Кафедра теорії та практики перекладу
готує фахівців із спеціальності
7.030507 - “Переклад
за напрямом підготовки 0305 „Філологія”

Студенти, які навчаються за фахом, здобувають всебічну підготовку з питань теорії і практики перекладу, сучасної лінгвістики, зарубіжної літератури, лінгвокраїнознавства, тощо. На протязі навчання майбутні перекладачі удосконалюють свої знання з двох іноземних мов, оволодівають мистецтвом різних видів перекладу. Особлива увага приділяється перекладу у науковій і технічній сферах. Студентам спеціальності читаються такі дисципліни як: теорія та практика перекладу, історія зарубіжної літератури, теорія та практика технічного перекладу, практика другої мови, практика перекладу з другої мови, перекладознавство, теоретична граматика англійської та української мов, фонетика, стилістика та ін. Починаючи з другого курсу студентам пропонується обрати другу мову (французька або німецького) для подальшого вивчання. До викладання в групах технічного перекладу залучаються провідні професори з технічних кафедр, які добре володіють іноземними мовами, тим самим надаючи майбутнім фахівцям з перекладу унікальну можливість поєднати науково-технічні знання із знанням мови і досягти вміння здійснювати бездоганний і професійно усвідомлений переклад будь-якої складності.
В навчальному процесі широко використовується комп’ютерна техніка і мультимедійні засоби навчання. Студенти вчаться застосовувати  персональні комп’ютери у своїй професійній діяльності: при здійсненні автоматизованого перекладу, використанні і розширенні словників і тезаурусів, пошуку інформації в комп’ютерних мережах, виконанні робіт в галузі прикладної лінгвістики.
Упродовж всього курсу навчання студенти залучаються до науково-дослідної і перекладацької роботи під керівництвом досвідчених викладачів, удосконалюють і застосовують свої професійні знання, вміння і навички під час виробничої практики на підприємствах міста і виконуючи переклади для технічних кафедр університету.
Глибокі академічні знання, міцні професійні вміння і навички забезпечують випускникам цієї спеціальності високу конкурентоспроможність на ринках праці і гарантують забезпечення працевлаштуванням в установах будь-якої форми власності і сфери ділової і виробничої діяльності. Більшість випускників спеціальності "Переклад" працюють на промислових гігантах міста. Головною метою кафедри є підготовка високопрофесійних перекладачів, які сприятимуть розвитку економіки підприємств України, формуванню їх конкурентоспроможності та інтеграції у світовий економічний простір.