Л е к ц і й н і   к у р с и   к а ф е д р   у н і в е р с и т е т у
Кафедра
О п и с
А в т о р
"Радіотехнікa"
Електронна бібліотека кафедри, в якій зібрано всі доступні методичні вказівки до виконання лабораторних, курсових та дипломних робіт, тексти лекцій, питання для підготовки до іспитів та іншу корисну інформацію... >>>>
____
"Мікроелектроніка та напівпровідникові пристрої"

Дисципліна: "Фізика твердого тіла (лекції, практичні заняття)"; >>>>
дисципліна: Фізичні основи теорії ультрадисперсних середовищ і наносистем (лекції, курсовий проект); >>>>
"Internet" - бібліотека. >>>>

Професор, доктор фіз.-мат.наук, Погосов В.В.
"Обладнаннч та технології зварювального виробництва"
Наукова бібліотека кафедри (статті, наукові праці, довідники) >>>>
____
"Теоретична і загальна електротехніка"
ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до контрольної роботи №1 з дисципліни: "Основи теорії електричних кіл" >>>>
____
"Теоретична і загальна електротехніка"
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни ТОЕ на тему: "Трифазні кола" >>>>
____
"Загальна математика"
Тексти лекцій по елементарній математиці >>>>
 
Доцент, кан. фіз.-мат. наук, П'янков В.П.