ГУМАНІТАРНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ - 5 РОКІВ
   Створення 2002 року в складі найстарішого і найбільшого в Запорізькому регіоні ВНЗ гуманітарного факультету засвідчило врахування процесів , які відбуваються в сучасному світі, і суспільних вимог. Україна як незалежна держава стала самостійним суб'єктом міжнародних відносин, що викликало необхідність підготовки фахівців, які б могли забезпечувати на міжнародній арені національні, в тому числі й економічні, інтереси держави. З іншого боку, в ЗНТУ з перших років діяльності завжди була присутня потужна гуманітарна складова, яка виявлялася і в навчальному процесі, і в позанавчальній виховній роботі зі студентами. Вона була закладена ще Д.М.Поддерьогіним - першим директором Олександрівського механіко-технічного училища в 1900-1918 рр. Варто згадати також відомого історика-краєзнавця Я.П. Новицького, під керівництвом якого учні училища проводили розкопки курганів, збирали колекції старожитностей, записували розповіді місцевих мешканців про назви скель, печер на берегах Дніпра, острові Хортиці, пов'язаних з козацькою добою історії України. Ці традиції надалі підтримувалися, примножувалися і збагачувалися. Дуже бережливо до них ставиться і нинішній ректорат ЗНТУ, який з 1997 року очолює професор С.Б.Бєліков.
Деканом факультету з моменту його створення призначено кандидата історичних наук, доцента Миколу Васильовича Дєдкова. 2 жовтня 2002 року відбулися загальні збори викладачів і співробітників новоствореного факультету та установча профспілкова конференція студентів. Ці події стали точкою відліку діяльності нової структурної одиниці ЗНТУ. До складу факультету увійшли тоді п'ять кафедр: міжнародних економічних відносин, іноземних мов, українознавства, філософії, політології, соціології та права.
ee

На знімку: М.В. Дєдков зі студентами.


     Спершу підготовка фахівців велася за двома спеціальностями кафедрою "Міжнародні економічні відносини", яка до цього була у складі факультету економіки та управління, і кафедрою "Переклад", перший набір студентів з якої відбувся 2002 року.
1 вересня 2004 року до складу гуманітарного факультету передали студентів спеціальності "Дизайн" за напрямом підготовки "Мистецтво", які до цього перебували у складі машинобудівного факультету.
Через два роки відповідно до рішення вченої ради університету з кафедри іноземних мов було виокремлено новий структурний підрозділ - кафедру "Технічний переклад".Вона стала випусковою для студентів спеціальності "Переклад". З 1 липня 2007 року з метою вдосконалення навчального процесу за напрямом "Філологія" кафедра була перейменована на "Теорію та практику технічного перекладу".
Нинішнього року відбулися нові зміни у структурі гуманітарного факультету: створено випускову кафедру "Дизайн". А кафедру іноземних мов переведено до складу електротехнічного факультету. Отже, факультет тепер складається з 6 кафедр: міжнародні економічні відносини (зав.кафедри М.С. Гамов ), теорія і практика технічного перекладу (зав.кафедри Г.М. Костенко), дизайн (зав.кафедри О.І.Демиденко ), українознавств (зав.кафедри М.В.Дєдков ), філософія (зав.кафедри О.В.Бондаренко), політологія та право (зав.кафедри В.М. Кириченко).
На факультеті навчається 725 студентів ( 27 академгруп за денною формою навчання і 8 - за заочною).
За 2003 - 2007 рр. факультет випустив 532 фахівці з міжнародних економічних відносин, перекладу, дизайну. Цього року відбувся перший випуск спеціалістів з перекладу і дизайну.
Микола ДЄДКОВ, декан факультету, доцент