Бізнес в умовах Світової організації торгівлі (СОТ)

  Навчальне відділення "Освіта для бізнесу" Запорізького національного технічного університету запрошує Вас на семінар - 26 червня 2008р. - "Бізнес в умовах Світової організації торгівлі (СОТ)":

1. Основні відомості про СОТ
   - Цілі
   - Функції
   - Структура
   - Повноваження та процедури

2. Переваги та ризики вступу країни до СОТ. Чотири основних правила, на яких побудовано багатосторонню торгівельну  систему СОТ. Вплив СОТ на державну підтримку вітчизняних виробників. Можливість лібералізації ринку  фінансових і  банківських послуг - шлях до здешевлення кредитних ресурсів.
 Проблема взаємного визначення технічних норм і стандартів.
 Гармонізація національного законодавства, стандартів і норм
 із вимогами СОТ.

3. Зміни в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність", в Митному Кодексі України.
Нетарифне регулювання, дозволи.
Зміни ставок ввізного мита
Митні режими і митне регулювання в контексті Кіотської конвенції.

4. Вплив вступу України до СОТ на економіку регіону, окремі галузі
і підприємства.
Прогнозування наслідків та вирішення проблеми адаптації.

  Вартість участі - 681 грн.
  Початок семінару - о 10-00 год.
        Доповідачі:   - Державна митна служба України;
                          - Запорізький національний технічний університет.
    тел. (061) 769-82-08, 8-050-731-66-99, 8-067-607-46-92
    
e-mail business-school@zntu.edu.ua