ФОРМУЄМО ПОЛІТИЧНУ СВІДОМІСТЬ СТУДЕНТСТВА

  В Україні питання політичної реформи знов набули актуальності. Їх вирішення вимагає активної участі молоді, яка свідомо долучиться до реалізації державної політики демократизації суспільства.
  Двадцять п'ятого березня Запорізький національний технічний університет радо вітав учасників Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти". Ініціатором цієї важливої події була кафедра політології та права, завідувач якої, Віктор Миколайович Кириченко та колективи кафедр гуманітарно-правого факультету Інституту управління і права активно впроваджували задум у життя.
  За форматом проведення конференція була витримана в кращих традиціях. Список гостей, тематика виступів шановних і відомих в Україні науковців, заповнений студентською молоддю актовий зал "Машинки", стриманість і урочистість декана гуманітарного факультуту М.В. Дєдкова, який головував на пленарному засіданні, вказували на важливість події. У роботі конференції взяли участь понад 300 студентів з різних міст України: Львова, Кривого Рогу, Кам'янець-Подільська, Кіровограду, Запоріжжя та ін.
  Для обговорення були запропоновані різні аспекти політичної реформи, що триває в Україні з 2004 року: стан та перспективи розвитку демократичних поцесів в нашій країні, соціологічні аспекти соціально-політичних реформ, сучасний стан правової реформи та проблеми висвітлення політичної реформи в українських ЗМІ.
  Тон конференції задав заступник голови Запорізької облради А.А. Свєтлицький, який від імені депутатів привітав її учасників з початком роботи. У промові він особливу увагу звернув на роль місцевого самоврядування в системі політичної влади України.
У виступах наступних доповідачів ґрунтовно аналізувалися окремі проблеми політреформи, висловлювалися цікаві думки щодо активізації процесів реформування правової системи України. Так заступник начальника Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ професор С.В. Пєтков зазначив, що адміністративне законодавство повинно змінюватися за напрямком змін у суспільстві і визначив сфери, у яких ці зміни повинні відбуватися. Голова Запорізького окружного адміністративного суду О.В. Прудивус наголосив на важливості запровадження спеціалізацій судової влади та створення в Україні спеціалізованих судів. Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу ЗНТУ професор П.В. Ґудзь зазначив, що центром усіх перетворень, які відбуваються у суспільстві, повинна бути людина.

 Досить цікавою та інформативно насиченою була доповідь завідувача кафедри політології ЗНУ Т.Є. Ніколаєвої, яка проаналізувала політреформу в Україні у зіставленні з аналогічними процесами, що відбувалися у країнах Західної Європи поступово у три етапи від середніх віків до сьогодення.
Такий інформативно насичений початок налаштував студентів на активне обговорення проблем політичної реформи в Україні, яке проводилося на чотирьох секціях. Найбільш цікавими були виступи Є. Касап (КПНУ), К. Вагілевич та О. Мизько (ЗЮІ), Д. Школяренка, С. Рогозіна, С. Боготоби (ЗНТУ).
Активна і плідна робота учасників конференції свідчить про значущість для молоді порушених питань, підвищення їх політичної свідомості та прагнення на практиці розбудовувати державу і громадянське суспільство в нашій країні.

Маргарита Дергач, завідувач кафедри журналістики