Фоторепортаж з конференції
Ректор ЗНТУ Бєліков С.Б. відкриває конференцію
Виступ ректора ЗНТУ Бєлікова С.Б. на пленарному засіданні
Виступ декана гуманітарного факультету, завідувача кафедри українознавства Дєдкова М.В.
Виступ начальника відділу у справах національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації Панькіної І.А.
Виступ президента Благодійного фонду «Центр національних культур та суспільної моралі «Ми – українські» Житомирського О.Я.
Виступ Позняка О.В. – канд. економ. наук, зав. відділу міграційних досліджень, ст. наук. співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ

Виступ Ніколайця Ю.О. – д-ра іст. наук, старшого наук. співробітника відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України
Завідувач кафедри українознавства Дєдков М.В. надає слово Пачеву С.І. – канд. іст. наук, доценту, керівнику Центру болгаристики Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького
Виступ Міткова В.В. – керівника Запорізького обласного товариства болгарської культури
Мітков В.В. – керівник Запорізького обласного товариства болгарської культури передає книги Дєдкову М.В.
Оголошення порядку роботи секцій конференції завідувачем кафедри українознавства Дєдковим М.В.
Президія конференції зліва направо: Житомирський О.Я., Ніколаєць Ю.О. і Панькіна І.А.
На передньому плані зліва направо: Сажнєв В.М. - начальник НІС, Висоцька Н.І.– начальник патентно-інформаційного відділу та Гудзь П.В. – директор економіко-гуманітарного інституту, завідувач кафедри менеджменту
Зал пленарного засідання. На першому плані зліва направо: завідувач кафедри МЕВ – Гамов М.С. та декан ФПО – Ситніков М.М.
Учасник конференції керівник центру татарської культури “Алтин-Ай” – Ахмерова Р.С.
Учасники конференції з Бердянського державного педагогічного університету, кафедри історії України зліва направо: Дерман І.П. – аспірант, Королевська Ю.Ю. - асистент, Тургенєв К. О. – аспірант
Пленарне засідання конференції Васильчук Г.М. – д-р іст. наук, професор, зав. аспірантурою ЗНУ
Учасники конференції ЗНТУ в залі пленарного засідання
Учасники конференції зліва направо: Жижиян П.Н. – асистент каф. МЕВ, Турчина Л.В. – к.і.н., доцент каф. українознавства та Котляр Ю.В. – д-р іст. наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету ім. П. Могили
Слухачі конференції в залі пленарного засідання
Обмін враженнями після пленарного засідання зліва направо: завідувач кафедри загальної мовної підготовки – Бондарчук К.С., завідувач кафедри українознавства – Дєдков М.В., завідувач кафедри історії ЧДУ ім. П. Могили – Котляр Ю.В.
Ніколаєць Ю.О. – д-р іст. наук, старший наук. співробітник відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса поряд з завідувачем кафедри українознавства Дєдковим М.В.
Колективне фото з конференції
Учасники конференції на кафедрі українознавства зліва направо: Жижиян П.Н. – асистент кафедри. МЕВ, Спудка І.М. – к.і.н., доцент кафедри українознавства і Висоцька Н.І. – начальник патентно-інформаційного відділу