Всеукраїнський організаційно-управлінський захід у ЗНТУ

   15 травня о 10 год. в ауд. 253 було проведено засідання Науково-методичної комісії з менеджменту за фахом - менеджмент організацій (секція "Менеджмент у сфері послуг"), що стало своєрідним визнанням досягнень освітньо-наукової школи з менеджменту у Запорізькому регіоні. Голова комісії д-р екон. наук. проф. Балабанова Л.В. (Донецький університет економіки й управління ім. М.Туган-Барановського) повідомила, що предметом розгляду понад 20 професорів з усієї України з менеджменту стали проблеми використання КМСОНП та специфіка розробки навчальних планів підготовки фахівців за напрямом "Менеджмент", питання розробки нових стандартів підготовки фахівців-менеджерів, обмін досвідом викладання. У плані обміну досвідом ВНЗ з підвищення якості підготовки фахівців-менеджерів проведено майстер-клас к.е.н., доц. кафедри менеджменту й маркетингу ЗНТУ Кримською Л.О. на тему "Методологія використання матриці БКГ у навчальному процесі". Членом Науково-методичної комісії з менеджменту у сфері послуг є зав. кафедри менеджменту й маркетингу д-р екон. н., проф. Гудзь П.В.