Ліцензування нових спеціальностей ЗНТУ

   Запорізький національний технічний університет є одним з центрів освіти, науки та культури у Придніпровському регіоні, основним завданням якого є підготовка спеціалістів для промисловості, економіки, соціальної сфери міста Запоріжжя, Запорізького регіону та України в цілому. На сьогодні йде процес зміни поколінь фахівців. Нові світові тенденції розвитку суспільства потребують підготовки спеціалістів нового типу. У руслі світових тенденцій ЗНТУ відкриває нові можливості для випускників бакалаврату, які мають здібності до наукових досліджень та прагнуть працювати за інноваційними технологіями у різних видах економічної діяльності. Випускники відповідних бакалавратів запрошуються для продовження навчання за сучасними перспективними спеціальностями "Системний аналіз і управління", "Менеджмент", "Фінанси" до магістратури ЗНТУ. По закінченні магістратури випускники одержують наукову ступінь "магістр" за певним напрямом підготовки.
   Започаткування магістратури за спеціальністю "Системний аналіз і управління" викликано підвищенням попиту на фахівців з системного аналізу у Придніпровському регіоні для роботи у різноманітних сферах діяльності, що потребують знання фундаментальних математичних, природничих, комп'ютерних, гуманітарних та соціально-економічних наук, а також вміння застосовувати сучасні математичні методи та обчислювальну техніку для моделювання і прогнозування розвитку складних природничих, технічних та соціально-економічних систем. Випускники зможуть працювати науковими співробітниками з системного аналізу в галузі обчислень та обробки даних, адміністраторами та аналітиками баз даних, прикладними програмістами, фахівцями в інших галузях обчислень та комп'ютерного моделювання, керівниками проектів, програм та структурних підрозділів державних установ, підприємств, банків і фірм відповідного профілю.

   Відкриття магістратури за спеціальністю "Менеджмент організацій" обумовлено стрімким зростанням попиту на фахівців з оцінки стану ринку, розробки конкурентних стратегій бізнесу, інноваційного менеджменту. Магістр менеджер-економіст є всесвітньо визнаним, найвищим рівнем ділової кваліфікації менеджера та найпрестижнішою у світі програмою бізнес-освіти. Вона розрахована на керівників функціональних відділів компаній, фірм, організацій та установ; власників та співвласників приватних фірм та підприємств; співробітників, яких включено до резерву на керівні посади; усіх тих, хто зацікавлений у якісному підвищенні свого професійного рівня та кваліфікації.
   Випускники магістратури спеціальності "Фінанси" можуть працювати науковими співробітниками, аналітиками, а також керівниками в галузі аналізу та розрахунків фінансового стану, фінансових результатів роботи підприємств, фінансистами, економістами, фінансовими директорами, головними бухгалтерами фірм та організацій, а також керівниками підрозділів комерційних банків, страхових компаній, податкових адміністрацій, аудиторами.
   При кафедрах, які здійснюють підготовку з цих спеціальностей, відкрито аспірантуру. Керівники аспірантури - завідувачі кафедр, професори, доктори наук Корніч Г.В., Гудзь П.В., Нестеренко Ж.К. Темами наукових досліджень аспірантів, випускників аспірантури є системні дослідження з нанотехнологій, дослідження в галузі економіки та менеджменту.