Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань),
які будуть зараховуватися у Запорізькому національному технічному університеті для конкурсного відбору вступників у 2008 р.
Код
Напрями підготовки
Спеціальності
Перелік вступних випробувань
6.020207 Дизайн Дизайн Творчий конкурс, українська мова та література
6.010201 Фізичне виховання Фізичне виховання Фізична культура(творчий конкурс), українська мова та література
6.010203  Здоров’я людини Фізична реабілітація Біологія, українська мова та література
6.020107 Туризм Туризм Географія, українська мова та література
6.030101  Соціологія Соціальна робота Основи правознавства, українська мова та література
6.030102  Психологія Психологія Біологія, українська мова та література
6.030301  Журналістика Журналістика Українська мова та література
6.030505  Управління персоналом та економіка праці Управління трудовими ресурсами Математика, українська мова та література
6.030402  Правознавство Правознавство Основи правознавства, українська мова та література
6.030509 Облік і аудит Облік і аудит Математика, українська мова та література
6.030201 Міжнародні відносини Міжнародні економічні відносини  Іноземна мова, українська мова та література
6.020303 Філологія (англійська) Переклад Іноземна мова(усно), іноземна мова(письмово), українська мова та література
6.030507 Маркетинг Маркетинг Математика, українська мова та література
6.030508 Фінанси і кредит Фінанси Математика, українська мова та література
6.030601 Менеджмент Менеджмент організацій  Іноземна мова, українська мова та література
6.040303 Системний аналіз та управління Системний аналіз і управління Математика, українська мова та література
6.050103 Програмна інженерія  Програмне забезпечення автоматизованих систем Математика, українська мова та література
6.050101 Комп'ютерні науки Інформаційні технології проектування Математика, українська мова та література
6.050102  Комп'ютерна інженерія 
Комп'ютерні системи та мережі Математика, українська мова та література
Спеціалізовані комп'ютерні системи Математика, українська мова та література
6.050402 Ливарне виробництво Ливарне виробництво чорних та кольорових металів Математика, українська мова та література
6.050403  Інженерне матеріалознавство Прикладне матеріалознавство Математика, українська мова та література
6.050502 Інженерна механіка
Технологія машинобудування Математика, українська мова та література
Металорізальні верстати та системи Математика, українська мова та література
Обладнання ливарного виробництва Математика, українська мова та література
Обладнання для обробки металів тиском Математика, українська мова та література
6.050503 Машинобудування
Колісні та гусеничні транспортні засоби Математика, українська мова та література
Підйомно – транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання Математика, українська мова та література
Двигуни внутрішнього згоряння Математика, українська мова та література
6.051102 Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів
Технологія будування авіаційних двигунів Математика, українська мова та література
Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів Математика, українська мова та література
6.050504 Зварювання
Технологія та устаткування зварювання Математика, українська мова та література
Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій Математика, українська мова та література
6.050701 Електротехніка та електротехнології
Електротехнічні системи електроспоживання Математика, українська мова та література
Енергетичний менеджмент Математика, українська мова та література
6.050702 Електромеханіка
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Математика, українська мова та література
Електричні машини та апарати Математика, українська мова та література
Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв Математика, українська мова та література
6.050801  Мікро- та наноелектроніка
Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади Математика, українська мова та література
Якість, стандартизація та сертифікація Математика, українська мова та література
6.050902 Радіоелектронні апарати Виробництво електронних засобів Математика, українська мова та література
6.050901 Радіотехніка Радіотехніка Математика, українська мова та література
6.050903 Телекомунікації Інформаційні мережі зв'язку  Математика, українська мова та література
6.070101 Транспортні технології
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті Математика, українська мова та література
Організація і регулювання дорожнього руху Математика, українська мова та література
Транспортні системи Математика, українська мова та література
6.170101 Системи технічного захисту інформації Системи захисту від несанкціонованого доступу Математика, українська мова та література
6.170102 Безпека інформаційних і комунікаційних систем Захист інформацій в комп'ютерних системах та мережах  Математика, українська мова та література