КОМПЛЕКС НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ  ВИЩОЇ ОСВІТИ

До уваги завідувачів кафедрами!

На виконання наказів ЗНТУ №67 від 27 лютого 2012р. та №30 від 01.02.2012р. завідувачам кафедр в термін до 15.03.2012р. розробити перспективні плани розвитку як випускових, так і забезпечуючих кафедр (за формами, які додаються) на період – до моменту розробки ліцензійних та акредитаційних справ. В перспективних планах має бути висвітлена конкретна робота кафедр по забезпеченню виконання Ліцензійних та Акредитаційних умов (зокрема, виконання вимог з кадрового забезпечення: захист дисертацій, отримання Грифів на підручники та посібники, друк монографій; зі 100% розробки навчально-методичного забезпечення і т.п.).

Додатки: 

   

Зразок нової посадової інструкції      Завантажити документ >>>>

   Інформація для співробітників університету щодо особових карток докторів наук та професорів відповідно до наказу МОНу №107 від 12.02.2010 року та розпорядження першого проректора ЗНТУ №26 від 01.03.2010р.
     Завантажити бланк особової картки >>>>

  СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО АТЕСТАЦІЮ. САМОАНАЛІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (Додаток до наказу ЗНТУ №148 від 22.04.08р.)
  Ректоратом визначено, що структура та зміст звіту атестації має включати основні розділи самоаналізу, який проводиться за процедурою акредитації. Для спрощення атестації з самоаналізу, який проводиться при акредитації, виключені розділи:
1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності.
2. Формування контингенту студентів.
3. Зміст підготовки фахівців.
8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення.
9. Підстави для акредитації.
Відповідно до рішення ректора, яке було викладено на Вченій раді університету, основні показники кафедр, зокрема, повнота та наявність навчально-методичного забезпечення, буде перевірено на огляді готовності кафедр до нового навчального року комісією під керівництвом ректорату.
      Завантажити інформацію по всім розділам >>>>