Кафедра міжнародних економічних відносин
готує фахівців за спеціальністю
7.03020301 "Міжнародні економічні відносини"
за напрямом підготовки „Міжнародні відносини”,
спеціалізація ”Міжнародні фінанси”

 

Кафедра міжнародних економічних відносинКафедра міжнародних економічних відносин створена в 1995 році з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації в сфері організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій різних форм власності. Сьогодні на кафедрі працюють 12 викладачів, серед яких 1 професор, доктор наук та 8 доцентів, кандидатів наук.
Спеціаліст з міжнародних економічних відносин буде мати наступні знання та навички: збирати, узагальнювати та аналізувати  міжнародну інформацію, оцінювати міжнародну обстановку, події у внутрішньополітичному житті зарубіжних країн, їх зовнішньоекономічну діяльність; організовувати і брати участь у міжнародних переговорах, здійснювати листування із закордонними партнерами, готувати огляди і реферати з економічної діяльності, проекти контрактів і ділових документів, здійснювати контроль за цими видами діяльності, спілкуватися та працювати з документами із загальних та професійних питань однією (двома) іноземними мовами.
Студенти кафедри отримують фундаментальну підготовку з історії, теорії та практики міжнародних економічних відносин, міжнародних валютно-кредитних відносин, комерційної діяльності, міжнародного бізнесу. Під час навчання студентам викладають, зокрема, наступні дисципліни:  теорія міжнародних відносин, світова економіка, країнознавство, міжнародні відносини та зовнішня політика, конфліктологія та теорія переговорів, дипломатичний протокол та етикет, міжнародне публічне та приватне право, управління зовнішньоекономічною діяльністю, облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності,  міжнародні фінанси, міжнародні валютно-кредитні відносини, математика для економістів, фінансова математика, валютний ринок та валютне регулювання, європейська економічна інтеграція, міжнародні банківські операції, грошово-кредитна політика та інші.
Фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посаду:

                ЗНТУ протягом чотирьох років, разом з університетами Великої Британії, Бельгії та Греції, виконував спільний Європейський Проект TEMPUS "Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах". Згідно з цим проектом на кафедрі з 2003-2004 навчального року відкрито спеціалізацію "Міжнародні фінанси". Фахівці, які навчаються за такою спеціалізацією, отримують можливість працювати в банківських та інших фінансових установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Важливою складовою частиною підготовки студентів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» є цикл дисциплін з економіки міжнародної та європейської інтеграції.
З 2012-13 навчального року на кафедрі заплановано розпочати викладання базових дисциплін з міжнародних економічних відносин та фінансів англійською мовою, для чого передбачається сформувати спеціальну студентську групу. Вивчення більшості дисциплін англійською мовою надасть можливість підвищити рівень підготовки майбутніх економістів-міжнародників та зміцнить їхню конкурентоспроможність  на ринку праці.
Фахівець з міжнародних економічних відносин – це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, грамотно складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.