Засідання виконавчої ради BSUN

  В лютому у м. Стамбул (Туреччина) відбулося чергове засідання виконавчої ради мережі університетів Чорноморського регіону (BSUN) на чолі з його президентом ректором НТУУ "КПІ" М.З.Згуровським. Члени виконавчої ради представляли 11 країн Чорноморського регіону.
  Нагадаємо, ЗНТУ був прийнятий до цієї організації у травні 2008 року, а ректора ЗНТУ С.Б.Бєлікова обрано представником України у виконавчій раді.
  Члени виконавчої ради отримали змогу працювати у двох найбільших університетах Туреччини: університеті провінції Сакарія і Стамбульському технічному університеті. З презентацій ректорів університету Сакарії професора М.Дурмана та Стамбульського технічного університету професора М. Сахіна отримано повну інформацію щодо стану освітянської галузі в країні. Огляд навчально-наукової бази університетів засвідчив великі зрушення у системі вищої освіти Туреччини за останні 10 - 12 років.
  Протягом двох днів роботи виконавчої ради заслухано доповіді представників країн-учасниць BSUN про розвиток освіти та науки країни, поточний стан розвитку Мережі, пропозиції з покращення взаємодії та проведення спільних проектів. Сформовано подальшу стратегію, план дій та проекти, з якими мережа із 120 університетів Чорноморського регіону здійснюватиме інтеграцію в європейський простір.
  На цьому засіданні до складу BSUN було прийнято ще 5 українських університетів: Кримський державний гуманітарний університет, Дніпропетровський університет залізничного транспорту, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького, Одеський державний екологічний університет, Приазовський державний технічний університет.
  Університети країн Чорноморського регіону були запрошені до виконання нового проекту "Європейський інститут інновацій та технологій", який є аналогом розробки американського університету "Массачусетський технологічний інститут". Цей проект у Чорноморському регіоні виконуватиметься в рамках програми ОЧЕС "Синергія Чорного моря". Зокрема, університети України братимуть участь у проектах цієї програми "Зміна клімату" та "Енергетика сталого розвитку".
А. В. Смоляров, kоординатор BSUN у ЗНТУ
                                                                    На знімку: учасники засідання ради