Увага, конкурс!

  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 764 від 09 листопада 2006 р. "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук" ЗНТУ визначено базовим ВНЗ з проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову работу за напрямком "Енергозбереження в електромеханічних системах та електротехнологіях" (Оптимізація енергоресурсів електротехнологічного обладнання загального та спеціального призначення з метою енергозбереження).
   Умовами конкурсу передбачено участь студентських наукових робіт представлених ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації.
Базовий ВНЗ визначив термін проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямком "Енергозбереження в електромеханічних системах та електротехнологіях" - 1 жовтня 2007 р. - 28 квітня 2008 р.

    Просимо Вас ознайомитися з "Положенням про проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу" та бути послідовно пунктуальними як у виконанні умов "Положення про конкурс", так і у терміні подання робіт.Скористайтесь бланками:"Анотація" та "ВІДОМОСТІ про автора та наукового керівника"
   Роботи на конкурс приймаються не пізніше 1 грудня 2007 р.
ВНЗ - учасник конкурсу подає на конкурс за даним напрямком не більше трьох робіт.
ЗНТУ - організатор конкурсу, планує проведення конкурсу за таким регламентом:
   - подача робіт на конкурс - до 1 грудня 2007р.
   - підведення підсумків І етапу конкурсу (заочного - рецензування робіт)  - лютий 2008 р.
   - видання анотацій робіт, які брали участь у конкурсі - лютий 2008 р.
   - проведення ІІ етапу конкурсу (очного) у формі конференції (захист
робіт претендентами у переможці) - лютий 2008 р..
   - публікація наукових статей переможців Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу за напрямком "Енергозбереження в електромеханічних системах та електротехнологіях" у науково-технічному журналі "Електротехніка та електроенергетика" (занесений до переліку наукових фахових видань України) - серпень 2008 р.

  Просимо внести свої пропозиції не пізніше 20 листопада 2007 р., щодо участі Вашого представника у роботі конкурсної комісії.
Спілкування в електронному форматі за адресою ЗНТУ -

  е-mail: ushakova@zntu.edu.ua;
 
zvv@zntu.edu.ua (стосовно науково-технічних питань)


  За довідками можливо телефонувати :
(8-061) 220-11-76 - оргкомітет конкурсу
Ушакова Неоніла Миколаївна, відповідальний секретар

(стосовно організаційних питань)

(8-061) 228-16-11 - завідувач кафедри "Електропривод і автоматизація промислових установок", к.т.н., доцент Бондаренко Валерій Іванович, голова конкурсної комісії;
(8-061) 769-82-79
- д.т.н, професор кафедри "Електропривод і автоматизація промислових установок", Зіновкін Володимир Васильович, заступник голови конкурсної комісії.

 Додаток: - вимоги до публікування та друку наукових матеріалів (тез).