, асистент Мозуленко Д.І., завідувачі лабораторіями Шестопалова Л.І., Бічай Г.Н., ст. лаборант Дубовська Ж.В., лаборанти Зубрицька О.О., Кунак Т.О.
Основні навчальні дисципліни, які колектив кафедри викладає студентам усіх спеціальностей очної та заочної форм навчання - "Історія України", "Культурологія".
  Викладачі кафедри розробили і читають також чимало інших навчальних предметів: "Країнознавство" (доц. Дєдков М.В.), "Дипломатична та консульська служба" (доц. Чоп. В.М.), "Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах" (доц. Турчина Л.В.), "Історія мистецтва та архітектури" (доц. Щербина Т.П.).
  При методичному кабінеті систематично проводяться групові та індивідуальні консультації, розробляються довідкові та методичні матеріали до тем, що вивчаються, виготовляються та модернізуються стенди, книжковий фонд поповнюється новою навчальною та науковою літературою
  При методичному кабінеті систематично проводяться групові та індивідуальні консультації, розробляються довідкові та методичні матеріали до тем, що вивчаються, виготовляються та модернізуються стенди, книжковий фонд поповнюється новою навчальною та науковою літературою.
  Колектив кафедри займається також благодійною діяльністю. Протягом декількох років шефствує над Новомиколаївською школою-інтернатом Мелітопольського району Запорізької області. З ініціативи колективу кафедри у 2005 і 2006 рр. була проведена загальноуніверситетська акція "Подаруємо радість дітям".
  За час існування кафедри її викладачами було захищено 22 кандидатські дисертації, першим з них у 1953 році це зробив П.Т. Кривчик. З 1985р. по 1992р. дисертації на здобуття ступеня кандидата історичних наук захистили викладачі кафедри Т.П. Щербина, М.Д. Ясир, М.В. Дєдков, О.П. Сарнацький, В.В. Кузьменко, Л.М. Бостан, А.П. Чайченко.
  3 1993р. на кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 07.00.01 - "Історія України". Її випускниками, які захистили кандидатські дисертації, є Турчина Л.В. (1999р.), Чоп В.М. (2002р.), Спудка І.М. (2007р.) (науковий керівник усіх трьох - доц. Дєдков М.В.) та Васильчук Т.В. (2007р.).
Кожного року на конкурси студентських наукових робіт подається значна кількість студентських досліджень, виконаних під керівництвом викладачів кафедри. Найбільш вагомий внесок у цю роботу професора Іващенка Ю.В., доцентів Кладової Г.Л., Щербини Т.П., Кузьменко В.В., ст. викладачів Сигиди Г.А. і Орла В.К.
  До 100-річчя університету колектив кафедри підготував книгу "Запорізький державний технічний університет. Історичний нарис (1900 - 2000)". У 2006 році вийшло її друге, доповнене і перероблене, видання "Запорізький національний технічний університет. Історичний нарис (1900 - 2005)".
  У 2002р. в результаті копіткої багаторічної роботи був опублікований написаний викладачами кафедри навчальний посібник "Історія України", який був рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
  Трансформація кафедри політичної історії в кафедру українознавства в 1993р. стимулювала увагу до такого перспективного напряму наукових досліджень, як вивчення етнокультурних процесів, які відбувалися в такому поліетнічному регіоні, як Південь України. Першим етапом розвитку досліджень з нової наукової проблематики стала розробка держбюджетної теми "Дослідження процесів розвитку культури української нації та культур національних меншин: історія, сучасний стан, перспективи" протягом 1994 - 1996рр. Науковий доробок з цієї теми був апробований на науковій конференції, що відбулася 14 - 15 вересня 1995р. на базі нашого університету. Науковці кафедри на цьому етапі велику увагу приділили з'ясуванню теоретичних та методологічних засад проведення досліджень етнокультурних процесів, зокрема проблемі врахування основ ментальностей, проблемі культурних взаємообмінів, яка є однією з центральних сукупності проблем культурогенезу української нації, враховуючи значний історичний час її бездержавного існування, включеність до інонаціональних держав. Наступні етапи розвитку і поглиблення досліджень з етнокультурної проблематики знаменувалися проведенням нових конференцій у 1998, 2000, 2001, 2003, 2005 і 2007рр, які стали традиційними і з регіональних перетворилися на всеукраїнські. У форумах взяло участь біля 700 чол. Після кожної конференції виходив збірник наукових праць її учасників.
  Викладачі і співробітники кафедри завжди в центрі усіх подій, що відбуваються в університеті, віддають свої сили та знання на розвиток науки, а свій досвід - для підготовки високопрофесійних і гармонійно розвинутих спеціалістів.