Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів), необхідних для вступу до Запорізького національного технічного університету у 2010 році.

Напрям підготовки

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

6.010201 Фізичне виховання

8.010201

Фізичне виховання

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Біологія або математика

6.010203 Здоров’я людини

8.010202

Фізична реабілітація

6.020207 Дизайн

7.020210

Дизайн

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс - рисунок

4. Творчий конкурс – композиція

6.020303 Філологія

7.030507

Переклад

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова

6.030102 Психологія

8.040101

Психологія

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Біологія або математика або іноземна мова

6.030201 Міжнародні відносини

7.030403

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова або географія

6.030507 Маркетинг

7.050108

Маркетинг

6.030508 Фінанси і кредит

7.050104

Фінанси

6.030509 Облік і аудит

8.050106

Облік і аудит

6.030601 Менеджмент

7.050201

Менеджмент організацій

6.030402 Правознавство

7.060101

Правознавство

6.030101 Соціологія

8.040202

Соціальна робота

6.020107 Туризм

8.050401

Туризм

6.030301 Журналістика

8.030201

Журналістика

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія

6.030505 Управління персоналом та економіка праці

8.050109

Управління персоналом і економіка праці

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України або іноземна мова або географія

6.040303 Системний аналіз

7.080203

Системний аналіз та управління

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або історія України або іноземна мова

6.050101 Комп`ютерні науки

7.080402

Інформаційні технології проектування

6.050102 Комп'ютерна інженерія

8.091501

Комп'ютерні системи та мережі

8.091503

Спеціалізовані комп'ютерні системи

6.050103 Програмна інженерія

8.080403

Програмне забезпечення автоматизованих систем

6.050402 Ливарне виробництво

8.090403

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів

6.050403 Інженерне матеріалознавство

8.090101

Прикладне матеріалознавство

6.050502 Інженерна механіка

8.090202

Технологія машинобудування

8.090206

Обладнання для обробки металів тиском

8.090203

Металорізальні верстати та системи

8.090205

Обладнання ливарного виробництва

6.050503 Машинобудування

8.090210

Двигуни внутрішнього згоряння

8.090214

Підйомно - транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання

8.090211

Колесні та гусеничні транспортні засоби

6.050504 Зварювання

8.092303

Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

8.092301

Технологія та устаткування зварювання

6.050701 Електротехніка та електротехнології

7.000008

Енергетичний менеджмент

8.090603

Електротехнічні системи електроспоживання

6.050702 Електромеханіка

8.092206

Електричні машини та апарати

7.092204

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

8.092203

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

6.050801Мікро- та наноелектроніка

8.090801

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

7.000001

Якість, стандартизація та сертифікація

6.050901 Радіотехніка

8.090701

Радіотехніка

6.050902 Радіоелектронні апарати

8.091001

Виробництво електронних засобів

6.050903 Телекомунікації

8.092400

Інформаційні мережі зв'язку

6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

8.090260

Технологія будування авіаційних двигунів

7.100102

 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

6.070101 Транспортні технології

8.100401

Організація і регулювання дорожнього руху

8.100403

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

7.100402

Транспортні системи

6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

8.160105

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

6.170102 Системи технічного захисту інформації

8.160103

Системи захисту від несанкціонованого доступу