ЗВІТ
про проведення щорічної науково-технічної конференції
"ТИЖДЕНЬ НАУКИ"
секції "Менеджмент та маркетинг"

  Робота секції проходила 22 та 23 квітня 2008 р.
Кафедра менеджменту та маркетингу прийняла активну участь у студентській науково-технічній конференції університету. В цьому році до проведення конференції кафедра підійшла творчо. Було організовано три підсекції залежно від тематики досліджень:
       - підсекція 1 "Проблеми управління розвитком організацій";
     - підсекція 2 "Теорія і практика сучасного маркетингового менеджменту";
     - підсекція 3 "Управління розвитком регіонів і ринків".
 
 
Робота підсекції 1 (голова підсекції доц. Пуліна Т.В.,
доповідач - студентка групи ФЕУ-514 Торопова В.)
 
 
Робота підсекції 2 ( голова підсекції - доц. Лифар В.В., доповідач - студентка групи ФЕУ-413 - Ярмошенко І.)
Робота підсекції 3 (голова підсекції - доц. Касіч-Пилипенко Т.М., доповідач - студентка групи ФЕУ-524 Анісімова В.)
     В цілому, в роботі прийняли участь 30 чоловік. Виступили з доповідями і повідомленнями 15 чол. Студенти підготували досить пізнавальні доповіді на різноманітні актуальні теми сьогодення, такі як інвестиції в економіку України; проблеми управління людськими ресурсами; питання маркетингу та страхування, пов'язані з вступом України в СОТ та багато інших.
Результати проведеної конференції серед студентів по підсекціям:
           Підсекція 1 :
     І місце - студентка групи ФЕУ-514 Козлова Ю. "Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів" (науковий      керівник - ст. викл. Нечаєва І.А.);
     ІІ місце - студентки групи ФЕУ-524 Білан К., Зубрицька Я.;
     ІІІ місце - студентка групи ФЕУ-514 Торопова В.
 
 
 
 
Доцент Пуліна Т.В. вручає студентці гр. ФЕУ-514 Козловій Ю. грамоту (І місце)
 
 
 

 

     Підсекція 2:
І місце - студентка групи ФЕУ-414 Кузнєцова В. " Розробка брендбуку для товарів споживчого призначення" (науковий керівник - ст. викл. Козицька Г.В.);
ІІ місце - студентка групи ФЕУ-414 Баніна Н.;

ІІІ місце
- студентка групи ФЕУ-515 Ніколенко Ю.

 

 

 

Студентка гр. ФЕУ-414 Кузнєцова В.
з врученою грамотою (І місце)

 

 

            Підсекція 3:
      І місце - студентка групи ФЕУ-514 Гібалюк М. "Проблеми та перспективи інвестиційної політики підприємств Запорізького       регіону" (науковий керівник - доц. Пуліна Т.В.);
     ІІ місце - студентка групи ФЕУ-523 Коноваленко М.;
     ІІІ місце - студентка групи ФЕУ-524 Стародуб В.
 
 
 
 
Доцент Касіч-Пилипенко Т.М. вручає студентці гр. ФЕУ-514 Гібалюк М. грамоту (І місце)
 
        Усім переможцям було вручено відповідні грамоти, а здобувачам першого місця також солодкий приз.
 
 
 
Доц. Кримська Л.О. вручає переможцям солодкий приз
 
 
Здобувачі І місця - (зліва направо: Козлова Ю., Гібалюк М., Кузнєцова В.)
     Найцікавіші роботи рекомендовано для подальшого опрацювання та представлення на конференціях міжвузівського, регіонального, Всеукраїнського рівня:
 - "Проблеми управління людськими ресурсами в Україні в умовах вступу в СОТ" виконал - ст. гр. ФЕУ-515 Сигида К. (науковий керівник -Касіч-Пилипенко Т.М.);
 - "Маркетингове дослідження тенденцій розвитку ринку розважальних заходів" виконала - ст.гр.ФЕУ-413 Ярмошенко І. (науковий керівник - Соколова Ю.О);
- "Розробка плану маркетингу АКІБ "УкрСиббанк"" виконала - ст.гр.ФЕУ-413 Мар'єнко І. (науковий керівник - Соколова Ю.О.);
 - "Аналіз стану і перспективи розвитку страхового ринку України в умовах вступу в СОТ" виконала - ст. гр. ФЕУ-524 Стародуб В. (науковий керівник - Тесленок І.М.).
 
 
Учасники конференції "Тиждень науки"
(зліва направо: Стародуб В., Торопова В., Ярошенко І., Козлова Ю., Мар'єнко І., Мушик Н.,
Круглов С., Гібалюк М., Кузнєцова В., Білан К., Зубрицька Я.)
    Рекомендовано для участі в конкурсах студентських робіт:
1) Виконавець - студентка гр. ФЕУ-524 Талонець Н. Науковий керівник - ст. викл. О. О. СОРІНА, асист. Т. О. ФОМІНИХ. Тема - "Запорізькі мости: проблеми та перспективи побудови";
2) Виконавець - студентка гр. ФЕУ-523 КОНОВАЛЕНКО М. Науковий керівник - проф. П. В. ГУДЗЬ. Тема - "Проблеми розвитку рекреаційної економіки в промислових регіонах";
3) Виконавець - студентка гр. ФЕУ-514 Козлова Ю. Науковий керівник - ст. викл. Нечаєва І.А. Тема - "Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів";
4) Виконавець - студентки гр. ФЕУ-524 БІЛАН К., ЗУБРИЦЬКА Я. Науковий керівник - ст. викл. ВОЗІЯНОВ В. В. Тема - "Управління інвестиційним портфелем: фактори впливу на його дохідність та рівень ризику".
  Рекомендовано опублікувати у збірці "Тиждень науки ЗНТУ" тези доповідей: Козлова Ю.М. (Нечаєва І.А.); Круглов С.Ю. (Шумілова О.А.); Сигида К.Ю. (Касіч-Пилипенко Т.М.); Симоненко І.В. (Касіч-Пилипенко Т.М.); Торопова В.І. (Нечаєва І.А.); Баніна Н.А. (Козицька Г.В.); Кузнецова В.С. (Козицька Г.В.); Мар'єнко І.І. (Соколова Ю.О.); Ніколенко Ю.В. (Гудзь П.В.); Ярмошенко І. ( Соколова Ю.О.); Анісімова В.В. (Нечаєва І.А.); Бігдан А.В. (Тесленок І.М.); Білан К.В., Зубрицька Я.О. (Возіянов В.В.); Гибалюк М.С. (Пуліна Т.В.); Коноваленко М.Ю. (Гудзь П.В.); Стародуб В.А. (Тесленок І.М.); Талонець Н.А. (Соріна О.О., Фоміних Т.О.).
  Рекомендації секції: мотивувати студентів брати участь у науковому житті факультету економіки та управління.
Зауважень з організації і проведення конференції немає. Головна пропозиція - відзначити особливою подякою оргкомітет конференції університету за проведення наукової конференції на відповідному рівні.