Міжнародна співпраця
   Основна мета діяльності Запорізького національного технічного університету (ЗНТУ) у сфері міжнародної співпраці - інтеграція ЗНТУ у сучасний єдиний європейський освітній простір, формування образу ЗНТУ як сучасного освітнього закладу європейського рівня, що здійснює високоякісну підготовку студентів за технічними, економічними і гуманітарними спеціальностями.
  Міжнародна діяльність університету здійснюється за такими основними напрямками:
- підготовка спеціалістів та науково-педагогічних кадрів для зарубіжних країн;
- участь у міжнародних конкурсах, що проводяться різними фондами з метою одержання грантів;
- обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації, тощо;
- співробітництво з закордонними ВНЗ, в тому числі обмін викладачами та студентами;
- виконання спільних міжнародних проектів.

  Підготовка спеціалістів для зарубіжних країн в ЗНТУ почалася у 1973 році. За цей час університетський диплом отримало більше тисячі юнаків і дівчат з країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. Щороку в ЗНТУ навчається майже 100 іноземних громадян на різних факультетах. З 1991 року в ЗНТУ функціонує підготовче відділення (ПВ) для іноземних громадян. За час існування ПВ його закінчили близько 300 слухачів.
  За двосторонніми угодами ЗНТУ співпрацює з 16 зарубіжними вищими навчальними закладами та організаціями у сфері науково-дослідної, навчально-методичної і освітньої діяльності:
• Бакинський державний університет (Азербайджан);
• Білоруський державний технологічний університет (Білорусь);
• Британська компанія Delcam (Великобританія);
• Науково-технологічний університетський авіаморський комплекс (Іран);
• Університет м. Реджина (Канада);
• Регіональний науково-дослідний інститут Тандер Бей (Канада);
• Уханьський політехнічний університет (Китай);
• Торгово-промислова палата м. Магдебург (Німеччина);
• Магдебурзький університет Otto-Von-Guericke (Німеччина);
• Краківська гірничо-металургійна Академія (Польща);
• Технологічний університет м. Люлео (Швеція);
• Санкт-Петербурзький державний університет низькотемпературних та харчових технологій (Росія);
• Алтайський державний технічний університет ім. І.І. Ползунова (Росія);
• Московський державний технологічний університет "Станкин" (Росія);
• Університет Баламанд (Ліван);
• Університет „Овідіус” Констанци (Румунія).

  В рамках договорів викладачі, аспіранти і студенти беруть участь в міжнародних наукових семінарах, конференціях, симпозіумах і виставках; проходить обмін фахівцями з метою читання лекцій; проводяться сумісні наукові дослідження; публікуються в міжнародних виданнях наукові статті, монографії, видається навчально-методична література; здійснюється обмін науковою інформацією і навчально-методичною літературою.
  Активізована студентська і академічна мобільність завдяки контактам університету з міжнародними організаціями, фондами, асоціаціями і товариствами (DAAD, "Tez-Tour", "TUI", Європейська спілка студентів вищих навчальних закладів (BEST), Fulbright, Work & Travel USA, Кампус Франс, "IREX", компанія "Delcam", центр "Магдебург-Запоріжжя" та інші). Університет бере участь в проектах фондів Європейської комісії TEMPUS і TEMPUS TACIS.
  Ректор ЗНТУ професор С.Б. Бєліков з 2008 року є членом Клубу ректорів Європи. Членство в Клубі ректорів Європи має важливе значення для університету: надає можливість ЗНТУ стати вузом європейського рівня, сприяє налагодженню нових контактів із зарубіжними вищими учбовими закладами і підприємствами, виходу на міжнародний освітній ринок.
  ЗНТУ також є асоційованим членом Мережі університетів Чорноморського регіону (BSUN), заснованої в 1997 році з метою розвитку співпраці і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах між університетами і іншими організаціями країн - членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС).
  Здійснюється прийом іноземних делегацій, консалтингова діяльність в області міжнародної освіти і стажувань за кордоном, пошук інформації про міжнародні проекти і гранти.